Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
14/470/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie 1830-1935 0 Unroll
Księga urodzeń, małżeństw i zgonów dla miejscowości Kiczyce, Wiślica z lat 1855-1900, skorowidze do księgi, sygn. 1-4; Księgi małżeństw dla miejscowości Skoczów, Pogórze z lat 1830-1935, sygn. 5-8; Księgi zgonów dla miejscowości Skoczów, Pogórze z lat 1838-1935, sygn. 9-12. Number of units in the group: 12
14/471/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie 1890--1913 0 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1890-1912, skorowidze do ksiąg, sygn. 1-4; Księga małżeństw z lat 1890-1913, skorowidz do księgi, sygn. 5-6; Księga zgonów z lat 1890-1909, skorowidz do księgi, sygn. 7-8. Number of units in the group: 8
14/472/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pruchnej 1880-1922 0 Unroll
Księga zgonów (dane z miejscowości Pruchna) z lat 1880-1922, skorowidz do księgi, sygn. 1-2. Number of units in the group: 2
14/473/0 Kolekcje osób prywatnych 2000-2018 0 Unroll
Inskrypcje na nagrobkach na starym cmentarzu żydowskim w Cieszynie, sygn. 1-4; Spis mieszkańców Skoczowa pochodzenia żydowskiego z okresu 1860-1939, sygn. 5 Number of units in the group: 5
14/474/0 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Koło w Istebnej 1940-2016 0 Unroll
Dokumentacja Koła w Istebnej. Number of units in the group: 242
14/475/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Morcinek" w Kaczycach 1977-2001 0 Unroll
Kronika Kopalni, kronika zebrań Gwarków Number of units in the group: 2
Showing 451 to 456 of 456 entries.