Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/1346/0 Sąd Grodzki w Milówce 1945-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 1220
13/1347/0 Urząd Gminy w Stryszawie [1954-1972] 1973-1990 [1991] 0 Unroll
Number of units in the group: 614
13/1348/0 Urząd Gminy w Porąbce 1973-1990 [1991] 0 Unroll
Number of units in the group: 162
13/1349/0 Gminna Rada Narodowa w Porąbce 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 88
13/1350/0 Gminny Komitet Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Stryszawie 1982-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 5
13/1351/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Piotrowicach 1890-1914 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/1352/0 Sąd Powiatowy w Suchej 1919-1928 0 Unroll
Number of units in the group: 633
13/1353/0 Sąd Grodzki w Suchej 1929-1938 0 Unroll
Number of units in the group: 508
13/1354/0 Sąd Grodzki w Suchej 1945-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 189
13/1355/0 Sąd Powiatowy w Suchej Beskidzkiej 1956-1962 0 Unroll
Number of units in the group: 34
13/1356/0 Księgi i akta gruntowe sądów w Suchej 1906-1937 0 Unroll
Number of units in the group: 38
13/1357/0 Księgi i akta gruntowe sądów w Ślemieniu 1878-1905 0 Unroll
Number of units in the group: 27
13/1358/0 C.k Starostwo w Żywcu 1907-1918 0 Unroll
Number of units in the group: 5
13/1359/0 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL w Bielsku-Białej 1972-2010 0 Unroll
Number of units in the group: 761
13/1360/0 Obwodowa Ubezpieczalnia Społeczna w Bielsku 1945-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 4
13/1361/0 Oddział Obwodowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku 1949-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 4
13/1362/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Zembrzycach 1890-1912 0 Unroll
Number of units in the group: 3
13/1363/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Kantego w Tarnawie Dolnej 1890-1931 0 Unroll
Number of units in the group: 5
13/1364/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kozach 1890-1915 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/1365/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny w Bestwinie 1890-1919 0 Unroll
Number of units in the group: 8
Showing 1,301 to 1,320 of 1,333 entries.