Portlet is temporarily unavailable.

Related materials

Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1879-1881

1879-1881

Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1884

1884

Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1886-1887

1886-1887

Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1889-1894

1889-1894