Dział administracyjny.

Reference code
62/258/0/4
Border dates
1924 - 1950
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
62/258/0/4/116 [Bezpieczeństwo i porządek publiczny]. Wykaz strat poniesionych przez ludność gminy Sadowne w czasie działań wojennych w sierpniu 1944 r. 1944 0
62/258/0/4/117 Wykaz strat poniesionych przez ludność gminy Sadowne w czasie działań wojennych w sierpniu 1944 roku. 1944 0
62/258/0/4/118 Sprawy zniszczeń wojennych i zabójstw. 1945 0
62/258/0/4/119 Straty wojenne i powodziowe. 1945 0
62/258/0/4/120 Kontrola aresztowanych. 1945-1946 0
62/258/0/4/121 [Lista jednorazowych świadczeń na ofiary powodzi]. 1947 0
62/258/0/4/122 [Opinie społeczno-polityczne różnych osób]. 1949 0
62/258/0/4/123 Rejestr poborowych mężczyzn rocznika 1924. 1924 0
62/258/0/4/124 Rejestr mężczyzn urodzonych w 1925 roku. 1945 0
62/258/0/4/125 Rejestr poborowych rocznika 1920. 1946 0
62/258/0/4/126 Rejestr poborowych rocznika 1921. 1946 0
62/258/0/4/127 Rejestr poborowych rocznika 1922. 1946 0
62/258/0/4/128 Rejestr poborowych mężczyzn urodzonych w 1926 roku. 1946 0
62/258/0/4/129 Rejestr poborowych rocznik 1929. 1946 0
62/258/0/4/130 Rejestr poborowych rocznika 1923. 1947 0
62/258/0/4/131 Rejestr poborowych rocznika 1930. 1947 0
62/258/0/4/132 Sprawy wojskowe. Towarzystwo Przyjaciół Żołnierzy [protokóły]. 1950 0
62/258/0/4/133 Sprawy wojskowe, przysposobienie wojskowe [organizacja "SP", wykazy poszukiwanych poborowych i oficerów]. 1948 0
62/258/0/4/134 Rejestr poborowych rocznika 1887. 1949 0
62/258/0/4/135 Rejestr poborowych rocznika 1888. 1949 0
Showing 1 to 20 of 64 entries.