Dokumentacja kredytowa z lat 1950-1965

Reference code
13/350/0/2
Border dates
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
13/350/0/2.33/403 Powiatowy Zakład Mleczarski w Wadowicach Plan kosztów na rok 1954 r. 1954 0
13/350/0/2.33/404 Powiatowy Zakład Mleczarski w Wadowicach Bilans na 31 marca 1954 r. 1954 0
13/350/0/2.33/405 Powiatowy Zakład Mleczarski w Wadowicach Bilans na 30 września 1954 r. 1954 0
13/350/0/2.33/406 Powiatowy Zakład Mleczarski w Wadowicach Bilans na 30 czerwca 1954 r. 1954 0
13/350/0/2.33/407 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Wadowicach Akta kredytowe 1953 r. 1953 0
13/350/0/2.33/408 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Wadowicach Akta kredytowe 1954 r. 1954 0
13/350/0/2.33/409 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Wadowicach Akta kredytowe 1955 r. 1955 0
13/350/0/2.33/410 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Wadowicach Akta kredytowe 1956 r. 1956 0
13/350/0/2.33/411 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Wadowicach - Przetwórnia Jaszczurowa Plany i bilanse roczne na lata 1957-1959 1958-1960 0
13/350/0/2.33/412 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Wadowicach Plany na lata 1960, 1962, 1963 Bilanse zbiorcze Gminnych Spółdzielni za lata 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 1958-1965 0
13/350/0/2.33/413 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Wadowicach Akta kredytowe 1954 r. 1954 0
13/350/0/2.33/414 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Wadowicach Akta kredytowe 1955 r. 1955 0
13/350/0/2.33/415 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Wadowicach Plany i bilanse roczne na lata 1957-1959 1958-1960 0
13/350/0/2.33/416 Powszechna Spółdzielnia Spożywców Oddział Transportowy w Wadowicach Akta kredytowe 1954 r. 1954 0
13/350/0/2.33/417 Powszechna Spółdzielnia Spożywców Oddział Transportowy w Wadowicach Akta kredytowe 1955 r. 1955 0
13/350/0/2.33/418 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Wadowicach Plany tpf na lata 1961, 1962, 1963 Bilanse za lata 1961, 1962 1961-1963 0
13/350/0/2.33/419 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Wadowicach Plany techniczno-ekonomiczne na 1964 r. Bilanse za lata 1963, 1964 1964-1965 0
13/350/0/2.33/420 Oddział Rejonowy Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi w Wadowicach Akta kredytowe 1957 r. 1957 0
13/350/0/2.33/421 Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Zwierzętami Rzeźnymi w Wadowicach Plany i bilanse roczne na lata 1957-1959 1958-1960 0
13/350/0/2.33/422 Oddział Skupu Zwierząt Rzeźnych w Wadowicach 1) Plany tpf na rok 1960 2) Bilans na rok 1960 1960 0
Showing 321 to 340 of 501 entries.