Portlet is temporarily unavailable.

Related materials

Badania gruntów na terenie miasta Radomia

1937

Zestawienia wykonanych robót drogowych

1934-1944

Korespondencja dotycząca kontroli mostów, porządkowania parku , odnowienia pomnika żydowskiego

1957

Plany kanalizacji ulic miasta Radomia

1925-1926