Wykaz absolwentów [Państwowej Szkoły Praktyków Specjalistów w Fajsławicach za 1951 rok oraz wykaz absolwentów skierowanych do pracy w Centrali Spółdzielni Rolniczej "Samopomoc Chłopska"

Reference code

36/499/0/-/13

Dates
1951 - 1951

Scans (0)

This unit does not have scans yet. We're working on it.

Unit type
File documentation

No data

No data


Tags

users tags indexes given by archives

Related materials

Sprawy organizacyjne szkoły [Państwowej Szkoły Praktyków Specjalistów Handlu Rolniczego (Obrót Żywcem) w Fajsławicach]

#Fajsławice

1950-1951

Książka zarządzeń kierownika Średniej Szkoły Rolniczej w Fajsławicach

1949

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej [Gminnej Szkoły Rolniczej w Fajsławicach, Średniej Szkoły Rolniczej w Fajsławicach, Szkoły Specjalistów Praktyków w Fajsławicach]

1946-1949

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej [Państwowej Szkoły Praktyków Specjalistów Handlu Rolniczego (Obrotu Żywcem) w Fajsławicach]

1950