Portlet is temporarily unavailable.

Related materials

Zarządzenia i pisma okólne wojewody

1945, 1947-1948

Regulamin powinności służbowych niższych funkcjonariuszy urzędu

1945

Wydajność pracy w administracji [okólniki wojewody, zarządzenia naczelników wydziałów]

1945

Wyścig pracy w administracji [wytyczne, zarządzenia i okólniki wojewody, informacje naczelników wydziałów oraz starostów]

1947-1948