Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
7/134/9 Towarzystwo Śpiewu im. S. Moniuszki w Sławsku Wielkim 1928 - 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 1
7/134/10 Towarzystwo Młodzieży Rolniczej przy Szkole Rolniczej w Inowrocławiu 1929 - 1935 0 Unroll
Number of units in the group: 1
7/135/0 Towarzystwa społeczno-polityczne i paramilitarne - zbiór szczątków zespołów 1896 - 1949 0 Unroll
Number of units in the group: 51
7/135/1 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Inowrocławiu 1930 - 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 2
7/135/2 Zarząd Oddziału Powiatowego Towarzystwa Powstańców i Wojaków O.K.VII-Inowrocław 1934 - 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 7
7/135/3 Miejscowe Koło Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Kruszwicy pow. Inowrocław 1924 - 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 2
7/135/4 Stowarzyszenie Obrony Kraju w Strzelnie 1909 - 1918 0 Unroll
Number of units in the group: 10
7/135/5 Stowarzyszenie Obrony Kraju w Trzemesznie 1875 - 1912 0 Unroll
Number of units in the group: 18
7/135/6 Powiatowy Związek Wojaków w Strzelnie 1901 - 1919 0 Unroll
Number of units in the group: 8
7/135/7 Związek Strzelecki Odddział w Trzemesznie 1931 - 1931 0 Unroll
Number of units in the group: 1
7/135/8 Związek Powstańców Śląskich Grupa Miejscowa w Inowrocławiu 1938 - 1938 0 Unroll
Number of units in the group: 1
7/135/9 Liga Morska Oddział w Janikowie 1922, 1947 - 1949 0 Unroll
Number of units in the group: 1
7/136/0 vacat - Komunalna Kasa Oszczędności w Pakości- połączono z zespołem nr 298 0 Unroll
Number of units in the group: 0
7/137/0 Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Oddział Kujaw Zachodnich w Inowrocławiu 1928 - 1937; 1946 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 15
7/138/0 Komunalna Kasa Oszczędności pow. inowrocławskiego 1875 - 1949 [1950 - 1954] 0 Unroll
Number of units in the group: 1726
7/139/0 Kasa Powiatowa w Mogilnie 1815 - 1919 0 Unroll
Number of units in the group: 19
7/140/0 Komunalna Kasa Oszczędności m. Inowrocławia 1903 - 1939 [1951] 0 Unroll
Number of units in the group: 526
7/141/0 vacat - Komunalna Kasa Oszczędności m. Pakości-połączono z zespołem nr 298 0 Unroll
Number of units in the group: 0
7/142/0 vacat - Komunalna Kasa Oszczędności m. Strzelna-połączono z zespołem nr 298 0 Unroll
Number of units in the group: 0
7/143/0 vacat - Komunalna Kasa Oszczędności m. Trzemeszna - połączono z zespołem nr 298 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 161 to 180 of 772 entries.