Dokumentacja kredytowa z lat 1950-1965

Reference code
13/350/0/2
Border dates
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
13/350/0/2.20/143 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Bilans na dzień 31.12.1964 r. 1965 0
13/350/0/2.20/144 Gminna Kasa Spółdzielcza w Andrychowie 1.Korespondencja zbiorcza 1954 2.Korespondencja GKS Andrychów z 1954 3.Materiały z kontroli 1953/1954 4.Dokumenty kredytowe z 1953/54 r. 5.Sprawy personalne 1950/1954 6.Protokoły Zarz. I Kom.Rew. 1954 r. 7.Dokumenty podstawowe 1950-1954 0
13/350/0/2.20/145 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Andrychowie Korespondencja kredytowa 1954 0
13/350/0/2.20/146 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Andrychowie Plany finansowe 1954 r. 1954 0
13/350/0/2.20/147 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Andrychowie Sprawozdania za rok 1955 1955 0
13/350/0/2.20/148 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Andrychowie Sprawozdania za rok 1956 1956 0
13/350/0/2.20/149 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Andrychowie Sprawozdania za rok 1957 1957 0
13/350/0/2.20/150 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Andrychowie Plany na lata 1958-1959 Bilanse za lata 1957-1959 1958-1960 0
13/350/0/2.20/151 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Andrychowie Plany techniczno-ekonomiczne na lata 1961-1964 Bilanse za lata 1961-1964 1961-1965 0
13/350/0/2.20/152 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Andrychowie Bilans dochodów i wydatków na rok 1955 1955 0
13/350/0/2.20/153 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Andrychowie Akta kredytowe 1956 1956 0
13/350/0/2.20/154 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Andrychowie 1) Bilans za 1957 r. 2) Plan tpf za 1958 r. 3) Bilans za 1958 r. 1958-1959 0
13/350/0/2.20/155 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Andrychowie 1) Plan tpf za 1959 r. 2) Bilans za 1959 r. 1959-1969 0
13/350/0/2.20/156 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Andrychowie Plany i bilanse 1960 1960-1961 0
13/350/0/2.20/157 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Andrychowie 1) Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1961 2) bilans za 1961 r. 1961-1962 0
13/350/0/2.20/158 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Andrychowie 1) Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1962 2) bilans za 1962 r. 1962-1963 0
13/350/0/2.20/159 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Andrychowie 1) Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1964 2) bilans za 1964 r. 1964-1965 0
13/350/0/2.20/160 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Andrychowie Akta kredytowe 1954 1954 0
13/350/0/2.20/161 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Andrychowie Akta kredytowe 1955 1955 0
13/350/0/2.20/162 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Andrychowie Plany i bilanse roczne 1957-1959 1958-1960 0
Showing 61 to 80 of 501 entries.