Formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół i kursów rolniczych [na rok szkolny 1945/46 Męskiej Gminnej Szkoły Rolniczej w Fajsławcach oraz na rok szkolny 1946/47 Gminnej Szkoły Rolniczej w Fajsławicach]

Reference code

36/499/0/-/5

Dates
1946 - 1947

Scans (0)

This unit does not have scans yet. We're working on it.

Unit type
File documentation

No data

No data


Tags

users tags indexes given by archives

#Fajsławice

Related materials

Sprawy organizacyjne szkoły [Państwowej Szkoły Praktyków Specjalistów Handlu Rolniczego (Obrót Żywcem) w Fajsławicach]

#Fajsławice

1950-1951

Książka zarządzeń kierownika Średniej Szkoły Rolniczej w Fajsławicach

1949

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej [Gminnej Szkoły Rolniczej w Fajsławicach, Średniej Szkoły Rolniczej w Fajsławicach, Szkoły Specjalistów Praktyków w Fajsławicach]

1946-1949

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej [Państwowej Szkoły Praktyków Specjalistów Handlu Rolniczego (Obrotu Żywcem) w Fajsławicach]

1950