Sprawy organizacyjne

Reference code
13/350/0/0
Border dates
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
13/350/0/0.0/1 Protokoły zdawczo-odbiorcze agend Państwowego Banku Rolnego Oddziału w Oświęcimiu i agentury w Kętach 1949-1949 0
13/350/0/0.0/2 Organizacja placówek Banku i sprawy połączeniowe 1949-1953 0
13/350/0/0.0/3 Protokół z przejęcia aktywów i pasywów Państwowego Banku Rolnego w Oświęcimiu przez Bank Spółdzielczy w Oświęcimiu 1949-1949 0
13/350/0/0.0/4 Teczka przekazania agend Banku Rolnego w Kętach do NBP Oświęcim 1951-1952 0
13/350/0/0.0/5 Protokoły przejęcia nieruchomości byłego Banku Rolnego w Kętach przez NBP Wadowice 1953 0
13/350/0/0.0/6 Likwidacja Banku Rolnego w Kętach 1953 0
13/350/0/0.0/7 Sprawy prawne Banku Rolnego w Kętach 1949-1952 0
13/350/0/0.0/8 Sprawy personalne Banku Rolnego w Kętach 1949-1952 0
13/350/0/0.0/9 Bilans roczny Banku Rolnego w Kętach 1949 r. 1950 0
13/350/0/0.0/10 Bilanse miesięczne Banku Rolnego w Kętach za II półrocze 1950 r. 1950 0
13/350/0/0.0/11 Bilanse miesięczne Banku Rolnego w Kętach za 1951 r. 1951-1952 0
13/350/0/0.0/12 Raport obrotów dziennych za grudzień 1950 r. oraz załączniki do bilansu ultimowego z dnia 31.12.1952 r. Banku Rolnego w Kętach 1951-1952 0
13/350/0/0.1/13 Korespondencja z Bankiem Rolnym Oddział Powiatowy w Wadowicach w sprawie porządkowania dokumentacji po zlikwidowanej Komunalnej Kasie Oszczędności w Wadowicach znajdującej się w archiwum zakładowym Banku Rolnego. 1952-1953 0
13/350/0/0.1/14 Korespondencja Banku Gospodarstwa Spółdzielczego w Wadowicach /m.in. sprawy zatrudnienia, składek, związków zawodowych/ 1948 0
13/350/0/0.1/15 Protokół zdawczo-odbiorczy z 1956 r. przekazania agend kontroli finansowej spółdzielni produkcyjnych z NBP do Banku Rolnego Wadowice 1956 0
13/350/0/0.2/16 Rewizje i kontrole 1956 0
13/350/0/0.2/17 Rewizje i kontrole 1956 0
13/350/0/0.2/18 Zarządzenia porewizyjne 1959-1961 0
13/350/0/0.2/19 Protokoły porewizyjne 1964 0
13/350/0/0.2/20 Rewizje i kontrole 1965-1966 0
Showing 1 to 20 of 23 entries.