Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gralewie

Unterschrift
76/496/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
949

Inhalt:

księga urodzeń, małżeństw i zgonów aneksy

Die Geschichte des Schöpfers:

Kościelne księgi metrykalne w Polsce sporządzano od 1577 roku na podstawie postanowień soboru trydenckiego obradującego w latach 1545-1563. Natomiast świecką rejestrację urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzono z dniem 1.05.1808 r. na podstawie artykułu 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 roku. Wprowadzone wówczas na terenie Księstwa Warszawskiego świeckie urzędy stanu cywilnego prowadzono w każdej gminie dla wszystkich wyznań łącznie. Ich organizację, zakres i sposób działania regulowały przepisy kodeksu Napoleona, a prowadzenie powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymsko-katolickich. W 1825 roku rozgraniczono akta poszczególnych wyznań na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. W roku 1868 wprowadzono obowiązek sporządzania akt w języku rosyjskim. Teren działania: Bogucin, Borzewo Kmiece, Borzewo Szlacheckie, Cywiny Dynguny, Cywiny Górne, Cywiny Krajki, Cywiny Wojskie, , Chyczewo, Ćwiersk, Dobrska, Dobrska Kolonia, Gralewo, Kaczorowo, Kiełbowo, Kotlewo, Kozolin, Kraśniewo, Kraśniewko, Kwasiborzyn, Niedarzyn, Sałkowo, Strożęcin, Szabsk, Wysochowo, Zaborowo

Extreme Termine:

1826-1917

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1826-1917.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

102

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

48

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

2.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Liefer- und Abnahmeliste Tak 21 ja
Arbeitsliste Tak 33 ja
Buchbestand genehmigt Tak 48 ja

Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. ujęto 1 ja, 0,01 mb