Dział gospodarki gminnej.

Reference code
62/258/0/3
Border dates
1943 - 1953
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
62/258/0/3/57 Rolnictwo [zestawienie wykazów zapotrzebowania na zboże siewne]. 1945 0
62/258/0/3/58 Reforma Rolna i Przesiedlenia [protokół przekazania resztówki dla Szkoły Rolniczej w Sadownem, wykazy osób reflektujących na osiedlenie na Ziemiach Zachodnich, korespondencja w sprawie nadziału ziemi]. 1945 0
62/258/0/3/59 Spis powierzchni użytków oraz zasiewów gminy Sadowne. 1945 0
62/258/0/3/60 [Statystyka] zwierząt gospodarskich w gminie Sadowne. 1945 0
62/258/0/3/61 [Statystyka pogłowia bydła i drobiu]. 1945 0
62/258/0/3/62 Rolnictwo [likwidacja odłogów, akcja siewna, wykazy sadów itp.]. 1948 0
62/258/0/3/63 Rolnictwo [statystyka - spis powierzchni użytków oraz zasiewów, spis powierzchni warzyw oraz drzew i krzewów owocowych]. 1949 0
62/258/0/3/64 [Wykaz miejscowości, wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych, statystyka]. 1950 0
62/258/0/3/65 Wniosek Gminnego Społecznego Komitetu Współdziałania przy Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Sadownem odnośnie wymiaru podatku gruntowego w stosunku do mało i średniorolnych. 1950 0
62/258/0/3/66 Wykazy gospodarstw do 2-ha znajdujących się na terenie gminy Sadowne. 1951 0
62/258/0/3/67 Zalesienie. 1953 0
62/258/0/3/68 Wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne w miejscowości Bojewo. 1946 0
62/258/0/3/69 Wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne w miejscowości Grabiany. 1946 0
62/258/0/3/70 Wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne w miejscowości Kołodziąż. 1946 0
62/258/0/3/71 Wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne w miejscowości Kołodziąż-Kolonie. 1946 0
62/258/0/3/72 Wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne w miejscowości Kołodziąż Rybie. 1946 0
62/258/0/3/73 Wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne w miejscowości Krupińskie. 1946 0
62/258/0/3/74 Wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne w miejscowości Ocięte. 1946 0
62/258/0/3/75 Wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne w miejscowości Płatkównica. 1946 0
62/258/0/3/76 Wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne w miejscowości Rażny. 1946 0
Showing 1 to 20 of 59 entries.