Dokumentacja kredytowa z lat 1950-1965

Reference code
13/350/0/2
Border dates
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
13/350/0/2.33/363 Inwalidzka Spółdzielnia "PIONIER" w Wadowicach Plany roczne techniczno-ekonomiczne na lata 1961, 1962, 1963, 1964 Bilanse za lata 1961, 1962, 1963 1961-1964 0
13/350/0/2.33/364 Krakowskie Okręgowe Zakłady Zbożowe "PZZ" Oddział Powiatowy w Wadowicach Akta kredytowe 1954 r. 1954 0
13/350/0/2.33/365 Krakowskie Okręgowe Zakłady Zbożowe "PZZ" Oddział Powiatowy w Wadowicach Akta kredytowe 1956 r. 1956 0
13/350/0/2.33/366 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Plany techniczno-eksploatacyjne na rok 1952 1952 0
13/350/0/2.33/367 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Plany techniczno-eksploatacyjne na rok 1953 1953 0
13/350/0/2.33/368 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Plany kosztów na rok 1954 1954 0
13/350/0/2.33/369 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Akta kredytowe 1955 r. 1955 0
13/350/0/2.33/370 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Bilans dochodów i wydatków oraz plany na 1955 r. 1955 0
13/350/0/2.33/371 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Akta kredytowe 1956 r. 1956 0
13/350/0/2.33/372 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Akta kredytowe 1957 r. 1957 0
13/350/0/2.33/373 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wadowicach 1) Bilans za 1957 r. 2) Plan tpf za 1958 r. 3) Bilans za 1958 r. 1958-1959 0
13/350/0/2.33/374 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Bilans na dzień 31 XII 1959 r. Plan tpf na rok 1959 1959-1960 0
13/350/0/2.33/375 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Bilans sporządzony na dzień 31 XII 1960 r. Plan tpf na rok 1960 1960-1961 0
13/350/0/2.33/376 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Bilans sporządzony na dzień 31 XII 1961 r. Plan tpf na rok 1961 1961-1962 0
13/350/0/2.33/377 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Plany techniczno-ekonomiczne na 1962 r. Bilans za rok 1962 1962-1963 0
13/350/0/2.33/378 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Plany techniczno-ekonomiczne na 1963 r. 1963 0
13/350/0/2.33/379 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Bilans za 1963 r. 1964 0
13/350/0/2.33/380 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Plany techniczno-ekonomiczne na rok 1964 Bilans za 1964 r. 1964-1965 0
13/350/0/2.33/381 Miejski Handel Detaliczny Artykułami Przemysłu Spożywczego w Wadowicach Akta kredytowe 1956 r. 1956 0
13/350/0/2.33/382 Miejski Handel Detaliczny Artykułami Przemysłu Spożywczego w Wadowicach Plany i bilanse roczne na lata 1957-1959 1958-1960 0
Showing 281 to 300 of 501 entries.