Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
31/461/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Miliku 1838 - 1910 335 Unroll
Księga urodzień dla wsi Andrzejówka z lat 1838-1891 (sygn. 31/461/1) Księga urodzeń dla wsi Milik z lat 1857-1910 (sygn. 31/461/2) Księga urodzeń dla wsi Żegeiestwó z lat 1876-1908 (sygn. 31/461/3) Number of units in the group: 3
31/462/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Wojkowej 1784 - 1912 146 Unroll
Księga urodzeń dla Wsi Wojkowa z lat 1849-1901 (sygn. 31/462/1) Księga małżeńśtw dla wsi Wojkowa z lat 1784-1912 (sygn. 31/462/2) Number of units in the group: 2
31/463/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Złockiem 1784 - 1910 367 Unroll
Księga urodzeń dla wsi Szczawnik z lat 1883-1900 (sygn. 31/463/1) Księga urodzeń dla wsi Złockie z lat 1870-1910 (sygn. 31/463/2) Księga małżeństw dla wsi Złockie z lat 1784-1908 (sygn. 31/463/3) Księga zgonów dlaw wsi Szczawnik z lat 1868-1909 (sygn. 31/463/4) Księga urodzeń dla wsi Jastrzębik z lat 1883-1905 (sygn. 31/463/5) Księga małżeństw dla wsi Jastrzębik z lat 1785-1908 (sygn. 31/463/6) Number of units in the group: 6
31/464/0 Gminna Rada Narodowa w Tyliczu 1973 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 3
31/465/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Krynicy [1967] 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 84
31/466/0 Gminna Rada Narodowa w Kamionce Wielkiej 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 52
31/467/0 Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej [1971] 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 100
31/468/0 Rada Gminna Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego w Kamionce Wielkiej 1985 - 1986 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/469/0 Sądeckie Zakłady Elektrod Węglowych w Nowym Sączu 1958 - 1995 0 Unroll
Number of units in the group: 300
31/470/0 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Muszynie 1872 - 1912 2882 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1872-1875, 1877-1902, 1904, 1906-1912 (sygn. 31/470/1-23, 62-80) Księgi małżeństw z lat 1878-1879, 1882-1900, 1902-1905, 1907-1912 (sygn. 31/470/24-43, 81-95) Księgi zgonów z lat 1877-1894, 1897-1912 (sygn. 31/470/44-61, 96-134) Number of units in the group: 239
31/471/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Grybowie 1945 - 1950 0 Unroll
Akta Miejskiej Rady Narodowej w Grybowie - protokoły z posiedzeń, komisja MRN 1945-1950 (sygn. 31/471/1 - 31/471/4) Akta Zarządu Miejskiego w Grybowie: Dział Ogólnoorganizacyjny - protokoły z posiedzeń, sprawozdania 1945-1950 (sygn. 31/471/5 - 31/471/10) Dział Finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania z wpływów podatkowych 1945-1950 (sygn. 31/471/11 - 31/471/22) Dział Gospodarki Gminnej - opieka społeczna - rejestracja szkód wojennych 1947-1948 (sygn. 31/471/23) Dzial Administracyjny - sądowe stwierdzenia zgonów, zaświadczenia i opinie 1946 (sygn. 31/471/24-26) Number of units in the group: 26
31/472/0 POLGRAPH S.A. w Nowym Sączu 1991 - 1995 0 Unroll
Number of units in the group: 8
31/473/0 Wojewódzki Urząd Pracy w Nowym Sączu 1993 - 1999 0 Unroll
Number of units in the group: 268
31/474/0 Powiatowa Rada Łowiecka w Nowym Sączu 1964 - 1974 0 Unroll
Number of units in the group: 2
31/475/0 Polski Związek Łowiecki Zarząd Wojewódzki w Nowym Sączu [1960] 1975 - 1999 0 Unroll
Number of units in the group: 54
31/476/0 Małopolska Dyrekcja Inwestycji w Nowym Sączu [1950] 1998-2004 0 Unroll
Number of units in the group: 543
31/477/0 vacat - Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Nowym Sączu - włączono do zespołu nr 476 - Małopolska Dyrekcja Inwestycji w Nowym Sączu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/478/0 vacat - Wojewódzki Zarząd Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Nowym Sączu - włączono do zespołu nr 476 - Małopolska Dyrekcja Inwestycji w Nowym Sączu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/479/0 Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Nowym Sączu [1970-1975] 1976 - 1998 [1999] 0 Unroll
Number of units in the group: 1876
31/480/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Grybowie [1941] 1950 - 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 137
Showing 461 to 480 of 1,378 entries.