Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie

Reference code

3/44/0/-/34

Dates
1986 - 1986
Archives

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Scans (466)

 • image.from.unit.number "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129327
 • image.from.unit.number "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129328
 • image.from.unit.number "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129330
 • image.from.unit.number "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129331
 • image.from.unit.number "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129332
 • image.from.unit.number "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129333
 • image.from.unit.number "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129514
 • image.from.unit.number "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129515
 • image.from.unit.number "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129538
 • image.from.unit.number "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129539
 • image.from.unit.number "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129541
 • image.from.unit.number "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129542
 • image.from.unit.number "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129548
 • image.from.unit.number "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129547
 • image.from.unit.number "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129549
 • image.from.unit.number "Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata w Hotelu Victoria w Warszawie" 129552
Showing 1 to 16 of 466 entries.

Description for: 3/44/0/-/34

Narodowe Archiwum Cyfrowe
Unit type
Photographic documentation

Copyright owned by the Archive

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.


Items

Reference code Name Dates
3/44/0/-/34/1 Widok ogólny sali obrad w kierunku widowni przed rozpoczęciem obrad. Widoczni fotoreporterzy i operatorzy. Na widowni widoczni m.in. Romesh Chandra (w pierwszym rzędzie w środku), pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun (w drugim rzędzie 4. z prawej) oraz naukowiec i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew (w drugim rzędzie 5. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/2 Uczestnicy kongresu przed rozpoczęciem obrad. Widoczny profesor Bogdan Suchodolski (na pierwszym planie) oraz profesor Kazimierz Secomski (1. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/3 Fragment sali obrad. Przy stole prezydialnym widoczni m.in. profesorowie Marian Dobrosielski (2. z prawej), Kazimierz Secomski (3. z prawej), Bogdan Suchodolski (4. z prawej), literat Krzysztof Przypkowski (1. z lewej) oraz grupa fotoreporterów i operatorów. Na jednej z kamer widać logo Agencji Prasowej Interpress. W tle fragment dekoracji okolicznościowej. 1986/01/16
3/44/0/-/34/4 Fragment sali obrad. Przy stole prezydialnym widoczny m.in. prof. Marian Dobrosielski (2. z prawej) oraz grupa fotoreporterów i operatorów (przed stołem). Na jednej z kamer widać logo Agencji Prasowej Interpress. 1986/01/16
3/44/0/-/34/5 Fragment sali obrad. Przy stole prezydialnym widoczni od prawej: publicysta Marian Podkowiński (1.) oraz prof. Marian Dobrosielski (2.), prof. Kazimierz Secomski (3.), prof. Bogdan Suchodolski (4.), dr Leonard Sosnowski (5.), prof. Ignacy Malecki (6.) oraz grupa fotoreporterów. W tle fragment dekoracji okolicznościowej. 1986/01/16
3/44/0/-/34/6 Fragment sali obrad. Przy stole prezydialnym od prawej widoczni: publicysta Marian Podkowiński, prof. Marian Dobrosielski, prof. Kazimierz Secomski, prof. Bogdan Suchodolski, dr Leonard Sosnowski, prof. Ignacy Malecki, prof. Włodzimierz Michajłow, literat Krzysztof Przypkowski oraz grupa fotoreporterów i operatorów. W tle fragment dekoracji okolicznościowej. 1986/01/16
3/44/0/-/34/7 Fragment sali obrad. Przy stole prezydialnym widoczni m.in. publicysta Marian Podkowiński (1. z lewej), prof. Marian Dobrosielski (2. z prawej), Bogdan Suchodolski (3. z prawej), prof. Włodzimierz Michajłow (1. z lewej) oraz grupa fotoreporterów i operatorów. Na jednej z kamer widać logo Agencji Prasowej Interpress. W tle fragment dekoracji okolicznościowej. 1986/01/16
3/44/0/-/34/8 Fragment sali obrad. Widoczni uczestnicy na widowni oraz fotoreporterzy i operatorzy przy stole prezydialnym. 1986/01/16
3/44/0/-/34/9 Fragment sali obrad. Przy stole prezydialnym widoczni m.in. prof. Marian Dobrosielski (1. z prawej), prof. Kazimierz Secomski, prof. Bogdan Suchodolski (przemawia 3. z prawej), prof. Kazimierz Michajłow (4. z prawej) oraz fotoreporterzy i operatorzy. Na jednej z kamer widać logo Agencji Prasowej Interpress. W tle fragment dekoracji okolicznościowej. 1986/01/16
3/44/0/-/34/10 Prof. Bogdan Suchodolski przemawia przy stole prezydialnym. Widoczni także prof. Marian Dobrosielski (1. z prawej) i Kazimierz Secomski (2. z prawej) oraz operator z kamerą z widocznym logo Agencji Prasowej Interpress. W tle fragment dekoracji z nazwą i logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/11 Fragment widowni sali obrad. Widoczni uczestnicy kongresu m.in. zastępca sekretarza generalnego ONZ Yasushi Akashi (1. z prawej), Józef Cyrankiewicz (2. z lewej) i Romesh Chandra (3. z lewej) oraz operatorzy kamer. 1986/01/16
3/44/0/-/34/12 Fragment sali obrad. Na pierwszym planie widoczni operatorzy. Na jednej z kamer widać logo niemieckiej telewizji ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen). W głębi przy stole prezydialnym widoczny prof. Bogdan Suchodolski w czasie przemówienia oraz prof. Kazimierz Secomski (2. z prawej), prof. Marian Dobrosielski (1. z prawej), prof. Włodzimierz Michajłow (2. z lewej) i literat Krzysztof Przypkowski (1. z lewej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/13 Fragment sali obrad. Widoczni uczestnicy kongresu na widowni i fotoreporterzy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/14 Fragment sali obrad. Przy stole prezydialnym widoczni m.in. ks. prof. Joachim Kondziela (1. z prawej), publicysta Marian Podkowiński (2. z prawej), prof. Marian Dobrosielski (3. z prawej), prof. Kazimierz Secomski (4. z prawej), Marszałek Sejmu PRL Roman Malinowski (stoi 5. z prawej), prof. Bogdan Suchodolski (stoi 6. z prawej), prof. Włodzimierz Michajłow (2. z lewej), literat Krzysztof Przypkowski (1. z lewej) oraz dziennikarze i reporterzy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/15 Fragment sali obrad. Widoczni uczestnicy kongresu na widowni i fotoreporterzy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/16 Profesor Bogdan Suchodolski przy stole prezydialnym. Widoczne mikrofony i butelki z wodą mineralną "Mazowszanka". W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/17 Profesorowie Bogdan Suchodolski i Kazimierz Secomski przy stole prezydialnym. W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/18 Fragment sali obrad. Widoczni uczestnicy oraz pracownik techniczny przy statywach. 1986/01/16
3/44/0/-/34/19 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in., w pierwszym rzędzie od lewej: profesor Henryk Szletyński, prof. Kazimierz Wiłkomirski, przewodniczący Klubu Rzymskiego Alexander King i prof. Adam Schaff. W drugim rzędzie: naukowiec i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew (1. z lewej), pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun (2. z lewej), Stavros Panou (4. z prawej) i przewodniczący Bułgarskiego Komitetu Pokoju Georgi Dymitrow-Goszkin (2. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/20 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in, w pierwszym rzędzie od lewej: profesor Henryk Szletyński, profesor Kazimierz Wiłkomirski oraz naukowiec i współzałożyciel Klubu Rzymskiego Alexander King, w drugim rzędzie: Stavros Panou (4. z prawej) i przewodniczący Bułgarskiego Komitetu Pokoju Georgi Dymitrow-Goszkin (2. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/21 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in., w pierwszym rzędzie od lewej: profesor Henryk Szletyński, prof. Kazimierz Wiłkomirski, przewodniczący Klubu Rzymskiego Alexander King i prof. Adam Schaff. W drugim rzędzie: pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun (1. z lewej), Stavros Panou (4. z lewej) i przewodniczący Bułgarskiego Komitetu Pokoju Georgi Dymitrow-Goszkin (4. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/22 Fragment widowni sali obrad. Na pierwszym planie od lewej widoczni: naukowiec i współzałożyciel Klubu Rzymskiego Alexander King, profesor Ervin László (stoi) i profesor Adam Schaff. W drugim rzędzie widoczny m.in przewodniczący Bułgarskiego Komitetu Pokoju Georgi Dymitrow-Goszkin (3. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/23 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in.: w pierwszym rzędzie profesor Henryk Szletyński (3. z prawej), profesor Kazimierz Wiłkomirski (2 .z prawej) oraz naukowiec i współzałożyciel Klubu Rzymskiego Alexander King (1. z prawej), w drugim rzędzie: naukowiec i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew (6. z prawej), pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun (5. z prawej), Stavros Panou (3. z prawej) i przewodniczący Bułgarskiego Komitetu Pokoju Georgi Dymitrow-Goszkin (1. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/24 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in.: w pierwszym rzędzie, profesor Henryk Szletyński (3. z prawej), profesor Kazimierz Wiłkomirski (2 .z prawej) oraz naukowiec i współzałożyciel Klubu Rzymskiego Alexander King (1. z prawej), w drugim rzędzie, naukowiec i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew (6. z prawej), pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun (5. z prawej) i Stavros Panou (2. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/25 Fragment widowni sali obrad. Widoczni uczestnicy kongresu, fotoreporterzy i operatorzy kamer. 1986/01/16
3/44/0/-/34/26 Fragment widowni sali obrad. W pierwszym rzędzie widoczni m.in. profesor Dorothy Hodgkin (3. z prawej) i Joseph Rotblat (1. z lewej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/27 Fragment sali obrad. Widoczni uczestnicy kongresu na widowni, dziennikarze i reporterzy oraz stół prezydialny z mikrofonami. 1986/01/16
3/44/0/-/34/28 Fragment sali obrad. Widoczni uczestnicy kongresu na widowni, dziennikarze i reporterzy oraz stół prezydialny z mikrofonami. 1986/01/16
3/44/0/-/34/29 Fragment sali obrad. Widoczni uczestnicy kongresu na widowni, dziennikarze i reporterzy oraz stół prezydialny z mikrofonami. 1986/01/16
3/44/0/-/34/30 Fragment sali obrad. Widoczni uczestnicy kongresu na widowni, dziennikarze i reporterzy oraz stół prezydialny z mikrofonami. 1986/01/16
3/44/0/-/34/31 Prof. Bogdan Suchodolski (stoi w środku) otwiera obrady. Przy stole prezydialnym od lewej widoczni: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Włodzimierz Michajłow, prof. Ignacy Malecki, prof. Leonard Sosnowski, prof. Kazimierz Secomski, prof. Marian Dobrosielski, publicysta Marian Podkowiński i ks. prof. Joachim Kondziela. W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/32 Prof. Bogdan Suchodolski (stoi w środku) otwiera obrady. Przy stole prezydialnym od lewej widoczni: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Włodzimierz Michajłow, prof. Ignacy Malecki, prof. Leonard Sosnowski, prof. Kazimierz Secomski, prof. Marian Dobrosielski, publicysta Marian Podkowiński i ks. prof. Joachim Kondziela. W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/33 Prof. Bogdan Suchodolski (stoi) otwiera obrady. Przy stole prezydialnym od lewej widoczni: prof. Włodzimierz Michajłow, prof. Ignacy Malecki, prof. Leonard Sosnowski, prof. Kazimierz Secomski i prof. Marian Dobrosielski. 1986/01/16
3/44/0/-/34/34 Prof. Bogdan Suchodolski (stoi) otwiera obrady. Przy stole prezydialnym od lewej widoczni: prof. Włodzimierz Michajłow, prof. Ignacy Malecki, prof. Leonard Sosnowski, prof. Kazimierz Secomski i prof. Marian Dobrosielski. 1986/01/16
3/44/0/-/34/35 Prof. Bogdan Suchodolski (stoi w środku) otwiera obrady. Przy stole prezydialnym od lewej widoczni: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Włodzimierz Michajłow, prof. Ignacy Malecki, prof. Leonard Sosnowski, prof. Kazimierz Secomski, prof. Marian Dobrosielski, publicysta Marian Podkowiński i ks. prof. Joachim Kondziela. W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/36 Prof. Bogdan Suchodolski (stoi w środku) otwiera obrady. Przy stole prezydialnym od lewej widoczni: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Włodzimierz Michajłow, prof. Ignacy Malecki, prof. Leonard Sosnowski, prof. Kazimierz Secomski, prof. Marian Dobrosielski, publicysta Marian Podkowiński i ks. prof. Joachim Kondziela. W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/37 Prof. Bogdan Suchodolski (stoi w środku) otwiera obrady. Przy stole prezydialnym od lewej widoczni: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Włodzimierz Michajłow, prof. Ignacy Malecki, prof. Leonard Sosnowski, prof. Kazimierz Secomski, prof. Marian Dobrosielski, publicysta Marian Podkowiński i ks. prof. Joachim Kondziela. W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/38 Prof. Bogdan Suchodolski (stoi w środku) otwiera obrady. Przy stole prezydialnym od lewej widoczni: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Włodzimierz Michajłow, prof. Ignacy Malecki, prof. Leonard Sosnowski, prof. Kazimierz Secomski, prof. Marian Dobrosielski, publicysta Marian Podkowiński i ks. prof. Joachim Kondziela. W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/39 Fragment sufitu w sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/40 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/41 Profesor Janos Szentagothai na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/42 Laszlo Bona na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/43 Uczestnicy kongresu na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. Na pierwszym planie widoczny przedstawiciel Węgierskiego Patriotycznego Frontu Ludowego Robert Ribanszky. 1986/01/16
3/44/0/-/34/44 Przedstawiciel Węgierskiego Patriotycznego Frontu Ludowego Tibor Petho ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/45 Profesor Janos Szentagothai na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/46 Profesor Janos Szentagothai na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/47 Marszałek Sejmu PRL Roman Malinowski w czasie wystąpienia przy mównicy. W tle widoczny fragment dekoracji okolicznościowej. 1986/01/16
3/44/0/-/34/48 Marszałek Sejmu PRL Roman Malinowski w czasie przemówienia. W tle widoczna dekoracja z nazwą kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/49 Marszałek Sejmu PRL Roman Malinowski w czasie przemówienia. W tle widoczna dekoracja z nazwą kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/50 Marszałek Sejmu PRL Roman Malinowski w czasie przemówienia. W tle widoczna dekoracja z nazwą kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/51 Fragment sali obrad w czasie wystąpienia Marszałka Sejmu PRL Romana Malinowskiego (przy mównicy). Widoczny fragment widowni i stołu prezydialnego, za którym siedzi Krzysztof Przypkowski. W tle dekoracja okolicznościowa. 1986/01/16
3/44/0/-/34/52 Marszałek Sejmu PRL Roman Malinowski w czasie przemówienia. Przy stole prezydialnym z prawej strony widoczny literat Krzysztof Przypkowski. W tle widoczna dekoracja z nazwą kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/53 Profesor Eugeniusz Eibisch na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/54 Uczestnicy kongresu na sali obrad. Widoczny m.in. profesor Aleksander Krawczuk (w drugim rzędzie 1. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/55 Fragment sali obrad. Od prawej widoczni m.in.: biskup kościoła Starokatolickiego w Niemczech Josef Brinkhues (1.), biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej Janusz Narzyński (2.) oraz przewodniczący Zrzeszenia Katolików "Caritas" ks. Henryk Kurzępa (3.). 1986/01/16
3/44/0/-/34/56 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in. biskup Tadeusz Majewski (1. z lewej), biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (2. z lewej) oraz prezes Sekcji Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej ks. prof. Witold Benedyktowicz (3. z lewej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/57 Uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. W drugim rzędzie widoczna poetka japońska Kazuko Shiraishi (2. z lewej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/58 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in., w pierwszym rzędzie: Artur Sandauer (1. z lewej) i Józef Szajna (2. z lewej), w drugim rzędzie: pisarz Erik Stinus (2. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/59 Uczestnicy kongresu przy stole prezydialnym w czasie przemówienia profesora Bogdana Suchodolskiego (przy mównicy). Widoczni m.in. profesorowie Marian Dobrosielski (1. z prawej) i Kazimierz Secomski (2. z prawej), prof. Leonard Sosnowski (3. z prawej) i literat Krzysztof Przypkowski (1. z lewej). W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/60 Profesor Bogdan Suchodolski przy mównicy w czasie przemówienia. Na drugim planie widoczni uczestnicy kongresu przy stole prezydialnym, m.in. prof. Włodzimierz Michajłow (1. z lewej), prof. Ignacy Malecki (2. z lewej), prof. Leonard Sosnowski (3. z lewej) i prof. Kazimierz Secomski (4. z lewej). W tle dekoracja okolicznościowa. 1986/01/16
3/44/0/-/34/61 Profesor Bogdan Suchodolski w czasie wystąpienia przy mównicy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/62 Profesor Bogdan Suchodolski w czasie wystąpienia przy mównicy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/63 Profesor Bogdan Suchodolski w czasie wystąpienia przy mównicy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/64 Profesor Kazimierz Wiłkomirski na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/65 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in. pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun (1. z prawej) oraz naukowiec i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew (2. z prawej) ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/66 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in. pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun (1. z prawej) oraz naukowiec i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew (2. z prawej) ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/67 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in. pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun (1. z prawej) oraz naukowiec i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew (2. z prawej) ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/68 Fragment sali obrad. Widoczni m.in. prof. Mikołaj Kozakiewicz (1. z prawej), metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios (3. z prawej) oraz wydawca Marxist Education Press Erwin Marquit (4. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/69 Profesor socjologii Jan Szczepański na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/70 Profesor socjologii Jan Szczepański na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/71 Profesor socjologii Jan Szczepański na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/72 Metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/73 Metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/74 Metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios oraz wydawca Marxist Education Press Erwin Marquit na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/75 Profesor Mikołaj Kozakiewicz na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/76 Profesor Mikołaj Kozakiewicz na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/77 Profesor Mikołaj Kozakiewicz na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/78 Profesor Mikołaj Kozakiewicz na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/79 Niezidentyfikowany uczestnik kongresu na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/80 Niezidentyfikowany uczestnik kongresu na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/81 Niezidentyfikowani uczestnicy kongresu na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/82 Niezidentyfikowani uczestnicy kongresu na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/83 Widok ogólny sali konferencyjnej z uczestnikami kongresu. Na drugim planie widoczny operator kamery. W głębi widoczni paneliści za stołem prezydialnym. W tle dekoracja okolicznościowa. 1986/01/16
3/44/0/-/34/84 Widok ogólny sali konferencyjnej z uczestnikami kongresu. Na drugim planie widoczny operator kamery. W głębi widoczni paneliści za stołem prezydialnym. W tle dekoracja okolicznościowa. 1986/01/16
3/44/0/-/34/85 Widok ogólny sali konferencyjnej z uczestnikami kongresu. Na drugim planie widoczny operator kamery. W głębi widoczni paneliści za stołem prezydialnym. W tle dekoracja okolicznościowa. 1986/01/16
3/44/0/-/34/86 Uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. Widoczny m.in. Jan Dobraczyński (3. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/87 Uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. Widoczny m.in. Jan Dobraczyński (3. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/88 Uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. Widoczny m.in. Jan Dobraczyński (3. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/89 Uczestnicy kongresu na sali obrad. W pierwszym rzędzie od lewej widoczni: wiceprzewodniczący Rady Krajowej PRON Jerzy Ozdowski, Wicemarszałek Sejmu PRL Mieczysław F. Rakowski (2.), Marszałek Sejmu PRL Roman Malinowski (3.), sekretarz KC PZPR Józef Czyrek (4.), wicepremier Zbigniew Gertych (5.) i minister kultury i sztuki Kazimierz Żygulski (6.) W drugim rzędzie od lewej: biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (1.), biskup Kościoła Polsko-Katolickiego Tadeusz Majewski (2.), biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej Janusz Narzyński (3.) oraz przewodniczący Zrzeszenia Katolików "Caritas" ks. Henryk Kurzępa (4.). Z lewej strony na dalszym planie widoczny operator kamery. 1986/01/16
3/44/0/-/34/90 Widok ogólny sali konferencyjnej w czasie przemówienia Stavrosa Pannou. W głębi z lewej strony widoczny stół prezydialny z dekoracją okazjonalną w tle. 1986/01/16
3/44/0/-/34/91 Operator kamery. 1986/01/16
3/44/0/-/34/92 Pracownik techniczny. 1986/01/16
3/44/0/-/34/93 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in. delegat ZSRR Leontij Supagin (1. z lewej) i Ryszard Wojna (2. z lewej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/94 Fragment widowni w sali obrad. W pierwszym rzędzie widoczni m.in. prof. Artur Sandauer (1. lewej) i prof. Józef Szajna (2. z lewej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/95 Fragment widowni w sali obrad. W pierwszym rzędzie widoczni m.in. prof. Artur Sandauer (1. lewej) i prof. Józef Szajna (2. z lewej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/96 Fragment widowni w sali obrad. W pierwszym rzędzie widoczni m.in. prof. Artur Sandauer (1. lewej) i prof. Józef Szajna (2. z lewej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/97 Fragment widowni sali obrad. W pierwszym rzędzie od lewej widoczni m.in. przewodniczący Zrzeszenia Katolików "Caritas" ks. Henryk Kurzępa (2.), biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej Janusz Narzyński (3.), biskup kościoła Starokatolickiego w Niemczech Josef Brinkhues (4.), biskup Kościoła Polsko-Katolickiego Tadeusz Majewski (5.), biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (6.) oraz prezes Sekcji Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej ks. prof. Witold Benedyktowicz (7.). 1986/01/16
3/44/0/-/34/98 Fragment widowni sali obrad. W pierwszym rzędzie od lewej widoczni: Marszałek Sejmu PRL Roman Malinowski (1.), Wicemarszałek Sejmu PRL Mieczysław F. Rakowski (2.), w drugim rzędzie od lewej: przewodniczący Zrzeszenia Katolików "Caritas" ks. Henryk Kurzępa (2.), b]iskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej Janusz Narzyński (3.), biskup kościoła Starokatolickiego w Niemczech Josef Brinkhues (4.), biskup Kościoła Polsko-Katolickiego Tadeusz Majewski (5.), biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (6.) oraz prezes Sekcji Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej ks. prof. Witold Benedyktowicz (7.), w trzecim rzędzie: dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Janusz Symonides (1. z prawej) oraz sekretarz generalny Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) Michelle Compagnolo-Bouvier (2. z lewej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/99 Fragment widowni sali obrad. Widoczni uczestnicy kongresu, m.in. pisarka Halina Auderska (2. od prawej), Zygmunt Stoberski (3. od prawej) oraz fotoreporter Centralnej Agencji fotograficznej Tadeusz Zagoździński (w centrum). 1986/01/16
3/44/0/-/34/100 Uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. Od lewej widoczni: biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej Janusz Narzyński, biskup kościoła Starokatolickiego w Niemczech Josef Brinkhues, biskup Kościoła Polsko-Katolickiego Tadeusz Majewski oraz biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok. 1986/01/16
3/44/0/-/34/101 Minister Kultury i Sztuki Kazimierz Żygulski na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/102 Minister Kultury i Sztuki Kazimierz Żygulski na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/103 Marszałek Sejmu PRL Roman Malinowski (1.), Wicemarszałek Sejmu PRL Mieczysław F. Rakowski (2.) na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/104 Marszałek Sejmu PRL Roman Malinowski (z lewej) i wicemarszałek Sejmu PRL Mieczysław F. Rakowski na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/105 Sekretarz KC PZPR Józef Czyrek. 1986/01/16
3/44/0/-/34/106 Marszałek Sejmu PRL Roman Malinowski (z lewej) i wicemarszałek Sejmu PRL Mieczysław F. Rakowski na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/107 Wicemarszałek Sejmu Mieczysław F. Rakowski na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/108 Uczestnik kongresu na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/109 Prezydent greckiej sekcji Stowarzyszenia Filozofów Stavros Panou odczytuje posłanie premiera Grecji Andreasa Papandreu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/110 Prezydent greckiej sekcji Stowarzyszenia Filozofów Stavros Panou odczytuje posłanie premiera Grecji Andreasa Papandreu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/111 Dziennikarz Marian Podkowiński. 1986/01/16
3/44/0/-/34/112 Dziennikarz Marian Podkowiński. 1986/01/16
3/44/0/-/34/113 Prezydent greckiej sekcji Stowarzyszenia Filozofów Stavros Panou odczytuje posłanie premiera Grecji Andreasa Papandreu (stoi przy mównicy). Przy stole prezydialnym od lewej widoczni: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Włodzimierz Michajłow, prof. Ignacy Malecki i prof. Leonard Sosnowski. 1986/01/16
3/44/0/-/34/114 Prezydent greckiej sekcji Stowarzyszenia Filozofów Stavros Panou odczytuje posłanie premiera Grecji Andreasa Papandreu (stoi przy mównicy). Przy stole prezydialnym od lewej widoczni m.in.: literat Krzysztof Przypkowski (1.) i prof. Włodzimierz Michajłow (2.). 1986/01/16
3/44/0/-/34/115 Niezidentyfikowani uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/116 Niezidentyfikowani uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/117 Prezydent greckiej sekcji Stowarzyszenia Filozofów Stavros Panou. 1986/01/16
3/44/0/-/34/118 Józef Cyrankiewicz na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/119 Prezydent greckiej sekcji Stowarzyszenia Filozofów Stavros Panou (1. z lewej) i przewodniczący Klubu Rzymskiego Alexander King (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/120 Profesor Kazimierz Wiłkomirski na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/121 Profesor Kazimierz Wiłkomirski na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/122 Profesor Kazimierz Wiłkomirski na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/123 Profesor Kazimierz Wiłkomirski na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/124 Profesor Kazimierz Wiłkomirski na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/125 Profesor Kazimierz Wiłkomirski na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/126 Józef Cyrankiewicz na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/127 Józef Cyrankiewicz na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/128 Józef Cyrankiewicz na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/129 Bogdan Suchodolski przy stole prezydialnym podczas obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/130 Bogdan Suchodolski przy stole prezydialnym podczas obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/131 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in., w pierwszym rzędzie: Romesh Chandra (1. z lewej), w drugim rzędzie naukowiec i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew (1. z lewej), pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun (2. z lewej), w trzecim rzędzie: profesor Janos Szentagothai (1. z prawej), przedstawiciel Węgierskiego Patriotycznego Frontu Ludowego Robert Ribanszky (2. z prawej) oraz Laszlo Bona (3. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/132 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in., w pierwszym rzędzie: Romesh Chandra (1. z lewej), w drugim rzędzie naukowiec i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew (1. z lewej), pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun (2. z lewej), w trzecim rzędzie: profesor Janos Szentagothai (1. z prawej), przedstawiciel Węgierskiego Patriotycznego Frontu Ludowego Robert Ribanszky (2. z prawej) oraz Laszlo Bona (3. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/133 Ambasador Valentin Luco odczytuje tekst prezydenta Republiki Argentyńskiej Raula Alfonsina. 1986/01/16
3/44/0/-/34/134 Ambasador Valentin Luco odczytuje tekst prezydenta Republiki Argentyńskiej Raula Alfonsina. 1986/01/16
3/44/0/-/34/135 Prezydent uniwersytetu w Bridgeport prof. Leland Weber Miles na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/136 Profesor Artur Sandauer i profesor Józef Szajna na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/137 Niezidentyfikowani uczestnicy kongresu na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/138 Ekonomista japoński Konosuke Yamada na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/139 Krytyk literacki Wacław Sadkowski na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/140 Krytyk literacki Wacław Sadkowski na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/141 Biskup Kościoła Polsko-Katolickiego Tadeusz Majewski (1. z lewej) oraz biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (2. z lewej) na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/142 Biskup kościoła Starokatolickiego w Niemczech Josef Brinkhues (1. z lewej), biskup Kościoła Polsko-Katolickiego Tadeusz Majewski (2. z lewej) oraz biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (3. z lewej) na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/143 Uczestnicy kongresu wychodzący z sali po zakończonych obradach. Przy stole widoczna psycholog Diane Tillman (w pierwszym rzędzie 1. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/144 Niezidentyfikowani uczestnicy kongresu wychodzący z sali po zakończonych obradach. 1986/01/16
3/44/0/-/34/145 Niezidentyfikowani uczestnicy kongresu w sali po zakończeniu obrad. Na pierwszym planie widoczny fragment kamery. W tle dekoracja okolicznościowa. 1986/01/16
3/44/0/-/34/146 Fragment sali po zakończeniu obrad. Widoczni uczestnicy kongresu m.in. profesor Bogdan Suchodolski (2. od lewej). Na pierwszym planie widoczny stół ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego a w tle stół prezydialny, mównica oraz dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/147 Fragment sali po zakończeniu obrad. Widoczni m.in. Józef Cyrankiewicz (na pierwszym planie) oraz profesor Bogdan Suchodolski w towarzystwie nierozpoznanego uczestnika kongresu. Widoczny stół ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego, w tle stół prezydialny, mównica oraz dekoracja okolicznościowa z logo kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/148 Przewodniczący Klubu Rzymskiego Alexander King w towarzystwie nierozpoznanego uczestnika kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/149 Profesorowie Hoimar von Ditfurth i Bogdan Suchodolski (na pierwszym planie odwrócony plecami) podczas rozmowy w sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/150 Biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (na pierwszym planie), biskup kościoła Starokatolickiego w Niemczech Josef Brinkhues (po lewej) oraz przewodniczący Klubu Rzymskiego Alexander King (widoczny z lewej strony w głębi) w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/151 Profesorowie Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i Hoimar von Ditfurth (1. z prawej) podczas rozmowy w hallu Hotelu Victoria. Na pierwszym planie widoczny fotoreporter. 1986/01/16
3/44/0/-/34/152 Profesorowie Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i Hoimar von Ditfurth (1. z prawej) podczas rozmowy w hallu Hotelu Victoria. Na pierwszym planie widoczny fotoreporter. 1986/01/16
3/44/0/-/34/153 Profesorowie Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i Hoimar von Ditfurth (2. z lewej) podczas rozmowy w hallu Hotelu Victoria. Na pierwszym planie widoczny fotoreporter. 1986/01/16
3/44/0/-/34/154 Profesorowie Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i Hoimar von Ditfurth (2. z lewej) podczas rozmowy w hallu Hotelu Victoria. Na pierwszym planie widoczny fotoreporter. 1986/01/16
3/44/0/-/34/155 Profesorowie Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i Hoimar von Ditfurth (1. z prawej) podczas rozmowy w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/156 Profesorowie Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i Hoimar von Ditfurth (1. z prawej) podczas rozmowy w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/157 Profesorowie Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i Hoimar von Ditfurth (1. z prawej) podczas rozmowy w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/158 Profesorowie Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i Hoimar von Ditfurth (1. z prawej) podczas rozmowy w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/159 Profesorowie Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i Hoimar von Ditfurth (1. z prawej) podczas rozmowy w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/160 Profesorowie Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i Hoimar von Ditfurth (1. z prawej) podczas rozmowy w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/161 Profesorowie Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i Hoimar von Ditfurth (1. z prawej) w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/162 Profesorowie Bogdan Suchodolski (2. z prawej) i Hoimar von Ditfurth (1. z prawej) w hallu Hotelu Victoria. Widoczni niezidentyfikowani uczestnicy kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/163 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/164 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/165 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/166 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/167 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/168 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/169 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/170 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/171 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/172 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/173 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/174 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/175 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/176 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/177 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/178 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie wystąpienia przy mównicy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/179 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie wystąpienia przy mównicy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/180 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie wystąpienia przy mównicy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/181 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie wystąpienia przy mównicy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/182 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie wystąpienia przy mównicy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/183 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie wystąpienia przy mównicy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/184 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/185 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/186 Profesor Hoimar von Ditfurth w czasie wystąpienia przy mównicy. 1986/01/16
3/44/0/-/34/187 Profesor Hoimar von Ditfurth w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/188 Profesor Hoimar von Ditfurth w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/189 Fragment sali obrad w czasie wystąpienia profesora Hoimara von Ditfurtha (przy mównicy). Przy stole prezydialnym widoczny literat Krzysztof Przypkowski. W tle dekoracja okolicznościowa. 1986/01/16
3/44/0/-/34/190 Sekretarz Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) Michelle Campagnolo-Bouvier w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/191 Sekretarz Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) Michelle Campagnolo-Bouvier w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/192 Sekretarz Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) Michelle Campagnolo-Bouvier w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/193 Sekretarz Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) Michelle Campagnolo-Bouvier w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/194 Uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. Na pierwszym planie widoczny profesor Hoimar von Ditfurth. 1986/01/16
3/44/0/-/34/195 Uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. Na pierwszym planie widoczny profesor Hoimar von Ditfurth. 1986/01/16
3/44/0/-/34/196 Metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/197 Metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/198 Metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/199 Metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/200 Metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/201 Metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/202 Profesor Józef Szajna na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/203 Profesor Józef Szajna na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/204 Profesor Józef Szajna na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/205 Nierozpoznany uczestnik kongresu na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/206 Przewodniczacy Klubu Rzymskiego Alexander King na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/207 Przewodniczacy Klubu Rzymskiego Alexander King na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/208 Przewodniczący Klubu Rzymskiego Alexander King na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/209 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra schodzi z podium. 1986/01/16
3/44/0/-/34/210 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra przechodzi przez salę obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/211 Profesor Hoimar von Ditfurth przechodzi przez salę obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/212 Profesor Hoimar von Ditfurth przed wejściem na podium. 1986/01/16
3/44/0/-/34/213 Niezidentyfikowany uczestnik kongresu schodzi z podium. 1986/01/16
3/44/0/-/34/214 Profesor Joseph Rotblat przechodzi przez salę obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/215 Profesor Joseph Rotblat wchodzi na podium. 1986/01/16
3/44/0/-/34/216 Widok ogólny sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/217 Widok ogólny sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/218 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in., w pierwszym rzędzie: pisarka Halina Auderska (3. z prawej) i Zygmunt Stoberski (4. z prawej), w drugim rzędzie: Janusz Symonides (z lewej, za Z. Stoberskim) oraz metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios (w głębi, z prawej za H. Auderską). 1986/01/16
3/44/0/-/34/219 Prezydent Światowej Rady Pokoju (na pierwszym planie 1. z prawej) w towarzystwie nierozpoznanego uczestnika kongresu w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/220 Prof. Włodzimierz Michajłow (1. lewej), prof. Ignacy Malecki (2. z lewej) oraz prof. Leonard Sosnowski (3. z lewej) przy stole prezydialnym po zakończonych obradach. W tle widoczna dekoracja z logo i nazwą kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/221 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in. profesor Joseph Rotblat (1. z lewej) oraz Prof. Dorothy Hodgkin (1. z prawej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/222 Uczestnicy kongresu po zakończonych obradach. Widoczni m.in. prof. Marian Dobrosielski (1. z lewej), prof. Bogdan Suchodolski (2. z lewej) oraz prof. Joseph Rotblat (5. z lewej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/223 Uczestnicy kongresu po zakończeniu obrad. Widoczni m.in. prof. Bogdan Suchodolski (1. z lewej) i prof. Joseph Rotblat (3. z lewej). W tle widoczne reflektory na statywach. 1986/01/16
3/44/0/-/34/224 Uczestnicy kongresu po zakończeniu obrad. Widoczni m.in. prof. Marian Dobrosielski (1. z lewej) i prof. Joseph Rotblat (3. z lewej). W tle widoczne reflektory na statywach. 1986/01/16
3/44/0/-/34/225 Prof. Włodzimierz Michajłow schodzi z podium. W tle widoczne reflektory na statywach. 1986/01/16
3/44/0/-/34/226 Fragment sali po zakończeniu obrad. Widoczny m.in. krytyk literacki Wacław Sadkowski (1. z lewej). 1986/01/16
3/44/0/-/34/227 Profesor Ervin Laszlo (1. z lewej) oraz sekretarz generalny Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) Michelle Campagnolo-Bouvier (1. z prawej) po zakończonych obradach. 1986/01/16
3/44/0/-/34/228 Profesor Ervin Laszlo (3. z prawej) i sekretarz generalny Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) Michelle Campagnolo-Bouvier (2. z prawej) po zakończonych obradach. 1986/01/16
3/44/0/-/34/229 Profesor Ervin Laszlo (1. z lewej) i sekretarz generalny Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) Michelle Campagnolo-Bouvier (2. z lewej) po zakończonych obradach. 1986/01/16
3/44/0/-/34/230 Profesor Ervin Laszlo (1. z lewej) i sekretarz generalny Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) Michelle Campagnolo-Bouvier (2. z lewej) po zakończonych obradach. 1986/01/16
3/44/0/-/34/231 Profesor Ervin Laszlo (1. z lewej) i sekretarz generalny Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) Michelle Campagnolo-Bouvier (2. z lewej) po zakończonych obradach. 1986/01/16
3/44/0/-/34/232 Profesor Joseph Rotblat podczas udzielania wywiadu dziennikarzowi w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/233 Profesor Joseph Rotblat podczas udzielania wywiadu dziennikarzowi w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/234 Profesor Joseph Rotblat podczas udzielania wywiadu dziennikarzowi w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/235 Profesor Bogdan Suchodolski w hallu Hotelu Victoria. Na drugim planie po prawej widoczny prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra. 1986/01/16
3/44/0/-/34/236 Pisarz James Aldridge w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/237 Przedstawiciel Węgierskiego Patriotycznego Frontu Ludowego Tibor Petho podczas udzielania wywiadu w hallu hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/238 Uczestnicy kongresu w hallu hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/239 Uczestnicy kongresu w hallu hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/240 Metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/241 Metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios. W tle widoczny fragment wystawy fotografii ze Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/242 Uczestnik kongresu pochodzący ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W tle fragment ekspozycji plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/243 Uczestnik kongresu pochodzący ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W tle fragment ekspozycji plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/244 Uczestnik kongresu pochodzący ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W tle fragment ekspozycji plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/245 Uczestnik kongresu pochodzący ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W tle fragment ekspozycji plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/246 Biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/247 Biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/248 Uczestnik kongresu udzielający wywiadu dziennikarce. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/249 Uczestnicy kongresu. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/250 Uczestnik kongresu. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/251 Uczestnik kongresu. 1986/01/16
3/44/0/-/34/252 Dominikanin Frei Betto. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/253 Dominikanin Frei Betto. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/254 Dominikanin Frei Betto. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/255 Dominikanin Frei Betto. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/256 Dominikanin Frei Betto. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 2014/03/26
3/44/0/-/34/257 Dominikanin Frei Betto. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/258 Dominikanin Frei Betto. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/259 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/260 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/261 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/262 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/263 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/264 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/265 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/266 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/267 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/268 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/269 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/270 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. 1986/01/16
3/44/0/-/34/271 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/272 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/273 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/274 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/275 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/276 Profesor Aleksander Krawczuk (1. z lewej). W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/277 Profesor Aleksander Krawczuk (1. z lewej). W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/278 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu dziennikarzowi. Z lewej strony stoi profesor Aleksander Krawczuk. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/279 Prof. Aleksander Krawczuk (1. z lewej) i prof. Hoimar von Ditfurth (1. z prawej). W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/280 Prof. Aleksander Krawczuk (1. z lewej) i prof. Hoimar von Ditfurth (1. z prawej). W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/281 Prof. Aleksander Krawczuk (1. z lewej) i prof. Hoimar von Ditfurth (1. z prawej). W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/282 Prof. Aleksander Krawczuk (1. z lewej) i prof. Hoimar von Ditfurth (1. z prawej). W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/283 Prof. Aleksander Krawczuk (1. z lewej) i prof. Hoimar von Ditfurth (1. z prawej). W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/284 Prof. Aleksander Krawczuk (1. z lewej) i prof. Hoimar von Ditfurth (1. z prawej). W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/285 Uczestnik kongresu udziela wywiadu dziennikarzowi. W tle widoczna wystawa plakatów dotyczących pokoju na świecie. 1986/01/16
3/44/0/-/34/286 Wywiad z uczestnikiem kongresu. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/287 Wywiad z uczestnikiem kongresu. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/288 Wywiad z uczestnikiem kongresu. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/289 Wywiad z uczestnikiem kongresu. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/290 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/291 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/292 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/293 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/294 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/295 Profesor Hoimar von Ditfurth udziela wywiadu. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/296 Profesor Hoimar von Ditfurth. 1986/01/16
3/44/0/-/34/297 Profesor Aleksander Krawczuk. 1986/01/16
3/44/0/-/34/298 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/299 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/300 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/301 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/302 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/303 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra udziela wywiadu dziennikarzom. W tle widoczny fragment wystawy fotografii dokumentujących Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. 1986/01/16
3/44/0/-/34/304 Politolog Francisco Barahona udziela wywiadu dziennikarzowi w hallu hotelu Victoria. W tle widoczny fragment ekspozycji plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/305 Politolog Francisco Barahona udziela wywiadu dziennikarzowi w hallu hotelu Victoria. W tle widoczny fragment ekspozycji plakatów. 1986/01/16
3/44/0/-/34/306 Fragment wystawy plakatów dotyczących pokoju na świecie. 1986/01/16
3/44/0/-/34/307 Fragment wystawy plakatów dotyczących pokoju na świecie. Drugi z lewej plakat projektu Tadeusza Trepkowskiego. 1986/01/16
3/44/0/-/34/308 Biskup Tadeusz Majewski w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/309 Biskup Tadeusz Majewski w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/310 Prorektor Uniwersytetu ONZ Kinhide Mushakoji udziela wywiadu dziennikarzom w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/311 Prorektor Uniwersytetu ONZ Kinhide Mushakoji udziela wywiadu dziennikarzom w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/312 Prorektor Uniwersytetu ONZ Kinhide Mushakoji udziela wywiadu dziennikarzom w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/313 Prorektor Uniwersytetu ONZ Kinhide Mushakoji udziela wywiadu dziennikarzom w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/314 Prorektor Uniwersytetu ONZ Kinhide Mushakoji udziela wywiadu dziennikarzom w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/315 Prorektor Uniwersytetu ONZ Kinhide Mushakoji udziela wywiadu dziennikarzom w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/316 Prorektor Uniwersytetu ONZ Kinhide Mushakoji udziela wywiadu dziennikarzom w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/317 Prorektor Uniwersytetu ONZ Kinhide Mushakoji (w fotelu, na pierwszym planie) udziela wywiadu dziennikarzom w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/318 Prorektor Uniwersytetu ONZ Kinhide Mushakoji udziela wywiadu dziennikarzom w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/319 Prorektor Uniwersytetu ONZ Kinhide Mushakoji udziela wywiadu dziennikarzom w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/320 Prorektor Uniwersytetu ONZ Kinhide Mushakoji udziela wywiadu dziennikarzom w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/321 Biskup Tadeusz Majewski w towarzystwie nierozpoznanej kobiety w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16
3/44/0/-/34/322 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/19
3/44/0/-/34/323 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/19
3/44/0/-/34/324 Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/19
3/44/0/-/34/325 Uczestnicy kongresu. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/19
3/44/0/-/34/326 Widok ogólny sali podczas obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/327 Widok ogólny sali podczas obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/328 Widok ogólny sali podczas obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/329 Widok ogólny sali podczas obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/330 Widok ogólny sali podczas obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/331 Widok ogólny sali podczas obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/332 Widok ogólny sali podczas obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/333 Widok ogólny sali podczas obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/334 Widok ogólny sali podczas obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/335 Politolog Francisco Barahona (1. z lewej) i Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/336 Politolog Francisco Barahona (1. z lewej) i Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/337 Politolog Francisco Barahona (1. z lewej) i Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/338 Politolog Francisco Barahona (1. z lewej) i Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/339 Politolog Francisco Barahona (1. z lewej) i Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/340 Politolog Francisco Barahona (1. z lewej) i Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/341 Politolog Francisco Barahona (1. z lewej) i Prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/342 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in. prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra (w pierwszym rzędzie) i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew (w trzecim rzędzie 1. z lewej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/343 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in. prezydent Światowej Rady Pokoju Romesh Chandra (w pierwszym rzędzie) i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew (w trzecim rzędzie 1. z lewej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/344 Fragment wykładziny w sali obrad Hotelu Victoria. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/345 Fragment wykładziny w sali obrad w Hotelu Victoria. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/346 Nierozpoznana uczestniczka kongresu przy mównicy. 1986/01/19
3/44/0/-/34/347 Nierozpoznana uczestniczka kongresu przy mównicy. 1986/01/19
3/44/0/-/34/348 Nierozpoznana uczestniczka kongresu w czasie przemówienia. 1986/01/16
3/44/0/-/34/349 Nierozpoznana uczestniczka kongresu w czasie przemówienia. 1986/01/19
3/44/0/-/34/350 Członek International Association of Educators for World Peace dr George J. Amurun na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/351 Członek International Association of Educators for World Peace dr George J. Amurun na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/352 Minister Kultury i Sztuki Kazimierz Żygulski na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/353 Profesor Bohdan Suchodolski przy mównicy. 1986/01/19
3/44/0/-/34/354 Profesor Bogdan Suchodolski w trakcie przemówienia. 1986/01/19
3/44/0/-/34/355 Janos Szentagothai (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/356 Janos Szentagothai (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/357 Profesor Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/19
3/44/0/-/34/358 Uczestnicy na widowni sali obrad. Widoczny m.in. mongolski naukowiec i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego (w centrum). 1986/01/19
3/44/0/-/34/359 Uczestnicy na widowni sali obrad. Widoczny m.in. mongolski naukowiec i doradca dyrektora Instytutu Wschodniego Akademii Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej Bzaryn Szirendew ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego (w centrum). 1986/01/19
3/44/0/-/34/360 Pisarz Erik Stinus na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. Z lewej strony na drugim planie widoczny reżyser Jerzy Kawalerowicz. 1986/01/19
3/44/0/-/34/361 Prof. Bogdan Suchodolski w czasie przemówienia (przy mównicy) . Przy stole prezydialnym od lewej widoczni: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Leonard Sosnowski i prof. Ignacy Malecki. 1986/01/19
3/44/0/-/34/362 Pisarka Sarah Stinus na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/19
3/44/0/-/34/363 Pisarka Sarah Stinus na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/19
3/44/0/-/34/364 Biskup Tadeusz Majewski (1. z lewej) oraz biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kokn (2. z lewej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/365 Pisarka Sarah Stinus (na pierwszym planie) na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/19
3/44/0/-/34/366 Pisarka Sarah Stinus (na pierwszym planie) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/367 Profesor Marian Dobrosielski wygłasza przemówenie. 1986/01/19
3/44/0/-/34/368 Profesor Marian Dobrosielski wygłasza przemówenie. 1986/01/19
3/44/0/-/34/369 Uczestnik kongresu na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/370 Uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/371 Heliodor Muszyński na widowni sali obrad ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego. 1986/01/19
3/44/0/-/34/372 Prof. Bogdan Suchodolski (1 .z lewej), prof. Marian Dobrosielski (2. z lewej) oraz prof. Kazimierz Secomski (3. z lewej) przy stole prezydialnym. W tle widoczna dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/19
3/44/0/-/34/373 Prof. Ignacy Malecki (1. z lewej), prof. Bogdan Suchodolski (2. z lewej), prof. Marian Dobrosielski (3. z lewej) oraz prof. Kazimierz Secomski (1. z prawej) przy stole prezydialnym. W tle widoczna dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/19
3/44/0/-/34/374 Prof. Ignacy Malecki (1. z lewej), prof. Bogdan Suchodolski (2. z lewej) oraz prof. Marian Dobrosielski (3. z lewej) przy stole prezydialnym. W tle widoczna dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/19
3/44/0/-/34/375 Prof. Ignacy Malecki (1. z lewej), prof. Bogdan Suchodolski (2. z lewej), prof. Marian Dobrosielski (3. z lewej) oraz prof. Kazimierz Secomski (1. z prawej) przy stole prezydialnym. W tle widoczna dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/19
3/44/0/-/34/376 Prof. Bogdan Suchodolski (1. z lewej), prof. Marian Dobrosielski (1. z prawej) przy stole prezydialnym. 1986/01/19
3/44/0/-/34/377 Przedstawiciel International Association of Educators for World Peace George J. Amurun ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego (w pierwszym rzędzie). 1986/01/19
3/44/0/-/34/378 Przedstawiciel International Association of Educators for World Peace George J. Amurun ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego (w pierwszym rzędzie). 1986/01/19
3/44/0/-/34/379 Uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/380 Fragment widowni sali obrad. Widoczni m.in. prof. Dorothy Hodgkin (w 2. rzędzie, 2. z prawej) i prof. Heliodor Muszyński (w 2. rzędzie, 1. z prawej). 1986/01/19
3/44/0/-/34/381 Widok sali obrad w czasie przemówienia profesora Mariana Dobrosielskiego (stoi w środku). Przy stole prezydialnym widoczni od lewej: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Leonard Sosnowski, prof. Ignacy Malecki, prof. Bogdan Suchodolski, prof. Kazimierz Secomski, prof. Włodzimierz Michajłow, Marian Podkowiński oraz prof. Joachim Kondziela. 1986/01/19
3/44/0/-/34/382 Widok sali obrad w czasie przemówienia profesora Mariana Dobrosielskiego (stoi w środku). Przy stole prezydialnym widoczni od lewej: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Leonard Sosnowski, prof. Ignacy Malecki, prof. Bogdan Suchodolski, prof. Kazimierz Secomski, prof. Włodzimierz Michajłow, Marian Podkowiński oraz prof. Joachim Kondziela. 1986/01/19
3/44/0/-/34/383 Uczestnicy kongresu na widowni sali obrad. W pierwszym rzędzie widoczny m.in. Witold Benedyktowicz (1. z lewej). 1986/01/19
3/44/0/-/34/384 Diane Tillman na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/385 Fragment widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/386 Fragment widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/387 Fragment sali obrad. Na widowni widoczny przedstawiciel International Association of Educators for World Peace George J. Amurun (w białym ubraniu i fezie). Przy stole prezydialnym widoczni od lewej: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Leonard Sosnowski, prof. Ignacy Malecki, prof. Bogdan Suchodolski, prof. Marian Dobrosielski, prof. Kazimierz Secomski oraz prof. Włodzimierz Michajłow. W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/19
3/44/0/-/34/388 Fragment sali obrad. Na widowni widoczny przedstawiciel International Association of Educators for World Peace George J. Amurun (w białym ubraniu i fezie). Przy stole prezydialnym widoczni od lewej: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Leonard Sosnowski, prof. Ignacy Malecki, prof. Bogdan Suchodolski, prof. Marian Dobrosielski oraz prof. Kazimierz Secomski. W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/19
3/44/0/-/34/389 Fragment sali obrad. Na widowni widoczny przedstawiciel International Association of Educators for World Peace George J. Amurun (w białym ubraniu i fezie). Przy stole prezydialnym widoczni od lewej: literat Krzysztof Przypkowski, prof. Leonard Sosnowski, prof. Ignacy Malecki, prof. Bogdan Suchodolski, prof. Marian Dobrosielski, prof. Kazimierz Secomski oraz prof. Włodzimierz Michajłow. W tle dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/19
3/44/0/-/34/390 Psycholog Diane Tillman (2. z prawej) i Zygmunt Stoberski (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/391 Psycholog Diane Tillman (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/392 Psycholog Diane Tillman (2. z prawej) i Zygmunt Stoberski (1. z prawej) na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/393 Psycholog Diane Tillman na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/394 Psycholog Diane Tillman na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/395 Fragment widowni sali obrad. Widoczny m.in. Tsegaye Gabre-Medhin (w pierwszym rzędzie, 3. z prawej). 1986/01/19
3/44/0/-/34/396 Prof. Bogdan Suchodolski (3. z prawej), prof. Marian Dobrosielski (2. z prawej) i Kazimierz Secomski (1. z prawej) za stołem prezydialnym po zakończonych obradach. 1986/01/19
3/44/0/-/34/397 Uczestnicy kongresu na widowni biją brawo po zakończonych obradach. 1986/01/19
3/44/0/-/34/398 Uczestnicy kongresu na widowni po zakończonych obradach. 1986/01/19
3/44/0/-/34/399 Uczestnicy kongresu na widowni biją brawo po zakończonych obradach. 1986/01/19
3/44/0/-/34/400 Uczestnicy kongresu podczas przerwy w obradach. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/401 Uczestnicy kongresu podczas przerwy w obradach. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/402 Prof. Marian Dobrosielski (1. z lewej) i Marian Podkowiński (1. z prawej) przy stole prezydialnym po zakończonych obradach. W tle widoczna dekoracja z nazwą i logo kongresu. 1986/01/19
3/44/0/-/34/403 Prof. Marian Dobrosielski (1. z lewej), prof. Leonard Sosnowski (2. z lewej) i Marian Podkowiński (1. prawej) przy stole prezydialnym po zakończonych obradach. W tle widoczna dekoracja sali konferencyjnej z logo kongresu. 1986/01/19
3/44/0/-/34/404 Sala po zakończonych obradach. Na pierwszym planie widoczny fotoreporter Leopold Dzikowski. 1986/01/19
3/44/0/-/34/405 Profesor Bogdan Suchodolski (2. od dołu) po zakończonych obradach. 1986/01/19
3/44/0/-/34/406 Prof. Bogdan Suchodolski (na pierwszym planie) i prof. Kazimierz Secomski po zakończonych obradach. 1986/01/19
3/44/0/-/34/407 Pisarze Sara Mathai Stinus (1. z prawej) i Erik Stinus (za Sarą Mathai Stinus) po zakończonych obradach. 1986/01/19
3/44/0/-/34/408 Pisarka Sara Mathai Stinus (obejmująca niezidentyfikowanego mężczyznę) i pisarz Erik Stinus (1. z lewej) po zakończonych obradach. 1986/01/19
3/44/0/-/34/409 Pisarka Sara Mathai Stinus (obejmująca niezidentyfikowanego mężczyznę) i pisarz Erik Stinus (1. z lewej) po zakończonych obradach. 1986/01/19
3/44/0/-/34/410 Pisarka Sara Mathai Stinus (obejmująca niezidentyfikowanego mężczyznę) i pisarz Erik Stinus (1. z lewej) po zakończonych obradach. 1986/01/19
3/44/0/-/34/411 Pisarka Sara Mathai Stinus (obejmująca niezidentyfikowanego mężczyznę) i pisarz Erik Stinus (1. z lewej) po zakończonych obradach. 1986/01/19
3/44/0/-/34/412 Uczestniczki kongresu na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/413 Uczestniczki kongresu na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/414 Uczestniczki kongresu na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/415 Zygmunt Stoberski na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/416 Zygmunt Stoberski na widowni sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/417 Psycholog Diane Tillman w sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/418 Psycholog Diane Tillman w sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/419 Biskup Tadeusz Majewski (2. z lewej) i biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok w czasie udzielania wywiadu dziennikarce. 1986/01/19
3/44/0/-/34/420 Biskup Tadeusz Majewski (2. z lewej) i biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok w czasie udzielania wywiadu dziennikarce. Widoczny także przedstawiciel członek International Association of Educators for World Peace George J. Amurun (1. z lewej) 1986/01/19
3/44/0/-/34/421 Biskup Tadeusz Majewski (2. z lewej) i biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok w czasie udzielania wywiadu dziennikarce. 1986/01/19
3/44/0/-/34/422 Prof. Bohdan Suchodolski (1. z lewej), biskup Tadeusz Majewski (2. z lewej), biskup kościoła Starokatolickiego w Niemczech Josef Brinkhues (3. z lewej), biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (4. z lewej). 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/423 Przedstawiciel International Association of Educators for World Peace George J. Amurun (w białym ubraniu i fezie) w towarzystwie uczestniczki kongresu. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/424 Profesor Bogdan Suchodolski. 1986/01/19
3/44/0/-/34/425 Biskup Tadeusz Majewski (1. z lewej), biskup kościoła Starokatolickiego w Niemczech Josef Brinkhues (2. z lewej) oraz Marinus Kok (1. z prawej) w hallu hotelu Victoria. 1986/01/19
3/44/0/-/34/426 Biskup kościoła Starokatolickiego w Niemczech Josef Brinkhues udziela wywiadu dziennikarzowi w pustej sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/427 Biskup kościoła Starokatolickiego w Niemczech Josef Brinkhues udziela wywiadu dziennikarzowi w pustej sali obrad. 1986/01/19
3/44/0/-/34/428 Pusta sala obrad. Widoczne stoły ze słuchawkami do tłumaczeń symultanicznych. 1986/01/19
3/44/0/-/34/429 Uczestnicy kongresu w czasie rozmowy. W tle widoczna wystawa plakatów towarzysząca kongresowi. Widoczny m.in. plakat z wizerunkiem Alberta Einsteina. 1986/01/19
3/44/0/-/34/430 Pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun podczas udzielania wywiadu na widowni sali obrad. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/431 Pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun podczas udzielania wywiadu na widowni sali obrad. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/432 Pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun podczas udzielania wywiadu na widowni sali obrad. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/433 Pisarka mongolska i przewodnicząca mongolskiego Towarzystwa Pracowników Twórców Kultury Mongolii Erdene Byłyn Ojuun podczas udzielania wywiadu na widowni sali obrad. 1986/01/16
3/44/0/-/34/434 Politolog Francisco Barahona w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/19
3/44/0/-/34/435 Politolog Francisco Barahona w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/19
3/44/0/-/34/436 Aktorka Beata Tyszkiewicz w hallu Hotelu Victoria w towarzystwie nierozpoznanych osób. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/19
3/44/0/-/34/437 Aktorka Beata Tyszkiewicz w hallu Hotelu Victoria w towarzystwie nierozpoznanych osób. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/19
3/44/0/-/34/438 Aktorka Beata Tyszkiewicz w hallu Hotelu Victoria. Na drugim planie widoczny prof. Leland Miles. W tle widoczna ekspozycja plakatów. 1986/01/19
3/44/0/-/34/439 Aktorka Beata Tyszkiewicz w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/19
3/44/0/-/34/440 Aktorka Beata Tyszkiewicz w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/19
3/44/0/-/34/441 Uczestnik kongresu. 1986/01/19
3/44/0/-/34/442 Uczestnik kongresu. 1986/01/19
3/44/0/-/34/443 Uczestnicy kongresu w hallu Hotelu Victoria. Widoczny m.in. politolog Francisco Barahona (na pierwszym planie 1. z prawej). U góry widoczne logo Polskich Linii Lotniczych LOT. 1986/01/19
3/44/0/-/34/444 Uczestnicy kongresu w hallu Hotelu Victoria. Widoczny m.in. politolog Francisco Barahona (na pierwszym planie 1. z prawej). U góry widoczne logo Polskich Linii Lotniczych LOT. W tle samochód FSO Polonez. 1986/01/19
3/44/0/-/34/445 Uczestnicy kongresu w hallu Hotelu Victoria. Widoczny m.in. politolog Francisco Barahona (na pierwszym planie 1. z prawej). U góry widoczne logo Polskich Linii Lotniczych LOT. 1986/01/19
3/44/0/-/34/446 Uczestnicy kongresu w hallu Hotelu Victoria. Widoczny m.in. politolog Francisco Barahona (1. z lewej). 1986/01/19
3/44/0/-/34/447 Uczestnicy kongresu w hallu Hotelu Victoria. Widoczny m.in. politolog Francisco Barahona (1. z lewej). 1986/01/19
3/44/0/-/34/448 Uczestnicy kongresu w hallu Hotelu Victoria. Widoczny m.in. politolog Francisco Barahona (1. z lewej). 1986/01/19
3/44/0/-/34/449 Uczestnicy kongresu w hallu Hotelu Victoria. Widoczny m.in. politolog Francisco Barahona (1. z lewej). 1986/01/19
3/44/0/-/34/450 Uczestnik kongresu w hallu hotelu Victoria. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/451 Poeta Tsegaye Gabre-Medhin (z lewej) w towarzystwie nierozpoznanego uczestnika kongresu w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/452 Poeta Tsegaye Gabre-Medhin (z lewej) w towarzystwie nierozpoznanego uczestnika kongresu w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/453 Poeta Tsegaye Gabre-Medhin (z lewej) w towarzystwie nierozpoznanego uczestnika kongresu w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/454 Poeta Tsegaye Gabre-Medhin (z lewej) w towarzystwie nierozpoznanego uczestnika kongresu w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/455 Poeta Tsegaye Gabre-Medhin (z lewej) w towarzystwie nierozpoznanego uczestnika kongresu w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/456 Poeta Tsegaye Gabre-Medhin (z lewej) w towarzystwie nierozpoznanego uczestnika kongresu w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/457 Uczestnicy kongresu w hallu Hotelu Victoria. Widoczny m.in. metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios (1. z prawej). 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/458 Uczestnicy kongresu w hallu Hotelu Victoria. Widoczny m.in. metropolita diecezji w Delhi Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i prezydent Światowej Rady Kościołów biskup Paulos Mar Gregorios (1. z prawej). 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/459 Biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (1. z lewej) oraz biskup Tadeusz Majewski (2. z lewej) podczas udzielania wywiadu dziennikarzowi. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/460 Biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (1. z lewej) oraz biskup Tadeusz Majewski (2. z lewej) podczas udzielania wywiadu dziennikarzowi. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/461 Biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (1. z lewej) oraz biskup Tadeusz Majewski (2. z lewej) podczas udzielania wywiadu dziennikarzowi. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/462 Biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (1. z lewej) oraz biskup Tadeusz Majewski (1. z prawej) w hallu Hotelu Victoria. 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/463 Biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (1. z lewej) i biskup Tadeusz Majewski (1. z prawej). 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/464 Biskup Kościoła Starokatolickiego w Holandii Marinus Kok (1. z lewej) oraz biskup Tadeusz Majewski (1. z prawej). 1986/01/16 - 1986/01/19
3/44/0/-/34/465 Dekoracja okolicznościowa na placu Zwycięstwa z okazji 41. rocznicy wyzwolenia Warszawy. W tle widoczny hotel Victoria. 1986/01
3/44/0/-/34/466 Dekoracja okolicznościowa na placu Zwycięstwa z okazji 41. rocznicy wyzwolenia Warszawy. W tle widoczny Hotel Victoria. 1986/01

Tags

users tags indexes given by archives

Related materials

Izabela Schuetz Trojanowska

1970 - 1975

Marian Markowski

1984 - 1992

Leszek Fidusiewicz

1975 - 1992

Kwiaciarka

#kobieta

1970 - 1992