Portlet is temporarily unavailable.

Related materials

Akta tyczące się składania raportów dziennych w czasie przejazdów dostojnych osób

1836-1836

Akta tyczące się podawania różnych wiadomości statystycznych

1844-1854

O statistiĉeskich svedenîjach

1871-1871

O statistiĉeskich svedenîjach

1897-1898