Portlet is temporarily unavailable.

Related materials

[Statystyka produkcji rolnej wsi Ostojów powiat Kielce]

1928

Statystyka produkcji i spożycia ziemiopłodów w gospodarstwach rolnych [wykazy z poszczególnych wsi gminy Piekoszów]

1920

Statystyka produkcji i spożycia ziemiopłodów w gospodarstwach rolnych [wykazy z poszczególnych wsi gminy Samsonów]

1920

[Statystyka produkcji rolnej - rejestry zwierząt gospodarskich poszczególnych miejscowości, gmina Samsonów]

1929