Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/1162/0 Kasa Stefczyka w Makowie 1907-1944 0 Unroll
Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej z lat 1908-1943, sygn. 1, Księga protokołów Walnych Zebrań z lat 1907-1942, sygn. 2, Rejestr członków z lat 1927-1944, sygn. 3, Książka pożyczek wekslowych długoterminowych z lat 1934-1938, sygn. 4. Number of units in the group: 4
13/1163/0 Kasa Stefczyka w Zembrzycach 1907-1948 0 Unroll
Księga protokołów z posiedzeń Zarządu z lat 1907-1947, sygn. 1, Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej z lat 1907-1945, sygn. 2, Księga protokołów z Walnych Zebrań z lat 1907-1948, sygn. 3, Protokół Komisji rewizyjnej Rady Nadzorczej z lat 1928-1942, sygn. 4, Protokół z rewizji 1937, sygn. 5, Protokół z kwartalnej kontrolnej rewizji Komisji Rady Nadzorczej z lat 1942-1944, sygn. 6, Deklaracje i spis członków oraz księga udziałów z lat 1907-1922, sygn. 7 - 8, Rejestr członków z lat 1925-1943, sygn. 9, Księga wkładek oszczędności z lat 1907-1925, sygn. 10, Księga kasowa wkładek oszczędności z lat 1913-1940, sygn. 11, Księgi pożyczek z lat 1907-1945, sygn. 12 - 14. Number of units in the group: 14
13/1164/0 Bank Przemysłowo-Handlowy Oddział w Suchej Beskidzkiej 1989 - 1992 0 Unroll
Number of units in the group: 7
13/1165/0 Starosta Powiatu Żywieckiego 1939 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 283
13/1166/0 Burmistrz miasta Suchej 1942 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/1167/0 Zarząd Gminy w Lipowej 1940 - 1941 0 Unroll
Number of units in the group: 4
13/1168/0 Urząd Skarbowy w Żywcu 1940 - 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/1169/0 Powiatowa Placówka Żandarmerii w Żywcu 1941 - 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/1170/0 Posterunek Żandarmerii w Lipowej powiat Żywiec 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/1171/0 Tajna Policja Państwowa - Oddział w Katowicach - Placówka w Żywcu 1940 - 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 42
13/1172/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza - Okręg Górnośląski - Zarząd Powiatowy w Żywcu 1924 - 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/1173/0 Stowarzyszenie Gospodarcze w Milówce, powiat Żywiec 1941 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/1174/0 Stowarzyszenie Gospodarcze w Rajczy, powiat Żywiec 1942 - 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/1175/0 Stowarzyszenie Oszczędnościowo - Gospodarcze w Soli, powiat Żywiec 1941 - 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/1176/0 Austriacka Spółka Akcyjna dla Fabrykacji Śrub i Wyrobów Kutych Brevillier Spólka Urban i Synowie w Wiedniu - Filia w Sporyszu 1919 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 26
13/1177/0 C. K. Rada Szkolna Okręgowa w Żywcu 1907 - 1918 [1930] 0 Unroll
Posiedzenia C.K. Rady Szkolnej Okręgowej w Żywcu: protokoły z posiedzeń Wydziału wykonawczego z lat 1909-1930, sygn. 1, Organizacja szkół w powiecie żywieckim: organizacja szkół i ich przekształcanie oraz realizacja orzeczeń organizacyjnych przez Zwierzchności gminne z lat 1908-1914, sygn. 2-11, Delegaci Wydziału Rady Powiatowej do c.k. rad szkolnych miejscowych: zatwierdzanie członków rad szkolnych miejscowych oraz wyznaczanie delegatów Wydziału Powiatowego do tychże rad z lat 1909-1912, sygn. 12-16, Realizacja obowiązku szkolnego: wykazy dzieci zobowiązanych i uczęszczających do szkół ludowych z lat 1908-1914, sygn. 17-19, Nadzór nad zabezpieczeniem lokali szkolnych: korespondencja w sprawie zabezpieczenia pomieszczeń na szkoły i mieszkanie dla nauczyciela z lat 1908-1912, sygn. 20-22, Budowy szkół w powiecie żywieckim: dokumentacja formalno-prawna związana z budowami szkół ludowych oraz dokumentacja badania i wykupywania gruntów pod budowy szkół z lat 1907-1914, sygn. 23-30, Fundusze budowy szkół: korespondencja w sprawie finansowych zobowiązań gmin wobec szkół ludowych z lat 1907-1917, sygn. 31-35, Akta osobowe nauczycieli z lat 1911-1918, sygn. 36-38 Number of units in the group: 38
13/1178/0 Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej 1975-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 109
13/1179/0 Miejska Rada Narodowa w Suchej Beskidzkiej 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 52
13/1180/0 Akta Notariusza Wendelina Czeppe w Jordanowie 1924-1925 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/1181/0 Akta Notariusza Władysława Dolaisa w Jordanowie 1899-1910 0 Unroll
Number of units in the group: 3
Showing 1,161 to 1,180 of 1,416 entries.