Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
800/1/0 Dokumenty Władysława Andersa 1937-1946 117835 Unroll
Number of units in the group: 0
800/22/0 Dokumenty Stanisława Mikołajczyka 1899-1966 191208 Unroll
Number of units in the group: 0
800/33/0 Ambasada Polski w Wielkiej Brytanii 1918-1945 147998 Unroll
Korespondencja, memoranda, raporty, dokumenty finansowe, przygotowanie konferencji, materiały drukowane i fotografie odnoszące się do relacji polsko-angielskich zwłaszcza do relacji pomiędzy Wielka Brytanią a Rządem Polskim na uchodźctwie podczas II wojny światowej; sprawy handlu pomiędzy Polska a Anglią; polska polityka zagraniczna i członkostwo w Lidze Narodów w okresie międzywojennym, warunki w Polsce podczas II wojny światowej; aktywność podczas wojny polskiego Rządu na uchodźstwie. [tłumaczenie notatki http://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf6r29n86f] Number of units in the group: 0
800/34/0 Polska Ambasada we Włoszech 1938 104 Unroll
Number of units in the group: 0
800/35/0 Ambasada Polski w Związku Radzieckim [1928-1940]1941-1944 66373 Unroll
Number of units in the group: 0
800/36/0 Ambasada Polski w Stanach Zjednoczonych 1918-1956 127473 Unroll
Number of units in the group: 0
800/37/0 Konsulat Generalny w Irlandii 1921-1957 21911 Unroll
Number of units in the group: 0
800/38/0 Polska Delegacja przy Lidze Narodów 1933-1939 672 Unroll
Number of units in the group: 0
800/40/0 Konsulat Generalny we Francji 1924-1940 11269 Unroll
Number of units in the group: 0
800/41/0 Ministerstwo Informacji i Dokumentacji 1939-1945 253034 Unroll
Number of units in the group: 0
800/42/0 Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1919-1947 515876 Unroll
Number of units in the group: 0
800/43/0 Poselstwo Polskie w Belgii 1933-1940 301 Unroll
Number of units in the group: 0
800/44/0 Poselstwo Polskie w Czechosłowacji 1918-1945 15595 Unroll
Number of units in the group: 0
800/45/0 Poselstwo Polskie w Danii 1919-1937 405 Unroll
Number of units in the group: 0
800/46/0 Poselstwo Polskie na Węgrzech 1930-1939 409 Unroll
Number of units in the group: 0
800/47/0 Poselstwo Polskie w Holandii 1920-1939 762 Unroll
Number of units in the group: 0
800/49/0 Poselstwo Polskie w Rumunii 1919-1939 1850 Unroll
Number of units in the group: 0
800/50/0 Poselstwo Polskie w Szwajcarii 1919-1930 174 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 1 to 18 of 18 entries.