Walki Armii Ochotniczej pod Warszawą. Wycinki prasowe.

Reference code

2/341/0/1.2.3/90

Dates
1920 - 1920
Archives

Archiwum Akt Nowych

Collection

Akta Józefa Hallera

Scans (25)

 • image.from.unit.number "Walki Armii Ochotniczej pod Warszawą. Wycinki prasowe." 30383648
 • image.from.unit.number "Walki Armii Ochotniczej pod Warszawą. Wycinki prasowe." 30383650
 • image.from.unit.number "Walki Armii Ochotniczej pod Warszawą. Wycinki prasowe." 30383643
 • image.from.unit.number "Walki Armii Ochotniczej pod Warszawą. Wycinki prasowe." 30383657
 • image.from.unit.number "Walki Armii Ochotniczej pod Warszawą. Wycinki prasowe." 30383639
 • image.from.unit.number "Walki Armii Ochotniczej pod Warszawą. Wycinki prasowe." 30383635
 • image.from.unit.number "Walki Armii Ochotniczej pod Warszawą. Wycinki prasowe." 30383654
 • image.from.unit.number "Walki Armii Ochotniczej pod Warszawą. Wycinki prasowe." 30383655
 • image.from.unit.number "Walki Armii Ochotniczej pod Warszawą. Wycinki prasowe." 30383636
 • image.from.unit.number "Walki Armii Ochotniczej pod Warszawą. Wycinki prasowe." 30383652
 • image.from.unit.number "Walki Armii Ochotniczej pod Warszawą. Wycinki prasowe." 30383646
 • image.from.unit.number "Walki Armii Ochotniczej pod Warszawą. Wycinki prasowe." 30383644
 • image.from.unit.number "Walki Armii Ochotniczej pod Warszawą. Wycinki prasowe." 30383647
 • image.from.unit.number "Walki Armii Ochotniczej pod Warszawą. Wycinki prasowe." 30383637
 • image.from.unit.number "Walki Armii Ochotniczej pod Warszawą. Wycinki prasowe." 30383659
 • image.from.unit.number "Walki Armii Ochotniczej pod Warszawą. Wycinki prasowe." 30383653
Showing 1 to 16 of 25 entries.

Description for: 2/341/0/1.2.3/90

Archiwum Akt Nowych
Unit type
File documentation

No data

No data


Related materials

Korespondencja z rodziną. Załączniki: odpis artykułu "Le Figaro" o polityce Józefa Becka; program i opis akademii w 15-ą rocznicę bitwy pod Rarańczą

1915-1939

Fotografie J. Hallera, przyjaciół i znajomych oraz uroczystości z udziałem J. Hallera

1932,1933

Za wolność. Uroczystości 10-lecia istnienia Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Starogardzie. Album fotografii ofiarowany Józefowi Hallerowi

1932

Przemówienia, artykuły, zapiski Józefa Hallera

1927-1934