Portlet is temporarily unavailable.

Related materials

Kontrola cen targowych produktów i innych przedmiotów na targach publicznych w mieście Radomiu praktykowanych. Założono dnia 24/5 marca/ kwietnia 1866 roku

1866-1866

Rachunek cząstkowy za 9 miesięcy i dni 6 z roku 1811/12 obejmujący dochody i wydatki Kasy Ekonomiczno- Miejskiej miasta wojewódzkiego Radomia…

1821-1821

[O radomskiej kasie oszczędnościowej]

1868-1868

[O nabyciu od małżonków Zychów częsci placu Radomskiej Szkoły Elementarnej]

1868-1868