Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Radzanowie

Unterschrift
76/637/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
2730

Inhalt:

księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, aneksy

Die Geschichte des Schöpfers:

Kościelne księgi metrykalne w Polsce sporządzano od 1577 roku na podstawie postanowień soboru trydenckiego obradującego w latach 1545-1563. Natomiast świecką rejestrację urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzono z dniem 1.05.1808 r. na podstawie artykułu 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 roku. Wprowadzone wówczas na terenie Księstwa Warszawskiego świeckie urzędy stanu cywilnego prowadzono w każdej gminie dla wszystkich wyznań łącznie. Ich organizację, zakres i sposób działania regulowały przepisy kodeksu Napoleona, a prowadzenie powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymsko-katolickich. W 1825 roku rozgraniczono akta poszczególnych wyznań na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. W roku 1868 wprowadzono obowiązek sporządzania akt w języku rosyjskim Teren działania: Bielawy Złotowskie, Cegielnia Ratowska, Dzieczewo, Glinki, Gołuszyn, Józefowo, Luszewo, Radzanów, Ratowo, Sicin, Sławęcin, Smulnia, Stawiszyn, Wieluń, Wilewo, Wróblewo, Zgliczyn Witowy, Złotowo

Extreme Termine:

1826-1909

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1826-1909.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

107

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

44

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

2.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.8

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Arbeitsliste Tak 57 ja
Liefer- und Abnahmeliste Tak 6 ja
Buchbestand genehmigt Tak 44 ja