Portlet is temporarily unavailable.

Related materials

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów

1829

Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1844 r.

1844

Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1845 - 1846

1845-1846

Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1847 - 1848

1847-1848