Dział ogólno-organizacyjny.

Reference code
62/256/0/1
Border dates
1944 - 1954
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
62/256/0/1/20 Sprawy reorganizacji rad gminnych, stosunek urzędników do stronnictw politycznych, korespondencja. 1946 0
62/256/0/1/21 [Wykaz miejscowości na terenie gminy - terytorialne właściwe władze i urzędy oraz stacje kolejowe]. 1946 0
62/256/0/1/22 Sprawy organizacyjne gminy, miasteczek, poszczególnych gromad, zmiany nazw miejscowości, zmiany granic gromady i gminy, organizacja urzędu gminnego, statur organizacyjny, przepisy biurowe, kancelaryjne, system urzędowania, przepisy rachunkowo-kasowe, sprawy usprawnienia i reformy. 1947 0
62/256/0/1/23 Wybory do Sejmu i Senatu. 1944 0
62/256/0/1/24 Głosowanie Ludowe 30 czerwca 1946 r. [spisy mieszkańców]. 1946 0
62/256/0/1/25 [Protokóły zdawczo-odbiorcze poszczególnych gromad Prezydium Gminnej Rady Narodowej Starawieś]. 1950-1953 0
62/256/0/1/26 Sprawy organizacyjne [protokóły zdawczo-odbiorcze]. 1954 0
62/256/0/1/27 Księga zebrań sołtysów gminy Starawieś. 1945 0
62/256/0/1/28 Księga uchwał Prezydium Gminnej Rady Narodowej gminy Starawieś. 1949 0
62/256/0/1/29 Księga uchwał Rady Gminnej Starawieś. 1949 0
62/256/0/1/30 Księga zebrań sołtysów gminy Starawieś. 1949 0
62/256/0/1/31 Księga uchwał Prezydium Gminnej Rady Narodowej gminy Starawieś. 1950 0
62/256/0/1/32 Protokóły zebrań Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Borzychach. 1951 0
62/256/0/1/33 [Protokóły zebrań Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Borzychach gmina Starawieś]. 1951 0
62/256/0/1/34 Protokóły zebrań Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Borzychach. 1952 0
62/256/0/1/35 Protokóły zebrań Gminnej Rady Narodowej w Borzychach gmina Starawieś. 1953 0
62/256/0/1/36 Księga zebrań sołtysów gminy Starawieś. 1952-1953 0
62/256/0/1/37 [Protokół z IV Zwyczajnej sesji Gminnej Rady Narodowej Starawieś]. 1954 0
62/256/0/1/38 Protokóły zebrań Gminnej Rady Narodowej w Borzychach, gmina Starawieś. 1954 0
62/256/0/1/39 [Protokóły zebrań gromadzkich]. 1954 0
Showing 1 to 20 of 31 entries.