Portlet is temporarily unavailable.

Related materials

Szczawińscy - Anna z Lubomierza, Franciszek, Tomasz, Jan. Akta majątkowo-spadkowe po Pawle Ferdynandzie, wojewodzie podlaskim

1634-1673

Szczawińscy - Franciszek, wojewodzic podlaski: 1. Akta procesowo-majątkowe z Wilczewskimi 1671; 2. Akta spadkowe po Franciszku - żony Aleksandry i syna Jerzego 1691-1709

1671-1709

Szczawińscy - Samuel, Paweł, Jan, Stanisław. Działy majątkowe po ojcu, Pawle, kasztelanie łęczyckim (Waniewo, Kurów)

1600-1601, 1673

Szczawińscy - Jan. Fragmenty akt majątkowych dotyczące Wielkiego Szczawina, Waniewa i Kruszewa

1609, 1636