Plakat - rycina Tow. Gimnastycznego "Sokół Polski" "10 przykazań Sokolskich" Rysował A. Drumonta

Reference code

58/206/0/-/1688

Dates
1920 - 1939

Scans (4)

A favorite unit
  • image.from.unit.number "Plakat - rycina Tow. Gimnastycznego "Sokół Polski" "10 przykazań Sokolskich"
 Rysował A. Drumonta" 19659128
  • image.from.unit.number "Plakat - rycina Tow. Gimnastycznego "Sokół Polski" "10 przykazań Sokolskich"
 Rysował A. Drumonta" 19659130
  • image.from.unit.number "Plakat - rycina Tow. Gimnastycznego "Sokół Polski" "10 przykazań Sokolskich"
 Rysował A. Drumonta" 19659129
  • image.from.unit.number "Plakat - rycina Tow. Gimnastycznego "Sokół Polski" "10 przykazań Sokolskich"
 Rysował A. Drumonta" 19659131

Description for: 58/206/0/-/1688

Archiwum Państwowe w Radomiu
Unit type
File documentation

Full


Tags

users tags indexes given by archives

Towarzystwo gimnastyczne "Sokół"

Related materials

Plakat - rycina Tow. Gimnastycznego "Sokół Polski" "10 przykazań Sokolskich" Rysował A. Drumonta

#Radom #3 Pułk Piechoty Legionów #Drukarnia J. Grodzicki i S-ka w Radomiu

1920-1920

Plakat - rycina Tow. Gimnastycznego "Sokół Polski" "10 przykazań Sokolskich" Rysował A. Drumonta

#Radom #Drukarnia J. Grodzicki i S-ka w Radomiu

1920-1920

Plakat - rycina Tow. Gimnastycznego "Sokół Polski" "10 przykazań Sokolskich" Rysował A. Drumonta

#Majewski Stefan #Minkiewicz Antoni #Drukarnia J. Grodzicki i S-ka w Radomiu

1919

Plakat - rycina Tow. Gimnastycznego "Sokół Polski" "10 przykazań Sokolskich" Rysował A. Drumonta

#Radom #Żardecki St. #Robotniczy Komitet Obrony Niepodległości w Radomiu

1920