Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
31/1261/0 Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Tymbarku 1980 0 Unroll
Sprawozdanie roczne GUS za 1979 r. Rady Gminnej Zreszenia LZS w Tymbarku oraz poszczególnych LZS-ów Number of units in the group: 1
31/1262/0 vacat - Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielni "Homole" w Jaworkach - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3664 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielni "Homole" w Jaworkach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1263/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Piwnicznej 1963 - 1967 0 Unroll
Number of units in the group: 2
31/1264/0 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu 1893 - 2008 0 Unroll
Number of units in the group: 225
31/1265/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Piwnicznej 1966 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/1266/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Kamieniołomie "Kosarzyska" w Piwnicznej 1965 - 1967 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/1267/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego "Watra" w Piwnicznej 1964 - 1967 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/1268/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piwnicznej 1966 - 1967 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/1269/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Nadleśnictwie w Piwnicznej 1965 - 1967 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/1270/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wiśniowej - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3665 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wiśniowej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1271/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Tyliczu 1965 - 1969 0 Unroll
Number of units in the group: 4
31/1272/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Osielcu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3666 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Osielcu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1273/0 Stadnina Koni w Siarach 1952 - 1996 0 Unroll
Number of units in the group: 72
31/1274/0 Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej w Jodłowniku 1950 - 1996 0 Unroll
Number of units in the group: 101
31/1275/0 Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniu 9 i 23 października 2005 roku 2005 0 Unroll
Number of units in the group: 185
31/1276/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 roku 2005 0 Unroll
Number of units in the group: 195
31/1277/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 roku 2007 0 Unroll
Number of units in the group: 191
31/1278/0 Sąd Rejonowy w Muszynie [1974] 1975 - 1979 0 Unroll
Number of units in the group: 11
31/1279/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Kąclowej 1965 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/1280/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Łętowni - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3667 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Łętowni 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1281/0 Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej w Tyliczu 1957 - 1995 0 Unroll
Number of units in the group: 77
31/1282/0 Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Melioracji w Nowym Sączu 1952 - 1994 0 Unroll
Number of units in the group: 257
31/1283/0 vacat - Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3668 Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Zakopanem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1284/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Spytkowicach - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3669 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Spytkowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1285/0 vacat - Gminna Rada Narodowa w Spytkowicach - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3670 Gminna Rada Narodowa w Spytkowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1286/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Niedźwiedziu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3671 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Niedźwiedziu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1287/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Skawie - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3672 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Skawie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1288/0 vacat - Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skawie - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3673 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skawie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1289/0 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Nowym Sączu 1993 - 1998 [1999] 0 Unroll
Number of units in the group: 25
31/1290/0 vacat - Prokuratura Powiatowa w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3674 Prokuratura Powiatowa w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1291/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Starym Sączu 1983 - 1986 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/1292/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Rodziny w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3675 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Rodziny w Zakopanem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1293/0 Związek Gmin Dorzecza rzeki Łososina w Limanowej 2000 - 2009 0 Unroll
Number of units in the group: 122
31/1294/0 Spółdzielnia Mieszkaniowa JODEŁKA w Tymbarku 1983 - 2010 0 Unroll
Number of units in the group: 31
31/1295/0 Akta komisji wyborczych z wyborów samorządowych i referendów lokalnych przeprowadzonych w trakcie kadencji 2002-2006 z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu 2003 - 2006 0 Unroll
Number of units in the group: 101
31/1296/0 Akta komisji wyborczych z wyborów samorządowych z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 roku 2006 0 Unroll
Number of units in the group: 447
31/1297/0 Sąd Grodzki w Limanowej [1929] 1940 - 1944 [1978] 0 Unroll
Number of units in the group: 50
31/1298/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łososinie Górnej 1890 - 1910 127 Unroll
Księga urodzeń z lat 1890-1910 (sygn. 31/1298/1) Number of units in the group: 2
31/1299/0 Sąd Grodzki w Limanowej [1907] 1945 - 1950 [1985] 0 Unroll
Number of units in the group: 2104
31/1300/0 vacat - Urząd Skarbowy w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3676 Urząd Skarbowy w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1301/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Ochotnicy Górnej - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3677 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Ochotnicy Górnej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1302/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy w Uściu Gorlickim 1951 - 1994 0 Unroll
Number of units in the group: 129
31/1303/0 Rada Narodowa Miasta Nowy Sącz 1974 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 46
31/1304/0 Urząd Miejski w Nowym Sączu [1932] 1973 - 1990 [2010] 0 Unroll
Number of units in the group: 1846
31/1305/0 Sejmik Samorządowy Województwa Nowosądeckiego w Nowym Sączu 1990 - 1998 0 Unroll
Number of units in the group: 267
31/1306/0 vacat - Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Dobrej - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3678 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Dobrej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1307/0 vacat - Państwowa Podhalańska Szkoła Przemysłowa Żeńska w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3679 Państwowa Podhalańska Szkoła Przemysłowa Żeńska w Zakopanem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1308/0 vacat - Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Heleny Modrzejewskiej Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3680 Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Heleny Modrzejewskiej Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w Zakopanem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1309/0 vacat - Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3681 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1310/0 Wojewódzki Urząd Statystyczny w Nowym Sączu z siedzibą w Limanowej 1970 - 1998 0 Unroll
Number of units in the group: 4088
31/1311/0 vacat - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3682 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1312/0 vacat - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rabce - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3683 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rabce 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1313/0 vacat - Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3684 Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1314/0 Zarząd kameralny dóbr Lubowla i Podoliniec 1787 - 1815 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/1315/0 Dominium Kokuszka 1820 - 1854 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/1316/0 vacat - Szkoła Podstawowa nr 10 w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3685 Szkoła Podstawowa nr 10 w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1317/0 C.K. Urząd Powiatowy w Skrzydlnej jako sąd 1857 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/1318/0 Szkoła Podstawowa w Brzynie 1931 - 1970 0 Unroll
Number of units in the group: 18
31/1319/0 Archiwum Studia TVS Wiesława Szkarłata z Nowego Sącza 1987 - 2010 0 Unroll
Materiały pochodzą z lat 1987-2010, lecz w głównej mierze dotyczą pierwszej połowy lat 90-tych XX w. Archiwum Studia TVS jest niezwykle cennym materiałem archiwalnym z pierwszych lat transformacji ustrojowej, pokazującym ówczesną rzeczywistość społeczną, polityczną, wydarzenia kulturalne i religijne Sądecczyzny, a przede wszystkim miasta Nowy Sącz, które jako siedziba ówczesnego województwa gościła wtedy często czołowych polityków krajowych.W filmach Studia TVS zapisane są trudne początki III RP, problemy społeczne, jak np. narastające bezrobocie, przekształcenia własnościowe państwowych zakładów, początki oraz rozwój polskiego biznesu. W materiale filmowych znajdują się również obrazy dokumentujące bogactwo kulturowe, krajobrazowe i duchowe południowej Małopolski. Number of units in the group: 0
31/1320/0 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Starym Sączu 1882 - 1913 1473 Unroll
Księgi Urodzeń z lat 1884-1908 (sygn. 31/1320/39-60) Księgi Małżeństw z lat 1882-1910, 1918-1935 (sygn. 31/1320/61-81, 1091935) Księgi Zgonów z lat 1883-1925, 1928, 1932-1935 (sygn. 31/1320/82-106, 121-130) Indeksy do ksiąg urodzeń z lat 1883-1900 (sygn. 31/1320/1-13) Indeksy do ksiąg małżeństw z lat 1883-1907 (sygn. 31/1320/14-27) Indeksy do ksiąg zgonów z lat 1886-1913, 1917, 1928, 1933 (sygn. 31/1320/28-38, 1918-1920) Number of units in the group: 130
Showing 1,261 to 1,320 of 1,378 entries.