Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/1012/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cięcinie 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 179
13/1013/0 Akta szkół średnich z Makowa Podhalańskiego 1945 - 1954 0 Unroll
Protokoły Rady Pedagogicznej z lat 1945- 1953, sygn. 1-3. Organizacja roku szkolnego ( materiały organizacyjne, stan grona, sprawozdania z organizacji roku szkolnego) z lat 1945-1953, sygn. 4-20. Plany pracy Technikum Handlowego Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska 1953r., sygn. 21. Księgi pamiątkowe i kroniki z lat 1945-1953, sygn. 22-36. Działalność Regionalnego Teatru Mlodzieży "Szarotka" z lat 1946-1954. sygn. 37-43. Działalność Gimnazjalnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego z lat 1945-1954, sygn. 44-46. Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła ZMP z lat 1950-1952, sygn. 47. Plan pracy Koła Naukowego Polonistycznego z lat 1953-1954, sygn. 48. Wykaz grona pedagogicznego z lat 1945-1954, sygn. 49. Wykazy absolwentów z lat 1945-1952, sygn. 50-51. Fotografie absolwentów z lat 1946-1954, sygn. 52-60 Number of units in the group: 60
13/1014/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Oczkowie 1954 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 192
13/1015/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radziechowach 1959 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 116
13/1016/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sopotni Wielkiej 1955-1962 0 Unroll
Number of units in the group: 24
13/1017/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sopotni Małej 1955 - 1968 0 Unroll
Number of units in the group: 97
13/1018/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Soli 1955-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 137
13/1019/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zwardoniu 1954 - 1964 0 Unroll
Number of units in the group: 32
13/1020/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Węgierskiej Górce 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 106
13/1021/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żabnicy 1955 - 1961 0 Unroll
Number of units in the group: 37
13/1022/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ciścu 1955 - 1961 0 Unroll
Number of units in the group: 41
13/1023/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pewli Małej 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 148
13/1024/0 Urząd Skarbowy w Żywcu [1940] 1945 - 1952 0 Unroll
Number of units in the group: 55
13/1025/0 Nadleśnictwo Węgierska Górka 1953 - 1966 0 Unroll
Number of units in the group: 50
13/1026/0 Spółdzielcza Kasa Rękodzielnicza w Żywcu [1911] 1913 - 1951 0 Unroll
Komisja Powiatowego Związku Stowarzyszeń Przemysłowych w Żywcu : protokoły posiedzeń Komisji oraz korespondencja dot. założenia Kasy z lat 1911-1913, sygn. 1-2. Spółdzielcza Kasa Rękodzielnicza w Żywcu : statut, sprawy organizacyjne, księgi finansowe z lat 1913-1951, sygn. 3-15. Number of units in the group: 15
13/1027/0 Stowarzyszenie Oszczędności i Pożyczek "Opatrzność" w Milówce [1882] 1904 - 1939 0 Unroll
Akta Zarządu : sprawy organizacyjne, sprawozdania, księgi udziałów z lat 1882,1904-1938, sygn. 1-11. Akta finansowe : księgi z lat 1908-1939, sygn. 12-21. Number of units in the group: 21
13/1028/0 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żywcu 1949 - 1961 0 Unroll
Komitet Rodzicielski Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu : protokoły posiedzeń z lat 1949-1961, sygn. 1-2. Number of units in the group: 2
13/1029/0 Akta i zbiory prywatne 1791 - 1989 0 Unroll
Zbiór akt różnych Stanisława Szczotki: księga Komitetu Rodzicielskiego Gimnazjum im. M. Kopernika w Żywcu, inwentarze z lat 1923-1931, sygn. 1, Zbiór akt różnych Ludwika Huczka z Łodygowic: wycinki prasowe, notatki historyczne z lat 1859-1967, sygn. 2, Zapis przedślubny Katarzyny Kocoń z Ujsół: kontrakt 1839, sygn. 3, Testament Jana Kotrysa z Ujsół: testament 1833, sygn. 4, Prawo na Ispisko i młyn Marcina Wilczka z Ujsół: dokument 1813, sygn. 5, Testament Katarzyny Stańco Hustkuli z Soli: testament 1844, sygn. 6, Akta rodziny Kąkolów z Milówki: protokoły spadkowe, zezwolenia na sprzedaż, śpiewnik z lat 1791-1907, sygn. 7, Akta rodziny Mentlów z Huciska: kontrakty kupna-sprzedaży, dekret przyznania spadku, podanie tabularne, obligacja pożyczki narodowej, legitymacja strażnika z lat 1903-1920, sygn. 8, Akta rodziny Kotlarskich i Meresów z Żywca: korespondencja z lat 1887-1939, sygn. 9, Polisa ubezpieczeniowa Bronisława Sądeckiego z Żywca: polisa 1894, sygn. 10, Akta adwokata Józefa Wozaczyńskiego z Żywca: dokumentacja dotycząca spraw prowadzonych przez adwokata z lat 1908-1939, sygn. 11, Książka wędrowna Jerzego Urbańskiego z Białej: książka rzemieślnicza z lat 1831-1834, sygn. 12, Rękopis hebrajski: wezwania modlitewne b.d., sygn. 13, Wilhelm Glosner - Wytwórnia Win Owocowych w Ispie: księga przychodu, rozchodu i produkcyjna z lat 1928-1931, sygn. 14, Zestawienie cen Karola Suchanka z Węgierskiej Górki: wycinki prasowe z lat 1850-1959, sygn. 15, Akta rodziny Miksiów z Żywca: wyciąg z metryk, reklamacya w sprawie zwolnienia od służby wojskowej z lat 1919-1920, sygn. 16, Ulotki w sprawie plebiscytu na Górnym Śląsku (dar Jana Studenckiego z Żywca): ulotki 1921, sygn. 17, Materiały dot. plebiscytu na Spiszu i Orawie (dar J. Studenckiego z Żywca): czasopisma i ulotki z lat 1919-1921, sygn. 18, Dorobek literacki Magdaleny Zawadowej z Jeleśni: wiersze, gawędy, utwory sceniczne z lat 1950-1989, sygn. 19-34, Materiały do budowy Głównej Drogi karpackiej Odcinek VII Mszana Dolna z roku 1851, sygn. 35. Number of units in the group: 35
13/1030/0 Powiatowe Archiwum Państwowe w Żywcu [1953] 1959 - 1975 0 Unroll
Zarządzenia : organizacja własnej jednostki, plany perspektywiczne, roczne, wieloletnie, statystyka, normatywy kancelaryjne, ewidencja zasobu własnego archiwum zakładowego, protokoły kontroli z lat [1953] 1959-1975, sygn. 1-9. Narastający zasób archiwalny : nadzór nad dokumentacją w zakładach pracy, normatywy kancelaryjne, wizytacje, dokumentacja archiwów zakładowych zlikwidowanych instytucji i urzędów, brakowanie akt z lat 1959-1975, sygn. 10-17. Gromadzenie i przechowywanie materiałów archiwalnych : przejmowanie i przekazywanie państwowego zasobu archiwalnego z lat 1960-1975, sygn. 18-21. Opracowanie zasobu archiwalnego : kartoteka zasobu, inwentarze, wnioski na brakowanie zespołów archiwalnych, materiały informacyjne o zespołach zamkniętych z lat 1960-1975, sygn. 22-28. Udostępnianie materiałów archiwalnych oraz popularyzacja : kwerendy dla krajowych instytucji naukowych, wystawy, pokazy, artykuły z lat 1959-1975, sygn. 29-31. Number of units in the group: 31
13/1031/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lalikach 1958 - 1961 0 Unroll
Number of units in the group: 8
Showing 1,001 to 1,020 of 1,385 entries.