Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
31/121/0 vacat - Szkoła Medyczna w Nowym Sączu 1956-1964 - akta uległy biodeterioracji 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/122/0 vacat - Szkoła Pielęgniarska w Nowym Sączu 1948-1958 - zespół wybrakowano w 1977 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/123/0 Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Nowym Sączu 1843 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 71
31/124/0 Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Nowym Sączu 1898 -1938 0 Unroll
Number of units in the group: 16
31/125/0 vacat - Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu 1932 - akta uległy biodeterioracji 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/126/0 Kasa Stefczyka w Barcicach 1906 - 1949 0 Unroll
Number of units in the group: 9
31/127/0 Kasa Stefczyka w Czarnym Potoku 1914 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 7
31/128/0 Kasa Stefczyka w Chełmcu 1925 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 20
31/129/0 Kasa Stefczyka w Chomranicach 1925 - 1943 0 Unroll
Number of units in the group: 7
31/130/0 Kasa Stefczyka w Dąbrówce 1908 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 6
31/131/0 Kasa Stefczyka w Gołkowicach 1909 - 1949 0 Unroll
Number of units in the group: 4
31/132/0 Kasa Stefczyka w Jazowsku 1915 - 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 4
31/133/0 Kasa Stefczyka w Kamionce Wielkiej 1904 - 1936 0 Unroll
Number of units in the group: 4
31/134/0 Kasa Stefczyka w Łącku 1924 - 1952 0 Unroll
Number of units in the group: 5
31/135/0 Kasa Stefczyka w Muszynie 1899 - 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 23
31/136/0 Kasa Stefczyka w Mystkowie 1902 - 1949 0 Unroll
Number of units in the group: 12
31/137/0 Kasa Stefczyka w Nowym Sączu 1939 - 1949 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/138/0 Kasa Stefczyka w Piątkowej 1912 - 1949 0 Unroll
Number of units in the group: 6
31/139/0 Kasa Stefczyka w Starym Sączu 1903 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 17
31/140/0 Kasa Stefczyka w Tyliczu 1929 - 1949 0 Unroll
Number of units in the group: 6
31/141/0 Kasa Stefczyka w Wielogłowach 1904 - 1948 0 Unroll
Number of units in the group: 7
31/142/0 Kasa Stefczyka w Łososinie Górnej 1924 - 1940 0 Unroll
Number of units in the group: 2
31/143/0 Kasa Stefczyka w Męcinie 1910 - 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 2
31/144/0 vacat - Kasa Spółdzielcza w Krynicy 1929-1954 - zespół zaginął w czasie przeprowadzki w 1985 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/145/0 vacat - Kasa Spółdzielcza w Łącku 1950 - zespół zaginął w czasie przeprowadzki w 1992 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/146/0 vacat - Kasa Spółdzielcza w Muszynie 1948-1951 - zespół zaginął w czasie przeprowadzki w 1985 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/147/0 Kasa Spółdzielcza w Nowym Sączu 1917 - 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 22
31/148/0 vacat - Kasa Spółdzielcza w Podegrodziu 1950-1959 - akta uległy biodeterioracji 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/149/0 vacat - Kasa Spółdzielcza w Starym Sączu 1938-1941 - zespół wybrakowany w 1977 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/150/0 Kasa Bezprocentowego Kredytu w Nowym Sączu 1919 - 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 2
31/151/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu limanowskiego w Limanowej 1930 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 21
31/152/0 Komunalna Kasa Oszczędności miasta Nowego Sącza 1886 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 31
31/153/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu nowosądeckiego 1871 - 1924 0 Unroll
Number of units in the group: 14
31/154/0 vacat - Państwowy Bank Rolny Oddział w Nowym Sączu 1936-1950 - zespół zaginął w czasie przeprowadzki w 1992 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/155/0 vacat - Bank Spółdzielczy w Krynicy 1929-1954 - zespół wybrakowany w 1977 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/156/0 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 1934 - 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 29
31/157/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Krynicy 1956 - 1987 0 Unroll
Number of units in the group: 170
31/158/0 vacat - Narodowy Bank Polski Oddział w Limanowej - zespół zaginął w czasie przeprowadzki w 1985 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/159/0 Spółdzielnia SPOŻYWCÓW w Nowym Sączu 1942 - 1952 0 Unroll
Number of units in the group: 28
31/160/0 Spółdzielnia Pracy Piekarzy ZGODA w Nowym Sączu 1945 - 1946 0 Unroll
Number of units in the group: 2
31/161/0 vacat - Spółdzielnia Rzeźników i Wędliniarzy w Nowym Sączu 1950-1954 - zespół wybrakowany w 1977 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/162/0 Spółdzielnia ROBOTNIK w Nowym Sączu 1930 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 38
31/163/0 Spółdzielnia Spożywców Kolejarzy SAMOPOMOC w Nowym Sączu 1898 - 1948 0 Unroll
Number of units in the group: 54
31/164/0 vacat - Spółdzielnia Handlowa LEŚNIK w Nowym Sączu 1947-1949 - akta uległy biodeterioracji 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/165/0 Spółdzielnia Obrotu Zwierzętami i Produktami Zwierzęcymi w Nowym Sączu 1948 - 1949 0 Unroll
Number of units in the group: 24
31/166/0 Spółdzielnia PRZYSZŁOŚĆ w Starym Sączu 1937 - 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 14
31/167/0 vacat - Spółdzielnia BIAŁY ORZEŁ w Królowej Ruskiej 1956 - akta uległy biodeterioracji 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/168/0 Spółdzielnia Spożywców JEDNOŚĆ w Limanowej 1930 - 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/169/0 vacat - Spółdzielnia SPOŁEM w Limanowej 1948 - akta uległy biodeterioracji 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/170/0 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Tymbarku 1942 - 1946 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/171/0 vacat - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łososinie Górnej 1925-1948 - akta uległy biodeterioracji 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/172/0 Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa KOSA w Limanowej 1946 0 Unroll
Number of units in the group: 2
31/173/0 vacat - Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze w Starej Wsi 1956-1957 - akta uległy biodeterioracji 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/174/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze NOWE ŻYCIE w Laskowej 1952 - 1955 0 Unroll
Number of units in the group: 5
31/175/0 vacat - Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza w SOJUSZ w Lipowem 1955-1956 - akta uległy biodeterioracji 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/176/0 Polski Monopol Tytoniowy w Nowym Sączu 1915 - 1934 0 Unroll
Number of units in the group: 7
31/177/0 Rejonowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych w Nowym Sączu 1950 - 1963 0 Unroll
Number of units in the group: 27
31/178/0 Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe w Nowym Sączu 1950 - 1952 0 Unroll
Number of units in the group: 11
31/179/0 Odlewnia Żelaza Braci Kohut w Nawojowej 1889 - 1950 [1958] 0 Unroll
Number of units in the group: 41
31/180/0 vacat - Klęczańskie Kamieniołomy Drogowe w Klęczanach 1946-1950 - zespół zaginął w czasie przeprowadzki w 1985 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 121 to 180 of 1,378 entries.