Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/708/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. PKWN w Dankowicach [1951-1957] 1965-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/709/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "ZGODA" w Malcu [1957-1958] 1965-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/710/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "Czynu 1-szo Majowego" w Nowej Wsi 1951-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/711/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "WYZWOLENIE" w Pisarzowicach [1953-1958] 1965-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/712/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "II Zjazdu PZPR" w Przecieszynie 1954-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/713/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. "1 Maja " w Przeciszowie [1953-1958] 1965-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/714/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "NOWA DROGA" w Wilamowicach 1951-1958 0 Unroll
Number of units in the group: 4
13/715/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "I Krajowego Zjazdu Spółdzielni Produkcyjnych" w Witkowicach 1955-1958 [1959-1961] 0 Unroll
Number of units in the group: 3
13/716/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Babicach 1954-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 12
13/717/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bielanach 1954-1962 0 Unroll
Number of units in the group: 13
13/718/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hecznarowicach 1955-1961 0 Unroll
I. Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1961 /sygn.1-3/ Protokoły sesji GRN, organizacja sesji GRN. II. Komisje GRN z 1961 r. /Sygn.4-8/ Plany pracy, protokoły z posiedzeń komisji GRN. III. Posiedzenia Prezydium GRN z lat 1955-1960 /Sygn.9-12/ Protokoły z posiedzeń PGRN. IV. Sprawy organizacyjne PGRN z 1960 r. /Sygn.13/ Normatywy władz nadrzędnych, oraz własne V. Kontrole i inspekcje z lat 1959-1961 /Sygn.14/ Protokoły z kontroli zewnętrznych. VI. Sprawy finansowe z lat 1955-1961 /Sygn.15-27/ Budżet gromadzki i jego wykonanie, sprawozdawczość finansowa, sprawy podatkowe oraz innych zobowiązań pieniężnych. VII. Sprawy administracyjne z lat 1955-1961 /Sygn.28-45/ Sprawy ogólno-organizacyjne, sprawy wojskowe, sprawy meldunkowe , sprawy rolne (dostawy obowiązkowe), rejestr skarg i wniosków, spis powszechny. Number of units in the group: 45
13/719/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Palczowicach 1954-1965 0 Unroll
Number of units in the group: 9
13/720/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piotrowicach 1955-1961 0 Unroll
I. Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1961 /Sygn.1-7/ Protokoły sesji, plany pracy GRN III. Posiedzenia Prezydium GRN z lat 1955-1960 /Sygn.8-13/ Protokoły posiedzeń, plany pracy Prezydium GRN IV. Działalność organów kolegialnych z lat 1961 /Sygn.14/ Korespondencja z PPRN w Oświęcimiu w sprawie realizacji uchwał PRN VIII. Budżety Gromady Piotrowice z lat 1955-1961 /Sygn.15-22/ Number of units in the group: 22
13/721/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Podolszu 1954-1965 0 Unroll
Number of units in the group: 15
13/722/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Porębie Wielkiej 1955-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 59
13/723/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przecieszynie 1954-1962 0 Unroll
Number of units in the group: 13
13/724/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rajsku 1954-1962 0 Unroll
Number of units in the group: 13
13/725/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzach 1954-1965 0 Unroll
Number of units in the group: 10
13/726/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzebieńczycach 1955-1958 0 Unroll
Number of units in the group: 4
13/727/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Witkowicach 1954-1962 0 Unroll
Number of units in the group: 13
Showing 701 to 720 of 1,375 entries.