Portlet is temporarily unavailable.

Related materials

Alegaty do księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z 1820 r.

1820

Alegaty do księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z 1823 r.

1823

Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1849 r.

1849

Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1852 r.

1852