Katalog klasyfikacyjny okresowy, półroczny, roczny klasy A, Państwowej Szkoły Praktyków Specjalistów w Fajsławicach za rok szkolny 1951]

Reference code

36/499/0/-/10

Dates
1951 - 1951

Scans (0)

This unit does not have scans yet. We're working on it.

Unit type
File documentation

No data

No data


Related materials

Sprawy organizacyjne szkoły [Państwowej Szkoły Praktyków Specjalistów Handlu Rolniczego (Obrót Żywcem) w Fajsławicach]

#Fajsławice

1950-1951

Książka zarządzeń kierownika Średniej Szkoły Rolniczej w Fajsławicach

1949

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej [Gminnej Szkoły Rolniczej w Fajsławicach, Średniej Szkoły Rolniczej w Fajsławicach, Szkoły Specjalistów Praktyków w Fajsławicach]

1946-1949

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej [Państwowej Szkoły Praktyków Specjalistów Handlu Rolniczego (Obrotu Żywcem) w Fajsławicach]

1950