Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
11/372/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzezinach 1954-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały (sygn. 1-12; 1954-1972). 2) Komisje GRN: protokoły, rejestry wniosków (sygn. 13-24; 1955-1972). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 25-37; 1955-1972). 4) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 38-40; 1963-972). 5) Plany pracy: rady i jej organów (sygn. 41; 1969-1971). 6) Kontrole zewnętrzne: protokoły, zarządzenia pokontrolne (sygn. 42-43; 1962-1970). 7) Konferencje i narady (sygn. 44; 1972). 8) Sprawozdawczość: działalność GRN (sygn. 45-47; 1964-1971). 9) Plany gospodarcze (sygn. 48-50; 1961-1972). 10) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 51-69; 1955-1971). 11) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 70-123; 1954-1972). Number of units in the group: 123
11/373/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brudzewie 1954-1960 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-2; 1954-1958). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 3-5; 1955-1959). 3) Budżet (sygn. 6; 1959). Number of units in the group: 6
11/374/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cekowie-Kolonii [1948] 1954-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały (sygn. 1-12, 65; 1954-1972). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 13-19; 1955-1972). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 20-28; 1955-1970). 4) Zebrania wiejskie: protokoły (sygn. 29-30; 1964-1971). 5) Sprawozdawczość: działalność GRN (sygn. 31-33; 1962-1971). 6) Kontrole zewnętrzne: protokoły, zarządzenia pokontrolne (sygn. 34-35; 1964-1972). 7) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 36-40; 1960-1964). 8) Sprawy majątkowe: inwentaryzacja budynków (sygn. 41; 1959). 9) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 42-64, 74-75; 1956-1972). 10) Sprawy organizacyjne: biura GRN, ewidencja członków Prezydium GRN, sprawy kadrowe, spisy zdawczo-odbiorcze (sygn. 66-69; 1969-1972). 11) Sprawy geodezyjne: plan wysokościowy grodziska wczesnośredniowiecznego w Cekowie, znaki geodezyjne (sygn. 70; 1957-1963). 12) Rolnictwo: sprawy własnościowe nieruchomości rolnych i gromadzkich, umowy dzierżawne PFZ (sygn. 71-73; [1948] 1959-1971). Number of units in the group: 75
11/375/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czempiszu 1954-1958 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-2; 1954-1958). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 3-4; 1955-1958). 3) Budżety (sygn. 5; 1955-1957). Number of units in the group: 5
11/376/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dębem 1957-1959 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1; 1957-1959). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 2; 1957-1959). Number of units in the group: 2
11/377/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrzecu 1954-1972 [1975] 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały (sygn. 1-12; 1954-1972). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 13-15; 1955-1972). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 16-23; 1957-1972). 4) Zebrania wiejskie: protokoły (sygn. 24; 1964-1967). 5) Plany gospodarcze (sygn. 25; 1960-1972). 6) Sprawozdawczość: działalność GRN (sygn. 26-27; 1963-1972). 7) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 28-42; 1955-1971). 8) Ewidencja ludności: książki meldunkowe, skorowidz pobytu czasowego (sygn. 43-116; 1955-1972 [1975]). Number of units in the group: 116
11/378/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Długiej Wsi 1954-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-12; 1954-1972). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 14-15; 1955-1967). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 16-26; 1955-1972). 4) Sprawozdawczość: działalność GRN, finanse (sygn. 27-31; 1967-1972). 5) Kontrole zewnętrzne: protokoły (sygn. 32-33; 1966-1972). 6) Plany gospodarcze (sygn. 34-41; 1963-1970). 7) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 42-51; 1955-1971). 8) Plan sytuacyjny gromady (sygn. 52; b.d.). 9) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 53-79; 1956-1969). Number of units in the group: 79
11/379/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dzierzbinie [1950] 1954-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-6; 1954-1972). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 7-9; 1955-1971). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 10-18; 1955-1972). 4) Zebrania wiejskie: protokoły (sygn. 19; 1971). 5) Plany gospodarcze (sygn. 20-21; 1970-1971). 6) Kontrole zewnętrzne: protokoły, zarządzenia pokontrolne (sygn. 22; 1964-1970). 7) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 23-36; 1955-1971). 8) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 37-67; [1950] 1954-1972). Number of units in the group: 67
11/380/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gaci 1954-1959 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1; 1954-1959). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 2; 1955-1959). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 3-4; 1955-1959). Number of units in the group: 4
11/381/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Godzieszach Wielkich 1954-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-10; 1954-1972). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 11-16; 1960-1972). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 17-27; 1955-1972). 4) Plany gospodarcze (sygn. 28-29; 1961-1969). 5) Kontrole zewnętrzne: protokoły, zarządzenia pokontrolne (sygn. 30; 1965-1972). 6) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 31-48; 1955-1971). 7) Plany zagospodarowania przestrzennego (sygn. 49-54; 1970-1972). 8) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 55-90; 1956-1971). Number of units in the group: 90
11/382/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Iwanowicach 1956-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-9; 1956-1972). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 10-11; 1963-1969). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 12-22; 1956-1972). 4) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 23; 1966-1972). 5) Plany gospodarcze (sygn. 24-25; 1962-1972). 6) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 26-39; 1955-1970). 7) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 40-64; 1957-969). Number of units in the group: 64
11/383/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jarantowie Wsi 1955-1959 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-2; 1955-1958). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 3-6; 1955-1959). 3) Budżety (sygn. 7; 1956-1958). Number of units in the group: 7
11/384/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jastrzębnikach 1954-1972 [1974] 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-4; 1954-1972). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 5; 1962-1972). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 6-9; 1955-1972). 4) Plany gospodarcze (sygn. 10; 1967-1970). 5) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 11-23; 1956-1971). 6) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 24-34; 1956-1972 [1974]). Number of units in the group: 34
11/385/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kakawie Kolonii 1954-1959 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1; 1954-1959). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 2; 1959). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 3-6; 1955-1959). 4) Budżety (sygn. 7-10; 1955-1957). Number of units in the group: 10
11/386/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kalinowej 1957-1969 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-3; 1957-1969). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 4; 1963-1964). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 5-6; 1965-1969). 4) Plany gospodarcze (sygn. 7-9; 1960-1963). 5) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 10-40; 1957-1970). Number of units in the group: 40
11/387/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamieniu 1954-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały (sygn. 1-6, 62; 1954-1971). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 7; 1965-1971). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 8-16, 63; 1955-1972). 4) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 17-18; 1959-1971). 5) Plany gospodarcze (sygn. 19-21; 1961-1970). 6) Kontrole zewnętrzne: protokoły, zarządzenia pokontrolne (sygn. 22-23; 1958-1971). 7) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 24-27; 1967-1970). 8) Sprawozdawczość: statystyka (sygn. 28-29; 1970-1972). 9) Testamenty (sygn. 30; 1958-1972). 10) Oświata: budowa Domu Nauczycielskiego (sygn. 31; 1972). 11) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 32-61; 1957-1968). Number of units in the group: 63
11/388/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kokaninie 1954-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-6; 1954-1972). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 7-8; 1958-1970). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 9-19; 1955-1971). 4) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 20; 1964-1967). 5) Plany gospodarcze (sygn. 21-31; 1962-1971). 6) Kontrole zewnętrzne: protokoły, zarządzenia pokontrolne (sygn. 32-33; 1963-1972). 7) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 34-50; 1955-1970). 8) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 51-69; 1956-1968). Number of units in the group: 69
11/389/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Koźminku 1955-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały (sygn. 1-15; 1956-1972). 2) Komisje GRN: protokoły, plany pracy, regulaminy (sygn. 16-22; 1965-1972). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 23-34; 1955-1972). 4) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 35-36; 1961-1972). 5) Plany gospodarcze (sygn. 37-39; 1962-1971). 6) Kontrole zewnętrzne: protokoły, zarządzenia pokontrolne (sygn. 40-41; 1962-1972). 7) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 42-44; 1959-1963). 8) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 45-74; 1960-1968). Number of units in the group: 74
11/390/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lipem Wsi 1957-1968 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-2; 1960-1966). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 3; 1962). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 4-6; 1960-1965). 4) Zebrania wiejskie: protokoły (sygn. 7; 1961). 5) Sprawozdawczość: działalność GRN (sygn. 8; 1960-1967). 6) Plany gospodarcze (sygn. 9-10; 1962-1968). 7) Budżety (sygn. 11; 1960-1962). 8) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 12-20; 1957-1967). Number of units in the group: 20
11/391/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Liskowie [1952] 1954-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-11; 1954-1972). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 12-18; 1958-1972). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 19-23; 1955-1965). 4) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 24; 1967-1971). 5) Plany gospodarcze (sygn. 25-26; 1961-1971). 6) Kontrole zewnętrzne: protokoły, zarządzenia pokontrolne (sygn. 27; 1960-1967). 7) Sprawy finansowe: budżety i plany funduszu gromadzkiego, sprawozdanie finansowe (sygn. 28-37, 73; 1955-1972). 8) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 38-72; [1952] 1954-1968). 9) Organizacje społeczne i gospodarcze: społeczny Komitet Budowy Ośrodka Zdrowia, osp i kółka rolnicze (sygn. 74-79; 1954-1972). 10) Sprawy geodezyjne: mapy gruntowe wsi Lisków i Chrusty, tereny budowlane (sygn. 80-81; 1960-1968). Number of units in the group: 81
Showing 381 to 400 of 1,586 entries.