Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
11/712/0 Urząd Stanu Cywilnego Kuczków 1874-1935 4094 Unroll
1) Akta urodzeń (93 j.a.; 1874-1933). 2) Akta małżeństw (11 j.a.; 1874-1935). 3) Akta zgonów (88 j.a.; 1874-1935). 4) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (3 j.a.; 1874-1892). Number of units in the group: 295
11/713/0 Urząd Stanu Cywilnego Koryta 1876-1935 [1936] 8614 Unroll
1) Sprawy organizacyjne: korespondencja dotycząca odpisów akt stanu cywilnego (4 j.a.; 1877-1928). 2) Akta urodzeń (82 j.a.; 1876-1935). 3) Akta małżeństw (96 j.a.; 1876-1935). 4) Akta zgonów (92 j.a.; 1876-1935). 5) Akta zbiorowe urodzeń (2 j.a.; 1882-1901). 6) Akta zbiorowe małżeństw (40 j.a.; 1876-1904, 1908-1935 [1936]). 7) Akta zbiorowe zgonów (2 j.a.; 1876-1900). 8) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (5 j.a.; 1876-1900). Number of units in the group: 323
11/714/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lisków 1872-1917 8048 Unroll
Akta stanu cywilnego UMZ. Number of units in the group: 43
11/715/0 Urząd Stanu Cywilnego Opatów 1874-1917 11800 Unroll
1) Sprawy organizacyjne (4 j.a.; 1874-1917). 2) Akta urodzeń (64 j.a.; 1874-1914). 3) Akta małżeństw (60 j.a.; 1874-1914). 4) Akta zgonów (63 j.a.; 1874-1914). 5) Akta zbiorowe małżeństw (29 j.a.; 1874-1900, 1909-1914). 6) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (3 j.a.; 1874-1910). Number of units in the group: 223
11/716/0 Urząd Stanu Cywilnego Miechów 1874-1935 5637 Unroll
1) Akta urodzeń (72 j.a.; 1874-1917). 2) Akta małżeństw (76 j.a.; 1874-1935). 3) Akta zgonów (77 j.a.; 1874-1935). 4) Pomoce kancelaryjne: skorowidze małżeństw i zgonów (4 j.a.; 1874-1930). Number of units in the group: 229
11/717/0 Urząd Stanu Cywilnego Międzybórz - obwód miejski 1874-1938 3416 Unroll
1) Akta urodzeń (48 j.a.; 1874-1918). 2) Akta małżeństw (65 j.a.; 1874-1938). 3) Akta zgonów (66 j.a.; 1874-1938). Number of units in the group: 177
11/718/0 Urząd Stanu Cywilnego Międzybórz - obwód wiejski 1874-1924 12925 Unroll
1) Akta urodzeń (47 j.a.; 1874-1918). 2) Akta małżeństw (53 j.a.; 1874-1924). 3) Akta zgonów (53 j.a.; 1874-1924). Number of units in the group: 153
11/719/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Mieleszyn 1873-1918 2760 Unroll
Akta stanu cywilnego UMZ (1873-1918), akta zbiorowe małżeństw (1874, 1879, 1881-1882, 1884, 1887-1888, 1891-1897, 1900-1902, 1907, 1910, 1914, 1918). Number of units in the group: 46
11/720/0 Urząd Stanu Cywilnego Mieszków 1874-1935 13143 Unroll
1) Akta urodzeń (98 j.a.; 1874-1933). 2) Akta małżeństw (111 j.a.; 1874-1935). 3) Akta zgonów (112 j.a.; 1874-1935). 4) Pomoce kancelaryjne (7 j.a.): skorowidz urodzeń (1874-1912), małżeństw i zgonów (1875-1935). Number of units in the group: 328
11/721/0 Urząd Stanu Cywilnego Mikstat 1874-1935 12945 Unroll
1) Akta urodzeń (76 j.a.; 1874-1918). 2) Akta małżeństw (102 j.a.; 1874-1935). 3) Akta zgonów (111 j.a.; 1874-1935). 4) Pomoce kancelaryjne: skorowidz urodzeń, małżeństw i zgonów (2 j.a.; 1874-1900). Number of units in the group: 291
11/722/0 Urząd Stanu Cywilnego Strzyżew 1874-1923 7794 Unroll
1) Akta urodzeń (81 j.a.; 1874-1923). 2) Akta małżeństw (85 j.a.; 1874-1923). 3) Akta zgonów (86 j.a.; 1874-1923). 4) Pomoce kancelaryjne: skorowidz urodzeń, małżeństw i zgonów (1 j.a.; 1874-1892). Number of units in the group: 253
11/723/0 Urząd Stanu Cywilnego Morawin 1874-1935 5724 Unroll
1) Akta urodzeń (72 j.a.; 1874-1915). 2) Akta małżeństw (82 j.a.; 1874-1935). 3) Akta zgonów (82 j.a.; 1874-1935). 4) Pomoce kancelaryjne: skorowidz urodzeń, małżeństw i zgonów (1 j.a.; 1874-1891). Number of units in the group: 238
11/724/0 Urząd Stanu Cywilnego Nosale 1874-1882 829 Unroll
1) Akta urodzeń (16 j.a.; 1874-1882). 2) Akta małżeństw (17 j.a.; 1874-1882). 3) Akta zgonów (19 j.a.; 1874-1882). 4) Akta zbiorowe małżeństw (1 j.a. z 1882). 5) Pomoce kancelaryjne: skorowidz urodzeń, małżeństw, zgonów (1 j.a.; 1874-1882). Number of units in the group: 54
11/725/0 Urząd Stanu Cywilnego Odolanów - obwód miejski 1874-1935 29838 Unroll
1) Akta urodzeń (74 j.a.; 1874-1917). 2) Akta małżeństw (92 j.a.; 1874-1935). 3) Akta zgonów (98 j.a.; 1874-1935). 4) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (5 j.a.; 1874-1922). Number of units in the group: 269
11/726/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Opatówek 1873-1914 2449 Unroll
Akta stanu cywilnego UMZ. Number of units in the group: 42
11/727/0 Urząd Stanu Cywilnego Ose 1874-1938 6480 Unroll
1) Akta urodzeń (48 j.a.; 1874-1918). 2) Akta małżeństw (67 j.a.; 1874-1938). 3) Akta zgonów (69 j.a.; 1874-1938). Number of units in the group: 184
11/728/0 Urząd Stanu Cywilnego Osiek 1874-1878 939 Unroll
1) Akta urodzeń (10 j.a.; 1874-1878). 2) Akta małżeństw (10 j.a.; 1874-1878). 3) Akta zgonów (10 j.a.; 1874-1878). 4) Akta zbiorowe małżeństw (1 j.a. z 1877-1878). Number of units in the group: 31
11/729/0 Urząd Stanu Cywilnego Orpiszew 1874-1913 5977 Unroll
1) Akta urodzeń (69 j.a.; 1874-1913). 2) Akta małżeństw (70 j.a.; 1874-1913). 3) Akta zgonów (69 j.a.; 1874-1913). 4) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (5 j.a.; 1874-1906). Number of units in the group: 213
11/730/0 Urząd Stanu Cywilnego Ostrzeszów 1874-1935 27208 Unroll
1) Akta urodzeń (105 j.a.; 1874-1933). 2) Akta małżeństw (101 j.a.; 1874-1935). 3) Akta zgonów (122 j.a.; 1874-1935). 4) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (8 j.a.; 1874-1906). Number of units in the group: 336
11/731/0 Urząd Stanu Cywilnego Ostrów Wielkopolski - obwód miejski 1874-1935 [1939] 26055 Unroll
1) Akta urodzeń (180 j.a.; 1874-1934) i sprostowania (1 j.a.; 1931-1934). 2) Akta małżeństw (116 j.a.; 1874-1935). 3) Akta zgonów (132 j.a.; 1874-1935). 4) Akta zbiorowe małżeństw (165 j.a.; 1874-1935 [1939]). 5) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (11 j.a.; 1874-1930), wykaz oficerów i żołnierzy ostrowskich jednostek wojskowych, którzy zginęli lub zmarli w wyniku działań wojennych (1 j.a.; 1914-1915), wykaz wdów, których mężowie zginęli na wojnie (1 j.a.; 1914-1918). 6) Sprawy organizacyjne (1 j.a.; 1926-1935 [1938]). Number of units in the group: 607
Showing 721 to 740 of 1,586 entries.