Akta Sądu Okręgowego w Suwałkach w sprawie [karnej] Dawida Ingbera, Izaaka Epelsztejna, Ałtera Edelsztejna, Ałtera Waszkiewicza, Nisko Gołdowicza i inych 5 [zam-li Suwałki], osk. siedmiu z art. 51 i 581 cz. 3 Kod. Karn. i trzech z art. 616 cz. 1 ust. 2 Kod. Karn. [o włamanie do sładu i kradzież różnych szklanych rzeczy, części żelażnych stołów, lamp i innych przedmiotów na szkodę obywatela tureckiego Szeryfa Giołaba i mieskańca Suwałk Mowszy Puszczańskiego]

Reference code

63/208/0/4/7526

Dates
1923 - 1924

Scans (0)

This unit does not have scans yet. We're working on it.

Description for: 63/208/0/4/7526

Archiwum Państwowe w Suwałkach
Unit type
File documentation

No data

No data


Tags

users tags indexes given by archives

Related materials

Chaim-Rubin Denemark

#Suwałki #Warszawa #Denemark Chaim-Rubin

1920-1932

Josiel-Mejer Liberman

#Augustów #Łopuchowo, Krasnopol gm. #Albosz Józef

1920-1920

Stowarzyszenie Spółdzielcze w Bargłowie

#Augustów #Berzniki #Bose, Berzniki gm.

1920-1935

Umeblowane pokoie A. Purwin

#Barwirszańska Markus Chana #Zdanowiczowa Maria

1919-1935