Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Radzanowie

Unterschrift
76/638/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
712

Inhalt:

księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, aneksy

Die Geschichte des Schöpfers:

Rejestrację świecką urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzono z dniem 1.05.1808 r. na podstawie artykułu 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 roku. Wprowadzone wówczas na terenie Księstwa Warszawskiego świeckie urzędy stanu cywilnego prowadzono w każdej gminie dla wszystkich wyznań łącznie. Ich organizację, zakres i sposób działania regulowały przepisy kodeksu Napoleona, a prowadzenie powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymsko-katolickich. W 1825 roku rozgraniczono akta poszczególnych wyznań na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. W roku 1868 wprowadzono obowiązek sporządzania akt w języku rosyjskim. Teren działania: Drzazga, Giżyn, Goszczk, Gradzanowo Zbęskie, Krzeczanowo, Prusocin, Radzanów, Siemiątkowo Rogalne, Sławęcin, Strzegowo, Zgliczyn Witowy.

Extreme Termine:

1826-1908

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1826-1908.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

86

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

42

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak 42 ja
Arbeitsliste Tak 38 ja
Liefer- und Abnahmeliste Tak 6 ja

Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 1 ja., 0,01 mb