Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
10/582/0 Akta wsi Dzięgiel, pow. Człuchów 1725 0 Unroll
nadanie pustkowia 1725, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/583/0 Akta wsi Przegalina, pow. Gdańsk 1809 - 1847 0 Unroll
księga sołecka 1809-1847, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/584/0 Akta wsi Olszanica, pow. Kwidzyn 1869 - 1910 0 Unroll
drogi, mosty, cmentarze 1883-1893, sygn. 1; sprawy kościelne 1882-1905, sygn. 2; podział gruntów 1874-1906, sygn. 3-5; księga sołecka 1855-1867, 1869-1875, sygn. 6-7; protokoły zebrań 1892-1905, sygn. 8; wykazy meldunkowe 1886-1910, sygn. 9-10 Number of units in the group: 10
10/585/0 Akta wsi Olszanka, pow. Kościerzyna 1905 - 1930 0 Unroll
wykazy meldunkowe 1905-1930, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/586/0 Akta wsi Emaus, obecnie część miasta Gdańska 1865 - 1933 0 Unroll
organizacja gminy 1909-1933, sygn. 1; wycinki prasowe 1828-1929, sygn. 2; protokoły zebrań 1886-1892, sygn. 3; kronika 1865-1928, sygn. 4; sprawy szkolne i kościelne 1877-1915, sygn. 5 Number of units in the group: 5
10/587/0 Akta wsi Przerębska Huta, pow. Kościerzyna 1767 0 Unroll
nadanie ziemi 1767, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/588/0 Akta wsi Jasionno, pow. Elbląg 1867 - 1932 0 Unroll
zasiłki wojenne 1915-1917, sygn. 1; plebiscyt 1920, sygn. 2-4; wybory 1928-1931 sygn. 5-6; sprawy szkoły i kościoła 1875-1888, 1910-1921, sygn. 8-9; wykazy poborowych 1875-1902, sygn. 10; podatki 1867-1909, 1917, 1925-1930 sygn. 11-12, 17-23, 32; kataster gruntowy 1874-1885, sygn. 13; kasa chorych 1914, sygn. 14-15; wykazy meldunkowe 1898-1927, sygn. 24-31, 33-34; dochody wsi 1902-1932, sygn. 35; statystyczne wyliczenia dotyczące trzody 1917-1918, sygn. 36 Number of units in the group: 36
10/589/0 Akta wsi Walichnowy, pow. Tczew 1700 - 1800 0 Unroll
odpis kontraktu dla Holendrów z 1633 roku 1700-1800, sygn. 1, nadanie sołectwa 1901, sygn. D268; spis mieszkańców 1932-1939, sygn. 2 Number of units in the group: 2
10/590/0 Akta wsi Zgniła Łacha, pow. Gdańsk Niziny 1803 0 Unroll
korzystanie z wód rzeki dla młyna 1803, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/591/0 Akta wsi Fiszewo, pow. Malbork 1857 - 1927 0 Unroll
organizacja 1896-1913, sygn. 1; protokoły zebrań 1861-1888, 1890-1913, sygn. 2-3; wyżywienie i zakwaterowanie wojska 1887-1894, 1915-1917, sygn. 4,10; kasa chorych 1914, sygn. 5; wybory 1893-1899, 1919-1920, sygn. 6-8; sprawy kościelne 1874, sygn. 9; podatki 1876-1927 sygn. 11, 13-18, 20, 28; rachunki 1893-1925, sygn. 12, 19; rejestr urodzeń 1892, sygn. 21; wykazy poborowych 1860-1869, 1874-1914, sygn. 22-24; rejestr zgonów 1886-1893, sygn. 25; szkoła 1857-1909, sygn. 26; kontrakt dzierżawny 1913, sygn. 27; korespondencja urzędowa 1887-1913, sygn. 29; studnie artezyjskie 1893-1908, sygn. 30; opieka społeczna 1921-1923, sygn. 31; ubezpieczenia przeciwpożarowe 1922, sygn. 32 Number of units in the group: 32
10/592/0 Akta wsi Rybina, pow. nowodworsko-gdański 1757 - 1856 0 Unroll
Number of units in the group: 1
10/593/0 Akta wsi Żuławki, pow. Malbork 1644 - 1913 0 Unroll
potwierdzenie przywileju lokacyjnego z 1322 roku 1644, sygn. 1; kontrybucje i furaże 1781-1790, sygn. 2; tabele prestacyjne 1789-1811, sygn. 3; podatki 1811-1888, sygn. 4-9, 16-17; szkody powodziowe 1767-1862, sygn. 10-11, 18-19; sprawy gospodarcze 1828-1844, sygn. 12; zniesienie wspólnoty 1853-1884, sygn. 13-15; wykazy meldunkowe 1860-1913, sygn. 21-27; rejestr urodzonych 1840-1868, sygn. 28; powinności wsi 1854-1871, 1896, sygn. 29-33 Number of units in the group: 33
10/594/0 Akta wsi Wielki Garc, pow. Tczew 1767 - 1768 0 Unroll
Number of units in the group: 2
10/595/0 Akta pustkowia Giełdon, pow. Chojnice 1722 0 Unroll
nadanie pustkowia 1722, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/596/0 Akta wsi Juszkowo, pow. Gdańsk Niziny 1890 - 1900 0 Unroll
wykazy meldunkowe 1890-1900, sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
10/597/0 Akta wsi Jelitkowo, obecnie część miasta Gdańska 1690 - 1922 0 Unroll
przywilej na sołectwo i karczmę 1696, sygn. 61-62; protokoły zebrań 1887-1898, sygn. 1; wybory 1888-1903, sygn. 2; wagi i sprawy wody 1851-1906, sygn. 3; rachunki 1849-1906, 1911, sygn. 4, 23, 29-36, 38-43, 48; statystyka ludności i plonów 1893-1905, sygn. 5; ubezpieczenia zdrowotne 1904-1906, sygn. 6; ochrona przeciwpożarowa 1883-1906, sygn. 7, 20; korespondencja urzędowa w sprawach gospodarczych 1895-1906, sygn. 8; opieka społeczna 1879-1898, 1902-1907, sygn. 9-12, 19, 60; sprzedaż ziemi 1899-1906, sygn. 14; podatki 1886-1887, 1891-1906, sygn. 13, 15-16, 19, 24-28, 37; zbieranie bursztynu, rybołówstwo 1900-1903, sygn. 17; licytacje przymusowe 1902-1904, sygn. 18; taksa kuracyjna 1901-1902, sygn. 21; militaria 1900-1907, sygn. 22; szkoła 1886-1887, 1896-1906, 1912, 1915-1920, 1922, sygn. 13, 44-47, 49-57; wyroki sądowe 1797-1798, sygn. 58; różne 1893, sygn. 59 Number of units in the group: 62
10/598/0 Akta wsi Głobica, pow. Gdańsk Niziny 1679 - 1868 0 Unroll
kontrakty dzierżawne 1679-1834, sygn. 1; myślistwo 1687, 1853, sygn. 2, 15; szarwarki 1688-1771, sygn. 3; młyny 1702, sygn. 4; opieka społeczna 1705, 1853, 1855-1856, sygn. 5, 16, 19; świadczenia wojenne 1711-1814, sygn. 6; dostawy drewna 1717-1759, sygn. 7; ochrona przeciwpożarowa 1734-1783, 1785-1856, sygn. 8, 10, 25; powodzie 1786, sygn. 9, 24; podatki 1842, sygn. 11; zniesienie wspólnoty 1850-1859, sygn. 12, 20; sprawy porządkowe 1850, 1855, sygn. 13, 18; zawieranie małżeństw 1853, sygn. 14; wybory 1855, sygn. 17; transport więźniów 1856, sygn. 21; akuszerki 1856, sygn. 22; cmentarze 1856, sygn. 23; czynsze 1777-1855, sygn. 26; kontrybucje, opłaty szkolne i podatek gruntowy 1783-1853, sygn. 27; rachunki 1744-1868, sygn. 28; wynagrodzenie nauczyciela 1864-1868, sygn. 29 Number of units in the group: 29
10/599/0 Akta wsi Szlemno, pow. Kwidzyn 1780 - 1833 0 Unroll
ordynacja wiejska 1780-1833, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/600/0 Akta wsi Giemlice, pow. Gdańsk Niziny 1737 - 1822 0 Unroll
bractwo kramarzy 1737-1749, sygn. 1; sprawy kościelne 1795-1822, sygn. 2-3 Number of units in the group: 3
10/601/0 Akta wsi Gnojewo, pow. Malbork 1841 - 1875 0 Unroll
ubezpieczenia przeciwpożarowe 1841-1875, sygn. 1; księga sołecka 1843-1846, sygn. 2; melioracje 1844, sygn. 3 Number of units in the group: 3
Showing 581 to 600 of 4,870 entries.