Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
14/18/0 Cech Czerwonoskórników w Cieszynie 1800-1871 0 Unroll
Kronika cechu, świadectwa ukończenia nauki z lat 1800-1871, sygn. 1-3. Number of units in the group: 3
14/19/0 Cech Fryzjerów i Perukarzy w Cieszynie 1911-1948 0 Unroll
Protokoły posiedzeń członków cechu, wykazy uczniów i czeladników, umowy o naukę zawodu, księga kasowa z lat 1911-1948, sygn. 1-6. Number of units in the group: 6
14/20/0 Cech Garncarzy w Cieszynie 1725-1859 0 Unroll
Wybory przewodniczącego cechu, zezwolenia na pobyt w mieście i naukę zawodu, świadectwa szkolne i chtu, dowody kasowe z lat 1725-1859, sygn. 1-6. Number of units in the group: 6
14/21/0 Cech Kapeluszników w Cieszynie 1655-1876 0 Unroll
Przepisy cechowe, przyjęcie do cechu, zaświadczenia ukończenia nauki, świadectwa chrztu i ślubu członków cechu z lat 1655-1876, sygn. 1-5. Number of units in the group: 5
14/22/0 Cech Kominiarzy w Cieszynie [1731] 1822-1867 0 Unroll
Kronika cechu, zarządzenia, inwentarz, wyzwolenia czeladnicze, przyjęcia uczniów, umowy z gminami w sprawie czyszczenia kominów z lat [1731] 1822-1867, sygn. 1-6. Number of units in the group: 6
14/23/0 Cech Kowali w Cieszynie 1832 0 Unroll
Świadectwa członków cechu z roku 1832, sygn. 1. Number of units in the group: 1
14/24/0 Cech Krawiecki i Połączonych Rzemiosł w Cieszynie 1655-1948 0 Unroll
Protokoły posiedzeń członków cechu, przyjmowanie do cechu, księgi kasowe z lat 1655-1948, sygn. 1-6. Number of units in the group: 6
14/25/0 Cech Kuśnierzy w Cieszynie 1622-1861 0 Unroll
Przyjmowanie do cechu, księga kasowa z lat 1622-1861, sygn. 1-3. Number of units in the group: 3
14/26/0 Cech Piekarzy w Cieszynie 1851-1949 0 Unroll
Ewidencja uczniów, księga kasowa z lat 1851-1949, sygn. 1-3. Number of units in the group: 3
14/27/0 Cech Płótniarzy w Cieszynie 1724-1728 0 Unroll
Zarządzenia w sprawie sprzedaży płótna z lat 1724-1728, sygn. 1. Number of units in the group: 1
14/28/0 Cech Rzemiosł Drzewnych w Cieszynie 1781-1947 0 Unroll
Statuty, sprawozdania z działalności, protokoły zebrań, ewidencja członków, pomoc materialna dla członków, szkolenie z lat 1781-1947, sygn. 1-8, 10-22. Number of units in the group: 21
14/29/0 Cech Rzemiosł Metalowych w Cieszynie 1884-1949 0 Unroll
Statuty, protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, ewidencja członków, świadectwa ukończenia nauki, księgi kasowe z lat 1884-1949, sygn. 1-14. Number of units in the group: 14
14/30/0 Cech Rzemiosł Mieszanych w Cieszynie 1945-1949 0 Unroll
Ewidencja członków, księga kasowa z lat 1945-1949, sygn. 1-2. Number of units in the group: 2
14/31/0 Cech Rzeźnicko-Wędliniarski w Cieszynie 1665-1948 0 Unroll
Skargi, zażalenia, spory, spis majątku, preliminarz, bilanse z lat 1665-1948, sygn. 1-5. Number of units in the group: 5
14/32/0 Cech Ślusarzy w Cieszynie 1827 0 Unroll
Świadectwa członków cechu z roku 1827, sygn. 1. Number of units in the group: 1
Showing 16 to 30 of 456 entries.