Szkolne gospodarstwo pomocnicze

Reference code
36/502/0/14
Border dates
1951 - 1979
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
36/502/0/14/252 Plan gospodarczego urządzenia gospodarstwa Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie 1960 0
36/502/0/14/253 Organizacja gospodarstwa pomocniczego Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie - praktyki uczniów, współzawodnictwo pracy, wyposażenie, opis działalności, nadanie identyfikatora GUS 1967-1976 0
36/502/0/14/254 Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa szkolnego na lata 1968-1975 1968 0
36/502/0/14/255 Program rozwoju gospodarstwa szkolnego na lata 1971-1975 1969 0
36/502/0/14/256 Protokoły rewizji finansowo-księgowych oraz gospodarczych gospodarstwa pomocniczego Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie, zalecenia i ich wykonanie 1967-1978 0
36/502/0/14/257 Statystyka - raporty operatywne za lata 1969-1970 [- omłoty, produkcja roślinna] 1969-1970 0
36/502/0/14/258 Sprawozdanie statystyczne GUS z działalności gospodarstwa pomocniczego Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie z lat 1967-1971 1967-1971 0
36/502/0/14/259 Sprawozdanie statystyczne GUS z działalności gospodarstwa pomocniczego Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie za lata 1973-1978 1974-1978 0
36/502/0/14/260 Sprawozdanie statystyczne GUS o stanie i ruchu zatrudnionych za lata 1966-1978, o czasie pracy za IV kwartał1973 roku, I kwartał 1974 roku, oraz jednorazowe badanie pracowników w wieku przedemerytalnym za I kwartał 1975 roku gospodarstwa pomocniczego Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie 1976-1979 0
36/502/0/14/261 [Sprawozdanie statystyczne GUS z użytkowania gruntów, zasiewów, łąk, rzeczowe, produkcji zwierzęcej za lata 1974-1978] 1974-1978 0
36/502/0/14/262 [Sprawozdanie statystyczne GUS z pogłowia zwierząt gospodarskich, szacunków plonów głównych ziemiopłodów, oceny stanu upraw, łąk oraz produkcji ogrodniczej za lata 1974-1978] 1974-1978 0
36/502/0/14/263 [Sprawozdanie statystyczne GUS Rol. Mech. - 3a. Miesięczne sprawozdania z gotowości sprzętu rolniczego za lata 1974-1978] 1974-1978 0
36/502/0/14/264 Sprawozdanie statystyczne GUS z działalności inwestycyjnej za lata 1975-1978 1976-1978 0
36/502/0/14/265 [Roczne wynikowe sprawozdania rzeczowe za lata gospodarcze 1961/1962-1968/1969 - użytkowanie gruntów, obrót głównymi ziemiopłodami, obrót żywym inwentarzem, zestawienia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego] 1962-1969 0
36/502/0/14/266 [Roczne wynikowe sprawozdania rzeczowe za lata gospodarcze 1969/1970-1977/1978 - użytkowanie gruntów, obrót głównymi ziemiopłodami, obrót żywym inwentarzem, zestawienia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego] 1969-1978 0
36/502/0/14/267 Plan gospodarczo-finansowy na 1958/59 rok 1958-1959 0
36/502/0/14/268 Plan gospodarczo-finansowy 1959/60 rok 1959-1960 0
36/502/0/14/269 Plan gospodarczo-finansowy 1960/61 rok 1960-1961 0
36/502/0/14/270 Plan gospodarczo-finansowy 1961/62 rok 1961-1962 0
36/502/0/14/271 Plan gospodarczo-finansowy 1962/63 rok 1962-1963 0
Showing 1 to 20 of 67 entries.