Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
4/529/0 Akta stanu cywilnego Dekanatu Rzymskokatolickiego w Siemiatyczach 1834-1844 1342 Unroll
Akta metrykalne urodzeń, małżeństw i zgonów 1834-1844; sygn. 1-30 Number of units in the group: 30
4/530/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Dworze w powiecie Lida 1838-1849 202 Unroll
Akta metrykalne urodzeń i zgonów 1838-1849; sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
4/531/0 Akta stanu cywilnego Parafii Unickiej w Czyżach 1808-1839 [1839-1842] 499 Unroll
Akta urodzeń i małżeństw 1827-1839 [1840-1842] oraz akta zgonów 1808-1839 [1840-1842]; sygn. 1-7 Number of units in the group: 7
4/532/0 Akta stanu cywilnego Parafii Unickiej w Drohiczynie pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego 1835-1837 31 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1835-1837; sygn. 1-3 Number of units in the group: 3
4/533/0 Akta stanu cywilnego Parafii Unickiej w Kleszczelach pod wezwaniem św. Mikołaja 1728-1839 [1839-1842] 505 Unroll
Akta urodzeń 1728-1741, 1804-1806, 1817-1826, 1835-1839 [1839-1842]; małżeństw 1738-1741, 1836 i zgonów 1801-1826, 1836; sygn. 1-7 Number of units in the group: 7
4/534/0 Akta stanu cywilnego Parafii Unickiej w Mielniku pod wezwaniem Narodzenia Panny Marii 1798-1835 179 Unroll
Akta urodzeń 1824-1835, małżeństw i zgonów 1798-1835; sygn. 1-4 Number of units in the group: 4
4/535/0 Akta stanu cywilnego Parafii Unickiej w Narojkach 1827-1839 113 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827-1839; sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
4/536/0 Akta stanu cywilnego Parafii Unickiej w Żerczycach 1798-1826 [1828] 104 Unroll
Akta urodzeń 1798-1803, 1815-1826 [1828]; sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
4/537/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Czyżach 1843-1913 2543 Unroll
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843-1857, 1859-1863, 1888-1913; sygn. 1-22 Number of units in the group: 22
4/538/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Dubiczach 1843-1914 2605 Unroll
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843-1849, 1852-1864, 1888-1914; sygn. 1-19 Number of units in the group: 19
4/539/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Drohiczynie [1826-1839] 1840-1880 598 Unroll
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826-1839 (wytworzone w parafii unickiej, stanowią anteriora zespołu) oraz akta urodzeń, małżeństw i zgonów (wytworzone w parafii prawosławnej) 1839-1858, 1861-1863, 1865-1878, 1880; sygn. 1-30 Number of units in the group: 30
4/540/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Mikołaja w Kleszczelach 1843-1861 2021 Unroll
akta urodzeń i zgonów1843-1844, 1846-1861, akta małżeństw 1843-1844, 1846-1852, 1858-1861; sygn. 1-13 Number of units in the group: 13
4/541/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Kośnej 1835-1914 1919 Unroll
akta urodzeń, małżeństw i zgonów1835-1839 (wytworzone w parafii unickiej, stanowią anteriora zespołu) oraz akta urodzeń, małżeństw i zgonów (wytworzone w parafii prawosławnej) 1839-1866, 1888-1914; sygn. 1-24 Number of units in the group: 24
4/542/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Narwi 1848-1915 938 Unroll
akta urodzeń 1848-1864, 1875-1884, 1888-1915, małżeństw i zgonów 1848-1864, 1884, 1888-1915; sygn. 1-32 Number of units in the group: 32
4/543/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Siemiatyczach 1846-1913 204 Unroll
akta urodzeń 1846-1850, 1888-1913, małżeństw 1846-1849, 1888-1913 i zgonów 1846-1848, 1888-1913; sygn. 1-14 Number of units in the group: 14
4/544/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Ciechanowcu 1839-1870, 1887-1934 1207 Unroll
Niekompletne akta metrykalne: urodzenia, małżeństwa, zgony 1839-1902,1905; sygn. 1-44 Number of units in the group: 44
4/545/0 Akta stanu cywilnego Wyznania Mojżeszowego z terenu guberni grodzieńskiej 1835-1873 23 Unroll
Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Bielsku Podlaskim: - księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835r., sygn. 1 - zaświadczenia wydane na podstawie metryk urodzeń z lat 1842 i 1871 oraz metryk małżeństw z 1868r.; 1868-1873, sygn. 2 - wykaz urodzonych, zaślubionych i zmarłych Żydów w 1836r. w powiecie bielskim (z terenu kahału boćkowskiego i orlańskiego) 1836, sygn. 3 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Orli: - zaświadczenia wydane na podstawie metryk urodzeń z 1846r. oraz małżeństw z 1860r.; 1860-1873, sygn. 4 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Zdzięciole (pow. słonimski, gub.grodzieńska) - wykaz zmarłych 1846, sygn. 5 Number of units in the group: 5
4/545/1 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Bielsku Podlaskim 1835-1836, 1868-1873 0 Unroll
Number of units in the group: 3
4/545/2 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Orli 1836-1873 0 Unroll
Number of units in the group: 1
4/545/3 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Zdzięciole powiat słonimski gubernia grodzieńska 1846 0 Unroll
Number of units in the group: 1
Showing 581 to 600 of 1,723 entries.