Plakat - rycina Tow. Gimnastycznego "Sokół Polski" "10 przykazań Sokolskich" Rysował A. Drumonta

Reference code

58/206/0/-/1688

Dates
1920 - 1939

Scans (4)

  • image.from.unit.number "Plakat - rycina Tow. Gimnastycznego "Sokół Polski" "10 przykazań Sokolskich"
 Rysował A. Drumonta" 19659128
  • image.from.unit.number "Plakat - rycina Tow. Gimnastycznego "Sokół Polski" "10 przykazań Sokolskich"
 Rysował A. Drumonta" 19659130
  • image.from.unit.number "Plakat - rycina Tow. Gimnastycznego "Sokół Polski" "10 przykazań Sokolskich"
 Rysował A. Drumonta" 19659129
  • image.from.unit.number "Plakat - rycina Tow. Gimnastycznego "Sokół Polski" "10 przykazań Sokolskich"
 Rysował A. Drumonta" 19659131

Description for: 58/206/0/-/1688

Archiwum Państwowe w Radomiu
Unit type
File documentation

No data

No data


Tags

users tags indexes given by archives

Related materials

Ogłoszenie Komisji Przeglądowej dla Ochotników przy 3 pp. Legionów w Radomiu w sprawie przyjęć do armii ochotniczej

1920-1920

Wezwanie do złożenia broni i ekwipunku wojskowego dla żołnierzy na froncie Podpisano: Dowództwo Garnizonu Radom

1920-1920

Odezwa wżywająca rolników do natychmiastowej dostawy zbóż dla walczącej Armii Polskiej Podpisano: Minister Spraw Wojskowych: w.z. Majewski; Minister Aprowizacji: A. Minkiewicz

1919

Zawiadomienie o funkcjonowaniu Wydziału Opieki nad Żołnierzem i rodzinami żołnierzy przy Robotniczym Komitecie Obrony Niepodległości w Radomiu. Podpisano: kierownik Wydziału: St. Żardecki

1920