Zebrania wiejskie, sołtysi gromady Leśniczówka

Reference code

36/231/0/-/4

Dates
1958 - 1958

Scans (0)

This unit does not have scans yet. We're working on it.

Unit type
File documentation

No data

No data


Related materials

Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Leśniczówce

1958

Plan i budżet gromady Leśniczówka powiat Chełm województwo Lublin na rok 1959

1958

Budżet gromady Leśniczówka powiat Chełm województwo Lublin na rok 1960

1959

Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Leśniczówce

1959