Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/482/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Olsztynie 1955-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 60
8/483/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zrębicach 1958-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 3
8/484/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turowie 1955-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 10
8/485/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zalesicach 1955-1968 0 Unroll
Number of units in the group: 17
8/486/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zarębicach 1954-1957[1958] 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954 - 1957, sygn. 1 - 4; Protokoły posiedzeń i kontroli, sprawozdania, plany pracy komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1957, sygn. 5 - 7, w tym: Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Komisja Finansowo - Budżetowa, Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1957, sygn. 8 - 10; Sprawozdanie z instruktażu Gromadzkiej Rady Narodowej z roku 1955, sygn. 11; Budżety gromady z lat 1955 - 1956, sygn. 12 - 13. Number of units in the group: 13
8/487/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przyrowie 1954-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 28
8/488/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bystrzanowicach 1955-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/489/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Janowie 1955-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 57
8/490/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siedlcu 1954-1957[1958] 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954 - 1957, sygn. 1 - 4; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1957, sygn. 5 - 7; Protokoły zebrań wiejskich i aktywu gromadzkiego z roku 1957, sygn. 8; Plany pracy Gromadzkiej Rady Narodowej i jej Prezydium z lat 1955 - 1957, sygn. 9; Organizacja pracy Gromadzkiej Rady Narodowej i jej Prezydium z roku 1957, sygn. 10; Protokoły kontroli zewnętrznych, zalecenia pokontrolne z lat 1956 - 1957, sygn. 11. Number of units in the group: 11
8/491/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gnaszynie Dolnym 1955-1972[1973] 0 Unroll
Dokumentacja zawarta w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej jest w znacznym stopniu niekompletna. Nie zachowały się wszystkie protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium oraz komisji działających przy Radzie. W zespole znajdują się akta dotyczące zebrań wiejskich na terenie gromady, wyborów sołtysów oraz dokumentacja obrazująca sytuację gospodarczą: plany gospodarcze, programy rozwoju rolnictwa, analizy, sprawozdania. W skład zbioru wchodzą również źródła omawiające kwestie budżetowe – projekty, sprawozdania z wykonania budżetu. Number of units in the group: 59
8/492/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grabówce 1954-1972 0 Unroll
Dokumentacja zawarta w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grabówce jest w znacznym stopniu niekompletna. Nie zachowały się wszystkie protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium oraz komisji działających przy Radzie. W zespole znajdują się akta dotyczące zebrań wiejskich na terenie gromady, wyborów sołtysów oraz dokumentacja obrazująca sytuację gospodarczą: plany gospodarcze, programy rozwoju rolnictwa, analizy, sprawozdania. W skład zbioru wchodzą również źródła omawiające kwestie budżetowe – projekty, sprawozdania z wykonania budżetu. Number of units in the group: 39
8/493/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kawodrzy Dolnej 1956-1961 0 Unroll
Dokumentacja zawarta w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kawodrzy Dolnej jest zachowana szczątkowo. Zachowały się jedynie protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z 1961 roku, plany pracy Gromadzkiej Rady Narodowej w Kawodrzy Dolnej i Prezydium GRN z 1961 roku oraz dokumentacja dotycząca kontroli zewnętrznych z lat 1956 – 1957. Number of units in the group: 3
8/494/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szarlejce 1954 - 1961 0 Unroll
Dokumentacja zawarta w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szarlejce jest zachowana szczątkowo. Zachowały się jedynie protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954-1956, protokoły posiedzeń Prezydium z lat 1956-1961 i komisji z lat 1955 –1960, plany pracy Gromadzkiej Rady Narodowej w Szarlejce i Prezydium GRN z lat 1955-1960. Number of units in the group: 14
8/495/0 Akta miasta Kłobucka [1890]1921-1944 0 Unroll
Osada Kłobuck z lat 1890 - 1922, sygn. 1 - 2, w tym: księgi ludności stałej osady (miasta) Kłobuck; Rada Miejska w Kłobucku z lat 1927 - 1939, sygn. 3 - 4, w tym: księgi protokołów Rady Miejskiej; Zarząd Miejski w Kłobucku z lat 1921 - 1939, sygn. 5 - 42, w tym; akta Magistratu miasta Kłobucka i Zarządu Miejskiego dotyczące rozszerzenia granic miasta, dokumentacja finansowa, dokumenty metrykalne i inne do rejestru mieszkańców; Zarząd Miejski w Kłobucku z lat 1940 - 1944, sygn. 43 - 44, dokumenty dotyczące meldunku, dokumentacja rachunkowa. Dopływ: Rada Miejska w Kłobucku z lat 1927-1939 (książka protokołów Miejskiej Komisji Rolnej); Zarząd Miejski w Kłobucku z lat 1921-1931 (herb, materiały historyczne do wydawnictwa o Kłobucku, Komitet Obchodu 19. rocznicy Obrony Miasta Kłobucka Przed Zniszczeniem Przez Niemców, plakat o śmierci J. Piłsudskiego, przepisy sanitarno-porządkowe); Amtsverwaltung in Klobuck 1940-1944 (spis ulic, wykaz miejscowości w powiecie Blachownia); Mapa topograficzna powiat częstochowski i noworadomski z 1921 r. Number of units in the group: 53
8/496/0 Urząd Gminy w Kamyku 1972-1980 0 Unroll
Number of units in the group: 37
8/497/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłobucku [1950]1950-1973[1974] 0 Unroll
Wybory do Miejskiej Rady Narodowej i rad narodowych wyższego szczebla z lat 1961, 1965, 1969, sygn. 1 - 3; Sprawy organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej z lat 1962 - 1973, sygn. 4 - 6; Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950 - 1973, sygn. 7 - 41; Uchwały Miejskiej rady Narodowej i ich realizacja z lat 1963 - 1973, sygn. 42; Spotkania posłów i radnych z wyborcami, wnioski i postulaty ludności z lat 1961 - 1973, sygn. 43 - 44; Interpelacje i postulaty radnych z lat 1962 - 1973, sygn. 45 - 46; Protokoły posiedzeń Klubów Radnych z lat 1962 - 1965, sygn. 47; Protokoły posiedzeń i kontroli, wnioski komisji stałych Miejskiej Rady Narodowej z lat 1951 - 1973, sygn. 48 - 69; Plany pracy Miejskiej rady Narodowej jej komisji i Prezydium z lat 1960 - 1968, sygn. 70 - 71; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej rady Narodowej z lat 1961 - 1973, sygn. 72 - 96; Uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i ich realizacja z lat 1964 - 1972, sygn. 97 - 98; Rejestr uchwał Miejskiej rady Narodowej i jej Prezydium z lat 1950 - 1971, sygn. 99 - 100; Komitety blokowe, zebrania mieszkańców, zebrania wiejskie z lat 1963 - 1971, sygn. 101 - 103; Czyny społeczne z lat 1964 - 1966, sygn. 104; Programy i plany wieloletnie z lat 1964 - 1970, 1972, sygn. 105 - 111; Plany gospodarcze z lat 1963 - 1973, sygn. 112 - 113; Sprawozdawczość roczna z lat 1960 - 1966, sygn. 114 - 116; Plany i sprawozdania, statystyka dotycząca Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1958 - 1960, 1965 - 1972, sygn. 117 - 120; Skargi i wnioski z lat 1962 - 1974, sygn. 121 - 122; Radiostudio terenowe z lat 1963 - 1974, sygn. 123; Organizacja referatów, normatywy kancelaryjne z lat 1962 - 1969, sygn. 124 - 125; Kontrole zewnętrzne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1961 - 1968, sygn. 126 - 127; Osobowy fundusz płac - sprawozdania z lat 1960 - 1964, sygn. 128; Budżety, zmiany w budżecie z lat 1951, 1962 - 1972, sygn. 129 - 149; Sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1959, 1962 - 1974, sygn. 150 - 156; Budżety i plany finansowo - ekonomiczne przedsiębiorstw i zakładów miejskich z lat 1964 - 1968, 1973 - 1974, sygn. 157 - 161; Spis powszechny z lat 1960 - 1961, sygn. 162. Number of units in the group: 162
8/498/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koziegłowach 1952-1972 0 Unroll
Plany pracy Miejskiej Rady Narodowej w Koziegłowach z lat 1971 - 1972, sygn. 1; Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Koziegłowach z lat 1952 - 1972, sygn. 2 - 20; Rejestr uchwał Miejskiej Rady Narodowej w Koziegłowach z lat 1960 - 1964, sygn. 21; Spotkania posłów z wyborcami z lat 1969 - 1971, sygn. 22; Protokoły posiedzeń i kontroli, wnioski, plany pracy komisji Miejskiej Rady Narodowej w Koziegłowach z lat 1955 - 1972, sygn. 23 - 48, w tym: Komisje: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Drogowej, Finansowo-Budżetowa, Mandatowa, Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Kultury, Rolnictwa i Leśnictwa, Urządzenia Osiedli, Zaopatrzenia Ludności, Zdrowia Pracy i Pomocy Społecznej, Zdrowia Zatrudnienia i Pomocy Społecznej; Zespół Radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Miejskiej Rady Narodowej z lat 1968 - 1969, sygn. 49; Plany pracy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z roku 1971, sygn. 50; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 51 - 68; Uchwały, sprawozdania z działalności Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1956 - 1964, sygn. 69 - 70; Protokoły zebrań wiejskich z roku 1969, sygn. 71; Plany gospodarcze z lat 1963 - 1971, sygn. 72 - 78; Sprawozdawczość i statystyka z lat 1964 - 1972, sygn. 79 - 80; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1956 - 1972, sygn. 81 - 88; Budżety miasta i ich wykonanie z lat 1963 - 1972, sygn. 89 - 97; Uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myszkowie dotyczące działalności Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koziegłowach z lat 1957 - 1972, sygn. 98 - 100; Korespondencja dotycząca planów gruntów z roku 1961, sygn. 101; Obchody 15 - lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z roku 1959, sygn. 102. Number of units in the group: 113
8/499/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Gnaszynie Dolnym i Grabówce 1968-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/500/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cynkowie 1955-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 38
8/501/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Markowicach 1961-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 25
Showing 481 to 500 of 1,176 entries.