Sprawozdanie kierownika Powiatowego Zarządu Rolnictwa z sytuacji gospodarczo-finansowej RSW „Jutrzenka” w Wapienicy za 1955 r.

Reference code

13/181/0/2/20

Dates
1956 - 1956

Scans (0)

This unit does not have scans yet. We're working on it.

Unit type
File documentation

No data

No data


Tags

users tags indexes given by archives

Related materials

Roczny plan gospodarczy na rok 1955

1955

Roczny plan gospodarczy na rok 1956

1956

Wniosek do planu gospodarczego na rok 1957

1956

Plan gospodarczo-finansowy na rok 1957

1957