Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/161/0 vacat - Akta przemysłowe powiatu bielskiego - zbiór szczątków zespołów - wydzielono zespoły nr 13/275-13/284 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/162/0 Izba Przemysłowo-Handlowa w Katowicach Ekspozytura w Bielsku 1945-1949 0 Unroll
1. Wydział Przemysłowo-Handlowy: rejestr przemysłowy, upaństwowienia przedsiębiorstw, sprawy celne, handel zagraniczny, korespondencja z władzami, z lat 1945-1949, sygn. 1-13 2. Wydział Administracyjno-Finansowy: preliminarz budżetowy, z 1949 r., sygn. 14 3. Samodzielny Referat Prawny: uwagi IPH w Katowicach do projektów ustaw, z lat 1945-1949, sygn. 15 4. Samodzielny Referat Planowania i Statystyki: sprawozdania z działalności IPH Ekspozytura w Bielsku oraz sprawozdania gospodarcze IPH w Katowicach, z lat 1945-1949, sygn. 16-19 Number of units in the group: 19
13/163/0 Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym Delegatura w Bielsku 1946-1950 0 Unroll
1. Akta Prezydialne: zestawienia ilości aktów oskarżenia, sprawozdania z ważniejszych spraw, z lat 1946-1950, sygn. 1-6, 6a-6k 2. Akta karne z lat 1946-1950, sygn. 7-177 3. Repertoria, z lat 1946-1950, sygn. 178-187 4. Skorowidze, z 1946-1950, sygn. 188-196 Number of units in the group: 207
13/164/0 Śląski Bank Gospodarczy w Bielsku 1936-1940 0 Unroll
Number of units in the group: 45
13/165/0 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Biała Krakowska 1945-1949 0 Unroll
1. Sprawy administracyjno-własnościowe, z lat 1946-1949, sygn. 1-5 2. Sprawozdania z działalności Banku, z lat 1945-1949, sygn. 6-24 3. Plany i bilanse Banku, z lat 1945-1949, sygn. 25-36 4. Działalność kredytowa Banku, z lat 1945-1949, sygn. 37-66 Number of units in the group: 79
13/166/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Bielsku [1945-1948] 1949-1953 0 Unroll
1. Sprawy własnościowe i administracyjno-gospodarcze: kartoteki udziałowców z przejętych banków, sprawy dotyczące likwidacji Banku Rolnego, sprawy inwestycyjno-remontowe, z lat [1945-1948]1949-1953, sygn. 1-19 2. Plany i sprawozdania z działalności Banku, z lat [1945-1946]1949-1953, sygn. 20-45 3. Działalność kredytowa Banku: protokoły Komisji Kredytowej, dokumentacja kredytowa spółdzielni, akta kredytowe rolników i repatriantów, z lat [1945-1948]1949-1953, sygn. 46-87 4. Kontrole, ubezpieczenia, inne: protokoły z kontroli zewnętrznych, polisy ubezpieczeniowe, wycinki prasowe, z lat [1945-1948]1949-1953, sygn. 88-91 5. Książki obrotów i sald, raporty dzienne, karty statystyczne kredytów, z lat 1945-1952, sygn. 92-100 6. Akta personalne, z lat 1949-1953, sygn. 101-127 Number of units in the group: 127
13/167/0 Narodowy Bank Polski II Oddział Bielsko-Biała 1945-1963 0 Unroll
Number of units in the group: 957
13/168/0 Bank Ludowy w Bielsku 1930-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 6
13/169/0 vacat - Bank Niemiecki w Bielsku - zespół wybrakowano 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/170/0 Śląski Zakład Kredytowy Spółka Akcyjna w Bielsku 1924-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 20
13/171/0 Bank Inwestycyjny Oddział Bielsko-Biała 1949-1966 0 Unroll
1. Dyrektor Oddziału: materiały dotyczące powstania Oddziału, schematy organizacyjne, zarządzenia kierownika Oddziału, zarządzenia wewnętrzne dyrektora Oddziału, z lat 1949-1966, sygn. 1-19 2. Wydział Finansowania i Kontroli: protokoły z narad zawodowych, sprawozdania z wykonania statutowych zadań Oddziałów, z lat 1953-1964, sygn. 20-26 3. Dział Operacyjno-Rachunkowy: roczne preliminarze budżetowe, bilanse roczne, sprawozdania finansowe, z lat 1949-1965, sygn. 27-61 4. Samodzielny Referat Ogólny: materiały dotyczące przekazania nieruchomości Banku Inwestycyjnego Oddział Bielsko- Biała na rzecz miasta, protokoły kontroli zewnętrznych Oddziału oraz sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych, z lat 1951-1966, sygn. 62-69 Number of units in the group: 69
13/172/0 vacat - Powiatowa Kasa Oszczędności w Bielsku - zespół wybrakowano 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/173/0 vacat - Miejska Kasa Oszczędności w Bielsku - zespół wybrakowano 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/174/0 Komunalna Kasa Oszczędności miasta Białej Krakowskiej 1906-1951 0 Unroll
1. Akta spłaconych pożyczek hipotecznych,z lat 1906-1950, sygn. 1-50 2. Akta spłaconych pożyczek konwersyjnych, z lat 1927-1950, sygn. 51-82 3. Akta spłaconych pożyczek wekslowych, z lat 1925-1950, sygn. 83-108 4. Arkusze udzielonych pożyczek, z lat 1927-1947, sygn. 109-132 5. Arkusze nabytych nieruchomości sprzedanych w roku 1938, z lat 1928-1950, sygn. 133 6. Korespondencja: wykazy książeczek oszczędnościowych, wykazy wierzytelności, postanowienia sądowe w sprawach przejęcia nieruchomości na rzecz KKO, z lat 1949-1951, sygn. 134-136 Number of units in the group: 136
13/175/0 Komunalna Kasa Oszczędności miasta Bielska 1859-1951 0 Unroll
1. Organizacja KKO, statuty, zarządzenia, z lat 1900-1948, sygn. 1-21 2. Posiedzenia zarządu KKO w Bielsku, z lat 1879-1933, sygn. 22-39 3. Sprawy budżetowe i finansowe, z lat 1859-1949, sygn. 40-125, 124a-b 4. Spłacone pożyczki hipoteczne, z lat 1901-1951, sygn. 126-174 5. Spłacone pożyczki wekslowe, z lat 1924-1940, sygn. 175-231 6. Spłacone pożyczki komunalne, z lat 1911-1939, sygn. 232 7. Spłacone pożyczki terminowe, z lat 1928-1951, sygn. 233-239 8. Układy konwersyjne, z lat 1911-1950, sygn. 240-257 9. Zabezpieczenia układów, z lat 1912-1942, sygn. 258-265 10. Zapisy kaucyjne, z lat 1925-1950, sygn. 266-285 11. Skrypty dłużne, z lat 1882-1943, sygn. 286-302 Number of units in the group: 306
13/176/0 Urząd Skarbowy w Bielsku 1939-1945 0 Unroll
1. Podatki majątkowe, obrotowe, dochodowe oraz protokoły kontroli finansowej prywatnych przedsiębiorstw, fabryk i wolnych zawodów w Bielsku, z lat 1939-1945, sygn. 1-113 Number of units in the group: 113
13/177/0 SPOŁEM Związek Gospodarczy Spółdzielni RP Oddział w Bielsku 1945-1949 [1950-1951] 0 Unroll
1. Dział Organizacyjno-Administracyjny: zarys historii spółdzielni, sprawozdanie z działalności gospodarczo-handlowej, protokoły posiedzeń rady Oddziału "Społem" w Bielsku, protokoły kontroli, z lat 1946-1949, sygn. 1-6 2. Dział Finansowy: raporty finansowe, wykaz pracowników, podział składników majątkowych w związku z likwidacją spółdzielni, z lat 1945-1947[1950], sygn. 7-11 3. Rada Zakładowa: księga protokołów Rady Zakładowej, z lat 1947-1949[1950-1951], sygn. 12 Number of units in the group: 12
13/178/0 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Bielsku-Białej 1950-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 168
13/179/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Bielsku-Białej 1960-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 9
13/180/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Walka" w Rudzicy 1951-1958 [1961] 0 Unroll
1. Organizacja i Administracja: akt nadania gruntu pod spółdzielnię, rys historyczny spółdzielni, z lat 1956-1957, 1960, sygn. 1-2 2. Planowanie i Sprawozdawczość: plany gospodarczo-finansowe i roczne sprawozdania z ich wykonania, preliminarze dochodów i wydatków, z lat 1951-1958, sygn. 3-10 3. Zebrania Spółdzielców i Likwidacja Spółdzielni: protokoły z zebrań ogólnych członków spółdzielni, dokumentacja dotycząca likwidacji, z lat 1951-1954, 1958, sygn. 11-12 4. Gospodarka i Sprawy Finansowe Spółdzielni: księgi funduszu spółdzielni, sprawozdania z kontroli kompleksowej, książki ewidencji dochodów w naturze, z lat 1951-1958, sygn. 13-33 5. Przesunięcie z 2016 r.: protokoły posiedzeń, z lat 1951, 1958-1961, sygn. 34 6. Rekwalifikacja 2017 r.: księgi ewidencji członków, książki zaliczek i dniówek obrachunkowych, rozliczenia, dokumentacja dotycząca elektryfikacji zabudowań, projekt i opis techniczny budowy silosu, z lat 1951-1957, sygn. 35-46 Number of units in the group: 46
Showing 161 to 180 of 1,416 entries.