Egzamin dojrzałości

Reference code
36/502/0/13
Border dates
1959 - 1978
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
36/502/0/13/229 Zbiór arkuszy ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów kl. I, II, III 3-letniego technikum rolniczego na podbudowie zasadniczej szkoły rolniczej 1975-1978 0
36/502/0/13/232 [Egzamin dojrzałości za rok szkolny 1958/1959 -protokoły z przebiegu egzaminów, posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej, tematy egzaminów pisemnych, protokoły egzaminów dojrzałości oraz świadectwa dojrzałości] 1959 0
36/502/0/13/233 [Egzamin dojrzałości za rok szkolny 1959/1960 - sprawozdanie z przebiegu i wyników egzaminów, posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej, tematy egzaminów pisemnych, zestawy pytań egzaminów ustnych, protokoły egzaminów dojrzałości oraz świadectwa dojrzałości] 1960 0
36/502/0/13/234 [Egzamin dojrzałości za rok szkolny 1960/1961 - sprawozdanie z przebiegu i wyników egzaminów, posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej, tematy egzaminów pisemnych, protokoły egzaminów dojrzałości oraz świadectwa dojrzałości] 1961 0
36/502/0/13/235 [Egzamin dojrzałości za rok szkolny 1961/1962 - protokoły z przebiegu egzaminów, posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej, tematy egzaminów pisemnych, protokoły egzaminów dojrzałości oraz świadectwa dojrzałości] 1962 0
36/502/0/13/236 [Egzamin dojrzałości za rok szkolny 1962/1963 - protokoły z przebiegu egzaminów, posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej, tematy egzaminów pisemnych, protokoły egzaminów dojrzałości oraz świadectwa dojrzałości] 1963 0
36/502/0/13/237 [Egzamin dojrzałości za rok szkolny 1963/1964 - protokoły z przebiegu egzaminów, posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej, tematy egzaminów pisemnych, zestawy pytań egzaminów ustnych, protokoły egzaminów dojrzałości oraz świadectwa dojrzałości] 1964 0
36/502/0/13/238 [Egzamin dojrzałości za rok szkolny 1964/1965 - protokoły z przebiegu egzaminów, posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej, tematy egzaminów pisemnych, zestawy pytań egzaminów ustnych, protokoły egzaminów dojrzałości oraz świadectwa dojrzałości] 1965 0
36/502/0/13/239 [Egzamin dojrzałości za rok szkolny 1965/1966 - protokoły z przebiegu egzaminów, tematy egzaminów pisemnych, zestawy pytań egzaminów ustnych, protokoły egzaminów dojrzałości] 1966 0
36/502/0/13/240 [Egzamin dojrzałości za rok szkolny 1966/1967 - protokoły z przebiegu egzaminów, posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej, tematy egzaminów pisemnych, zestawy pytań egzaminów ustnych, protokoły egzaminów dojrzałości] 1967 0
36/502/0/13/241 [Egzamin dojrzałości za rok szkolny 1966/1967 - protokoły z przebiegu egzaminów, tematy egzaminów pisemnych, zestawy pytań egzaminów ustnych, protokoły egzaminów dojrzałości] 1968 0
36/502/0/13/242 [Egzamin dojrzałości za rok szkolny 1968/1969 - protokoły z pisemnych egzaminów, posiedzeń Rady Pedagogicznej, tematy egzaminów pisemnych oraz zestawy pytań egzaminów ustnych, protokoły egzaminów dojrzałości] 1969 0
36/502/0/13/243 [Egzamin dojrzałości za rok szkolny 1969/1970 - protokoły z pisemnych egzaminów, posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej, tematy egzaminów pisemnych oraz zestawy pytań egzaminów ustnych, protokoły egzaminów dojrzałości] 1970 0
36/502/0/13/244 [Egzamin dojrzałości za rok szkolny 1970/1971 - protokoły z pisemnych egzaminów, posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej, tematy egzaminów pisemnych oraz zestawy pytań egzaminów ustnych, protokoły egzaminów dojrzałości] 1971 0
36/502/0/13/245 [Egzamin dojrzałości za rok szkolny 1971/1972 - protokoły z pisemnych egzaminów, posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej, listy przystępujących, tematy egzaminów pisemnych oraz zestawy pytań egzaminów ustnych, protokoły egzaminów dojrzałości] 1972 0
36/502/0/13/246 [Egzamin dojrzałości, sesja wiosenna za rok szkolny 1972/1973 - protokoły z pisemnych egzaminów, posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej, listy przystępujących, tematy egzaminów pisemnych oraz zestawy pytań egzaminów ustnych, protokoły egzaminów dojrzałości] 1973 0
36/502/0/13/247 [Egzamin dojrzałości, sesja zimowa za rok szkolny 1973/1974 - protokoły z pisemnych egzaminów, posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej, z obrony pracy końcowej oraz przygotowania zawodowego, listy przystępujących, tematy egzaminów pisemnych oraz zestawy pytań egzaminów ustnych, protokoły egzaminów dojrzałości] 1974 0
36/502/0/13/248 [Egzamin dojrzałości, sesja zimowa za rok szkolny 1974/1975 - protokoły z pisemnych egzaminów, posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej, z obrony pracy końcowej oraz przygotowania zawodowego, listy przystępujących, tematy egzaminów pisemnych oraz zestawy pytań egzaminów ustnych, protokoły egzaminów dojrzałości] 1974-1975 0
36/502/0/13/249 [Egzamin dojrzałości, sesja zimowa i wiosenna za rok szkolny 1975/1976 - protokoły z pisemnych egzaminów, posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej, tematy egzaminów pisemnych oraz zestawy pytań egzaminów ustnych, protokoły egzaminów dojrzałości oraz prac dyplomowych z przygotowania zawodowego] 1975-1976 0
36/502/0/13/250 [Egzamin dojrzałości, sesja zimowa i wiosenna za rok 1976/1977 - protokoły z pisemnych egzaminów, posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej, tematy egzaminów pisemnych oraz zestawy pytań egzaminów ustnych, protokoły egzaminów dojrzałości oraz prac dyplomowych z przygotowania zawodowego] 1976-1977 0
Showing 1 to 20 of 21 entries.