Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szreńsku

Unterschrift
76/616/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
2789

Inhalt:

akta urodzeń, małżeństw i zgonów; aneksy

Die Geschichte des Schöpfers:

Kościelne księgi metrykalne w Polsce sporządzano od 1577 roku na podstawie postanowień soboru trydenckiego obradującego w latach 1545-1563. Natomiast świecką rejestrację urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzono z dniem 1.05.1808 r. na podstawie artykułu 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 roku. Wprowadzone wówczas na terenie Księstwa Warszawskiego świeckie urzędy stanu cywilnego prowadzono w każdej gminie dla wszystkich wyznań łącznie. Ich organizację, zakres i sposób działania regulowały przepisy kodeksu Napoleona, a prowadzenie powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymsko-katolickich. W 1825 roku rozgraniczono akta poszczególnych wyznań na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. W roku 1868 wprowadzono obowiązek sporządzania akt w języku rosyjskim. Teren działania: Mostowo, Szreńsk,Garkowo Nowe, Garkowo Stare, Proszkowo, Bońkowo Podleśne, Małocin, Ługi, Kunki, Miączyn Mały, Pączkowo, Luberadz, Nadratowo, Krzywki Piaski, Rochnia, Sławkowo, Ostrów, Krzywki Bośki, Trzaski, Miłotki, Wola Proszkowska, Przychód, Miączyn Duży, Kobuszyn, Stołowo

Extreme Termine:

1826-1929

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1826-1915, 1929-1929.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

106

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

43

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

2.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.8

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak 43 ja
Arbeitsliste Tak 51 ja
Liefer- und Abnahmeliste Tak 20 ja

Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 11 ja., 0,11 mb