Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/645/0 Miejsko - Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Wadowicach 1978-1979 [1983] 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/646/0 Rada Miejsko - Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Wadowicach 1982-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 9
13/647/0 Urząd Miejski w Kętach 1973-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 27
13/648/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Kętach 1976-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 88
13/649/0 Urząd Miasta i Gminy w Kętach [1957-1975] 1976-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 315
13/650/0 Urząd Rejonowy w Wadowicach [1974] 1990-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 62
13/651/0 Urząd Gminy w Wilamowicach 1990-2002 0 Unroll
Number of units in the group: 120
13/652/0 Miejska Rada Narodowa w Kalwarii Zebrzydowskiej 1973-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 5
13/653/0 Urząd Miejski w Kalwarii Zebrzydowskiej 1973-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 13
13/654/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Kalwarii Zebrzydowskiej 1976-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 133
13/655/0 Urząd Miasta i Gminy w Kalwarii Zebrzydowskiej 1976-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 125
13/656/0 Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej 1990-1994 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/657/0 Gminna Rada Narodowa w Brodach 1973-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 12
13/658/0 Urząd Gminy w Brodach 1973-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 13
13/659/0 Rada Miejsko - Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kalwarii Zebrzydowskiej 1983-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 24
13/660/0 Gminna Rada Narodowa w Brzeźnicy 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 145
13/661/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Brzeźnicy 1961-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 11
13/662/0 Sąd Grodzki w Andrychowie [1925-1928] 1929-1939 [1940, 1946] 0 Unroll
Number of units in the group: 1961
13/663/0 C.K. Sąd Powiatowy w Kalwarii 1874-1918 [1919, 1922-1925, 1928-1940] 0 Unroll
I. Akta pertraktacji spadkowych A z lat 1898 - 1918 /sygn. 1 - 2041/ II. Akta opiekuńcze /P/ 1. Akta pertraktacji spadkowych opiekuńczych P z lat 1898 - 1918 /sygn. 2042 - 4074/ 2. Akta spadkowe pupilarne bez pozostawionego majątku z lat 1898 - 1918 /sygn. 4075 - 4115/ 3. Akta spraw pupilarnych zwykłych z lat 1898 - 1918 /sygn. 4116 - 4661/ III. Akta spraw kuratelarnych /L/ z lat 1899 - 1918 /sygn. 4662 - 4746/ IV. Akta spraw cywilnych/ C/ z 1918 r. /sygn. 4747/ V. Akta spraw cywilnych nie należących do innych rejestrów /Nc/ z lat 1908, 1912, 1916 /sygn. 4748 - 4750/ VI. Doniesienia o zbrodniach i występkach /Z/ z 1918 r. /sygn. 4751/ Dopływ 2006 z lat 1875-1918 / sygn.4752 - 4764/ Akta spraw spadkowych, testamenty, repertoria A, spadkowe spisy imienne, skorowidz do rejestru P. Dopływ 2010 z lat 1918-1919 /sygn.4765/ Akta sprawy spadkowej A. Dopływ 2012 z lat 1893...-1940 /sygn.4766-4779/ Akta spraw prezydialnych, akta spraw spadkowych A, akta spraw opiekuńczych P. Dopływ 2013 z lat 1900-1902, 1923-1925 /sygn.4780/ Akta sprawy spadkowej A. Number of units in the group: 4791
13/664/0 Sąd Grodzki w Kalwarii Zebrzydowskiej [1883-1928] 1929-1939 [1940-1965] 0 Unroll
I. Akta spraw prezydialnych z lat 1929, 1933-1939 (1940) /sygn.1-53/ Korespondencja w sprawach administracyjnych i finansowych, sprawy pracownicze oraz organizacja wewnętrzna Sądu, sprawy powoływania i odwoływania biegłych i taksatorów sądowych, sprawy adwokatów i notariuszy działających na terenie właściwości Sądu, sprawy więzienia przysądowego, zarządzanie nieruchomościami własnymi, wykazy zaległych czynności, sprawy funkcjonowania archiwum sądowego. II. Akta pertraktacji spadkowych (A) z lat (1883-1928) 1929-1939 (1940-1946) /sygn.53-1555/ Repertorium A, oraz akta spraw spadkowych majątkowych oraz bezmajątkowych. III. Akta spraw opieki i kurateli (P, P/A, P/L) z lat (1913-1928) 1929-1939 (1940-1965) /sygn.1556-2794/ Rejestr imienny oraz skorowidz spraw opieki i kurateli P, akta spraw opiekuńczych małoletnich oraz spraw spadkowych, które kończyły się opieką nad nieletnimi, akta spraw kuratelarnych. IV. Akta spraw cywilnych spornych (C, CII) z lat 1929-1939 (1940-1949) /sygn.2795-3053/ Głównie akta spraw o naruszenie posiadania, o ojcostwo i alimenty, o zapłatę. V. Akta spraw cywilnych innych (Co) z lat 1933-1937 /sygn.3054-3065/ VI. Akta spraw wytaczanych w trybie postępowania nakazowego i upominawczego (N) z lat 1933-1939 /sygn. 3066-3134/ Akta spraw wytaczanych w trybie postępowania nakazowego i upominawczego głównie o zapłatę. VII. Akta spraw w postępowaniu wezwawczym (M) z lat 1932-1937 /sygn.3135/ VIII. Akta spraw nie należących do innych rejestrów (Nc) z lat 1929-1939 (1941, 1946) /sygn.3136-3276/ Akta spraw dotyczących głównie nieruchomości. IX. Akta spraw o nadanie klauzuli wykonalności (Kl) z lat 1935, 1937 /sygn. 3277-3292/ X. Akta spraw egzekucyjnych (E) z lat 1930-1939 /sygn.3293-3305/ Akta spraw egzekucji majątkowej. XI. Akta spraw komorniczych (Km/E) z lat 1930-1938 /sygn.3306 - 3499/ XII. Akta spraw karnych (U, Kg) z lat 1929-1933, 1938 /sygn.3500-3513/ Akta spraw karnych o drobne wykroczenia. XIII. Przesunięcie z 2016 r. z 1929 r. /sygn. 3514/ Akta sprawy spadkowej Number of units in the group: 3515
Showing 641 to 660 of 1,376 entries.