Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
31/1081/0 vacat - Sąd Powiatowy w Czarnym Dunajcu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3520 Sąd Powiatowy w Czarnym Dunajcu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1082/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Leśnicy - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3521 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Leśnicy 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1083/0 vacat - C.K. Magistrat w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3522 C.K. Magistrat w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1084/0 vacat - Akta Dominium w Czarnym Dunajcu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3523 Akta Dominium w Czarnym Dunajcu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1085/0 vacat - Akta notariusza Jana Wodeckiego w Krościenku nad Dunajcem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3524 Akta notariusza Jana Wodeckiego w Krościenku nad Dunajcem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1086/0 vacat - Akta notariusza Alfreda Josse w Krościenku nad Dunajcem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3525 Akta notariusza Alfreda Josse w Krościenku nad Dunajcem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1087/0 vacat - Akta notariusza Jana Trybulca w Krościenku nad Dunajcem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3526 Akta notariusza Jana Trybulca w Krościenku nad Dunajcem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1088/0 vacat - Akta notariusza Karola Kaschnitza w Krościenku nad Dunajcem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3527 Akta notariusza Karola Kaschnitza w Krościenku nad Dunajcem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1089/0 vacat - Akta notariusza Jarosława Aweyde w Krościenku nad Dunajcem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3528 Akta notariusza Jarosława Aweyde w Krościenku nad Dunajcem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1090/0 vacat - Akta notariusza Artura Weigela w Czarnym Dunajcu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3529 Akta notariusza Artura Weigela w Czarnym Dunajcu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1091/0 vacat - Akta hipoteczne Sądu Powiatowego (Grodzkiego) w Czarnym Dunajcu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3530 Akta hipoteczne Sądu Powiatowego (Grodzkiego) w Czarnym Dunajcu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1092/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Jabłonce - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3531 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Jabłonce 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1093/0 vacat - Akta notariusza Karola Hosza w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3532 Akta notariusza Karola Hosza w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1094/0 vacat - Akta zastępcy notariusza Jarosława Aweyde w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3533 Akta zastępcy notariusza Jarosława Aweyde w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1095/0 vacat - Akta zastępcy notariusza Aleksandra Wysoczańskiego w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3534 Akta zastępcy notariusza Aleksandra Wysoczańskiego w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1096/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ochotnicy Dolnej - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3535 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ochotnicy Dolnej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1097/0 vacat - Akta notariusza Włodzimierza Jasińskiego w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3536 Akta notariusza Włodzimierza Jasińskiego w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1098/0 vacat - Akta notariusza Wawrzyńca Typrowicza w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3537 Akta notariusza Wawrzyńca Typrowicza w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1099/0 vacat - Akta notariusza Ludwika Gabańskiego w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3538 Akta notariusza Ludwika Gabańskiego w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1100/0 vacat - Akta zastępcy notariusza Wita Juzkiewicza w Czarnym Dunajcu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3539 Akta zastępcy notariusza Wita Juzkiewicza w Czarnym Dunajcu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1101/0 vacat - Akta notariusza Stanisława Gerlacha w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3540 Akta notariusza Stanisława Gerlacha w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1102/0 vacat - Akta zastępcy notariusza Włodzimierza Jasińskiego w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3541 Akta zastępcy notariusza Włodzimierza Jasińskiego w Zakopanem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1103/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Jordanowie - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3542 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Jordanowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1104/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rabie Wyżnej - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3543 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rabie Wyżnej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1105/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łętowni - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3544 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łętowni 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1106/0 vacat - Akta hipoteczne Sądu Grodzkiego w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3545 Akta hipoteczne Sądu Grodzkiego w Zakopanem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1107/0 vacat - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział w Rabce - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3546 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział w Rabce 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1108/0 vacat - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy DAGLEZJA w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3547 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy DAGLEZJA w Zakopanem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1109/0 vacat - Spuścizna Jerzego Bronisława Sierosławskiego - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3548 Spuścizna Jerzego Bronisława Sierosławskiego 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1110/0 vacat - Szkoła Ludowa 2-klasowa mieszana w Rabce - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3549 Szkoła Ludowa 2-klasowa mieszana w Rabce 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1111/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Waksmundzie - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3550 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Waksmundzie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1112/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Łapszach Wyżnych - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3551 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Łapszach Wyżnych 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1113/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Klikuszowej - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3552 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Klikuszowej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1114/0 vacat - Gromadzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Klikuszowej - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3553 Gromadzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Klikuszowej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1115/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Ludźmierzu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3554 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Ludźmierzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1116/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szaflarach - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3555 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szaflarach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1117/0 vacat - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział w Szczawnicy - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3556 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział w Szczawnicy 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1118/0 vacat - Urząd Skarbowy w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3557 Urząd Skarbowy w Zakopanem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1119/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Kościelisku - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3558 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Kościelisku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1120/0 vacat - Powiatowe Archiwum Państwowe w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3559 Powiatowe Archiwum Państwowe w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1121/0 vacat - Zakopiańskie Warsztaty Wzorcowe Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3560 Zakopiańskie Warsztaty Wzorcowe… 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1122/0 vacat - Tatrzańska Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego w Poroninie - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3561 Tatrzańska Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego w Poroninie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1123/0 vacat - Zakopiańska Spółdzielnia Zabawkarska CZERWONE WIERCHY w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3562 Zakopiańska Spółdzielnia Zabawkarska CZERWONE WIERCHY w Zakopanem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1124/0 vacat - Spółdzielnia Pracy SPORT z ograniczonymi udziałami w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3563 Spółdzielnia Pracy SPORT z ograniczonymi udziałami w Zakopanem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1125/0 vacat - Prywatne Gimnazjum Męskie i Liceum Koedukacyjne dra Jana Wieczorkowskiego w Rabce - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3564 Prywatne Gimnazjum Męskie i Liceum Koedukacyjne dra Jana Wieczorkowskiego w Rabce 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1126/0 vacat - Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu przeprowadzonych 25 listopada i 5 grudnia 1990 r. - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3565 Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu przeprowadzonych 25 listopada i 5 grudnia 1990 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1127/0 vacat - Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu przeprowadzonych 27 października 1991 r. - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3566 Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu przeprowadzonych 27 października 1991 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1128/0 vacat - Szkoła Powszechna Żeńska w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3567 Szkoła Powszechna Żeńska w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1129/0 vacat - Zbiór rodziny Chowanców z Poronina - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3568 Zbiór rodziny Chowanców z Poronina 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1130/0 vacat - Spuścizny osób fizycznych - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3569 Spuścizny osób fizycznych 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1131/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krościenku nad Dunajcem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3570 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krościenku nad Dunajcem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1132/0 vacat - Podhalański Związek Gmin w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3571 Podhalański Związek Gmin w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1133/0 vacat - Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Krakowie Oddziału w Nowym Targu włączono do zespołu nr 31/189 - Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Krakowie Oddziału w Nowym Sączu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1134/0 vacat - Komitet Budowy Szkoły Readaptacyjnej przy Dziecięcym Ośrodku Chorób Płuc w Rabce - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3572 Komitet Budowy Szkoły Readaptacyjnej przy Dziecięcym Ośrodku Chorób Płuc w Rabce 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1135/0 vacat - Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domków Jednorodzinnych Pracowników Służby Zdrowia w Rabce - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3573 Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domków Jednorodzinnych Pracowników Służby Zdrowia w Rabce 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1136/0 vacat - Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne Sekcja "Aerozole w Medycynie" w Rabce - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3574 Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne Sekcja "Aerozole w Medycynie" w Rabce 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1137/0 vacat - Zbiór Solidarność Małopolska - włączono do zespołu nr 31/581 - Zbiór Solidarności 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1138/0 vacat - Sąd Powiatowy w Jordanowie - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3575 Sąd Powiatowy w Jordanowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1139/0 vacat - Stowarzyszenie Przemysłowców i Rękodzielników w Makowie Podhalańskim - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3576 Stowarzyszenie Przemysłowców i Rękodzielników w Makowie Podhalańskim 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1140/0 vacat - Sąd Grodzki w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3577 Sąd Grodzki w Zakopanem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 1,081 to 1,140 of 1,378 entries.